Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Posted by at 10 maj , 2009

Artikel till Kristdemokraten
Offentlig  förvaltning behöver etiskt  fokus

Finansmarknadens tsunami. Så betecknade statsrådet Mats Odell, kd, den pågående finanskrisen.
I  grunden är det brist på goda värderingar och en etik hos enskilda aktörer som skapat den globala finanskrisen, ansåg Mats Odell  i sitt tal till en grupp företagare i Sollentuna.
–    Det hjälper inte med aldrig så bra kontrollåtgärder och restriktioner om inte den enskilda människan har en etisk hållning, sa han. Om en medarbetare i ett finansiellt företag som Carnegie inte vill agera etiskt, så är det inte lätt att upptäcka. På samma sätt som de amerikanska bolånen som paketerades och såldes som en mycket bra investering. De hade höga ratingvärden. Men få visste att säkerheten i grunden hade manipulerats.
–    När marknaden manipuleras i grunden, så slutar det i kaos.
Ett Etos-projekt för den statliga förvaltningen kommer inom kort att lanseras och ledas av Mats Odells stab.  Det arbetet kommer att tillföras 10 miljoner kronor per år från och med 2010.
–    Syftet är att bearbeta våra grundläggande värderingar och vilken etisk hållning vi i statsförvaltningen har, berättar Magnus Kolsjö som kommer att leda projektet. Grundläggande för oss som jobbar med detta är att vi är medborgarnas tjänare.
Mats Odell uppehöll sig mycket vid finanskrisen i sitt tal. Han talade om de åtgärder inom banksektorn regeringen snabbt genomfört som ett sätt att ”få igång blodomloppet”.
–    Det är idag en brist på förtroende inom den finansiella världen som gör att det är svårt att låna pengar. Vi vill med våra åtgärder skapa säkerhet, sa han.
Mats Odell  fick frågor om mångmiljonprogrammens upprustning något som Skanskas vd nyligen lanserade. En av företagarna uppmanade Mats Odell att snart komma med stimulanspengar till byggsektorn.
Mats Odell menade att regeringen har nyligen lagt en av de mest expansiva budgetarna i Europa.
–    Vi vill avvakta och se vilka effekter de satsningar vi ska genomföra har innan vi vill förespråka nya stimulansåtgärder. Men  en upprustning av mångmiljonprogrammen skulle ge både mycket bättre bostäder, ge arbetstillfällen och spara energi.
En företagare ansåg att regeringen borde ge mer positiva signaler. När alla pratar om krisen blir det en psykologisk stämning som måste brytas med en realistisk och nyanserat budskap, ansåg han. Mats Odell höll med.
–    I den här krisen är det tur att vi bor i Sverige, trots allt. Vi har en bättre kontroll på läget än i många andra länder, sa han.
Företagslunchen var arrangerad av kristdemokraterna i Sollentuna.

Magnus Ramstrand

Foto:
Kristdemokraterna i Sollentuna anordnade en företagarlunch med Mats Odell. Här Mats Odell tillsammans med ordförande Carin Lindell, Sonia Lunnergård, gruppledare och Magnus Ramstrand, vice gruppledare.
Foto: Olle Ireblad

No Comments »

Kristdemokraternas hemsida