Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Posted by at 7 januari , 2011

Nu ligger valrörelsen bakom. Plakaten om ett mänskligare Sverige har kastats. Men budskapet lever kvar. Det är inte dags att kasta ut budskapet utan snarare intensifiera vår ideologiska debatt. Nu. Det är egentligen nu vi skulle behöva reklambyrån Ruth.

Så här i valanalystider och framtidsfunderingar är det kanske dags att fundera på vårt budskap i valrörelsen och vilka effekter det kan ha för att stärka oss som ett Mänskligare parti?

Det är lovande att Michael Anefur, som leder framtidsstrategigruppen, har sjukdomsinsikt: 2010 års val var ett riktigt ”skitval” – totalt sett. Vi tappar 5 riksdagsmandat, över 200 kommunmandat och över 100 landstingsmandat. Nu ska det vändas på stenar och heliga kor kan komma att slaktas. Gruppen ska både granska våra budskap, vår organisation och personerna som företräder vårt parti.

Låt mig utgå ifrån våra affischer i valrörelsen:

Strutsen – om att våga lägg sig i

Civilkurage är ett starkt uttryck för de fundament vårt parti bygger på. Nu ställs detta på sin spets även internt i partiet. Det ska vara högt i tak. Medlemmar måste känna trygghet i att säga sin mening. Obekväma personer måste få komma till tals, inte tystas. Ledarskap som utgår från att leda med ett leende och ett baseball – trä är inte framgångsrikt. Nu måste vi få med oss en folkrörelse. Jag menar att partiledaren och pariledningen är i skriande behov av en PR-person i sin närhet (jmf med Moderaternas Schlingman).

Strutsmentaliteten som säger att vi trots allt gjorde ett bra val utifrån våra opinionsmätningar under våren 2010, måste bemötas. Vi kan inte leva i en föreställningsvärld om att vi har så bra politik så att det borde vara naturligt för väljare att rösta på oss. Som att lägga skulden på väljarna som inte förstår sitt bästa!

Jag fick kämpa i min lokalavdelning att över huvud taget ta fram fördomarna som finns om vårt parti i vår kommunikation med väljarna. Jag menar att om vi vet att 95 % av väljarna väljer bort oss, så måste vi sätta kraft i att kommunicera fördomarna och börja redan 2011 med en sådan kampanj.

Hyenan – om att stoppa rofferiet

Michael Anefur har tagit fram bristen på det ideella som drivkraft i vårt parti. Vad var det som fick oss att åka på snömoddiga vägar under helger till olika distriksstämmor? Vad var det som triggade igång oss för partiet? Vad var det som gjorde att man kunde gå genom eld och vatten för att vara med om att se ett förändrat samhälle – ett mänskligare samhälle?

Kanske det blivit viktigare med positioner och ersättningar? När vi blev ett riksdags- och regeringsparti med hyfsad ekonomi så blev också slagsmålet om de fetast betalda uppdragen tydlig – eller dold. Hur gör vi för att stoppa rofferiet inom partikulturen? Vad sätter vi emot? Kanske en kraftig fokusering på vår ideologiska grund, skulle vara en väg.

Gorillan – om att också lyssna på de svaga

Precis som i skolvärlden och andra världar är det de högröstade, de med de rätta kontakterna, de som är mest framfusiga och kanske nästan oförskämda som blir lyssnade på. Det finns risk för att så är fallet också i vårt parti.

Uttryck som ”frikyrkomuppar” i interna debattfora är bara ett av många sätt att trampa på människor utifrån ett visst vägval. Vi har säkert andra ”muppar” i partiet också. Men oavsett hur mupparna ser ut, så är det viktigt att vi har en lyssnande kultur och en attityd av respekt för oliktänkande.

Vi är ett parti som samlar många olika livsstilar och kulturer, men som ställer sig bakom vårt partiprogram. Alla är lika välkomna.

Personligen tror jag att vi måste anstränga oss mer för att lyssna på ungdomarna. Det är ett IG för våra insatser där, när i vårt stora gymnasium i Sollentuna, partiet lyckas attrahera enbart 2,5 % av eleverna. De kommer att utgöra en avgörande grupp i valet om fyra år.

Invandrargrupperna är en annan röst vi valde att inte lyssna till. I Stockholms stad och län prioriterades den gruppen bort helt. Jag ledde en grupp som initierade dialogen, med stöd av kristdemokrater som rör sig i dessa grupper. I ett valdistrikt i länet ökade Kristdemokraterna från cirka 3 procent till 8 procent tack vare ett relationsbyggande med en minoritetsgrupp. Utmaningen ligger också i en dialog mellan olika trosuppfattningar, och ett respektfullt lyssnande till väljare med olika trosuppfattningar.

Buffeln – om att sätta stopp för armbågarnas politik

Maktmänniskor finns i alla sammanhang, kanske särskilt inom politiken. I vårt parti, som ska bära budskapet om ett mänskligare Sverige, gäller det att stå emot buffelmentaliteten. Politik är självklart att vilja och det krävs makt för att genomföra det man vill. Vi eftersträvar makt. Men ett kristdemokratiskt parti, ett mänskligare parti, måste hitta vägar som blockerar maktmänniskor och understödjer människor som står för ett mer lyssnande perspektiv.

Magnus Ramstrand

No Comments »

Kristdemokraternas hemsida