Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Posted by at 10 maj , 2009

Insändare/debattartikel
Låt mer av EUs stöd till Afrika gå via idéburet engagemang

I helgen fick Olof Palmeprisvinnaren doktor Denis Mukwege i Kongo besök av FN-chefen Baan Ki-moon.
FN-chefen ville på ort och ställe se en verksamhet som fått stort stöd av svenska skattebetalare via EU, Sida och PMU InterLife(Pingstmissionen).
Mitt i den värsta krigszonen sedan andra världskriget, som skördat över fem miljoner människors liv och som stympat hundratusentals kvinnor och flickor därför att de systematiskt våldtagits, har läkaren Mukwege tänt ett hoppets ljus.
När doktor Denis Mukwege fick Olof Palmepriset motiverades det med: ”Hans arbete förtjänar uppmärksamhet världen över som ett beundransvärt exempel på vad mod, ihärdighet och bärande hopp kan åstadkomma för mänskliga rättigheter och värdighet i en tid då dessa värden tycks vara som mest avlägsna”.
Dr Mukwege är i sanning en kristen humanist som börjat under enkla förhållanden i ett sammanhang som ofta förbises av Sida, EU och FN. Dr Mukwege och hans medarbetare har tillsammans med svenska biståndsarbetare, under många år gjort betydande insatser under enkla förhållanden. Samtidigt har PMU InterLife, som är en av de största enskilda biståndsorganisationerna, prioriterat att stärka det nationella ledarskapet. Dr Mukwege har tack vare stipendier från svenska givare kunnat utbilda sig till den specialist han idag är.

FN-chefens besök är en viktig markering att idéburet utvecklingssamarbete är guld värt. EU är världens största biståndsgivare. 2007 uppgick Europeiska kommissionen utbetalning till cirka 10,6 miljarder euro. Tillsammans med medlemsländerna står EU för cirka 60 procent av världens totala offentliga bistånd.

Statligt och multinationellt stöd kan ännu tydligare vara ett komplement till de idéburna insatserna. Det främjar demokrati och mänskliga rättigheter.

Christina Doctare, Vadstena
EU-kandidat för Kristdemokraterna

Magnus Ramstrand, Sollentuna
EU-kandidat för Kristdemokraterna
För ytterligare information:
Magnus Ramstrand, 0765272579

No Comments »

Kristdemokraternas hemsida