Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Skriven av den 22 juni , 2016

Trygghetspriset 2015 gick till Kerstin och Ingvar Myrehed i mitten. De tre andra som fick hedersomnämnande och jurygruppen med på den här bilden.

Trygghetspriset 2015 gick till Kerstin och Ingvar Myrehed i mitten. De tre andra som fick hedersomnämnande och jurygruppen med på den här bilden.

Sollentuna kommuns Trygghetspris 2015 går till Kerstin och Ingvar Myrehed för deras uthållighet och engagemang i arbetet med att Sollentuna ska upplevas som en hel, ren och trygg plats att bo och vistas i.

Det är svårt att tänka sig mer värdiga vinnare av Trygghetspriset än Kerstin och Ingvar Myrehed från ”Tryggt och snyggt”. I åratal har de troget och uthålligt arbetat ideellt för att göra Sollentuna till en tryggare plats. Det är med glädje jag som ordförande i Brottsförebyggande rådet delade ut priset till dem.

För att inspirera fler till att vara med och göra Sollentuna ännu tryggare delas ett trygghetspris ut av Sollentuna kommun. Många bra insatser har lett till flera bra nomineringar för 2015. En enig jury, bestående av representanter från; Sollentuna kommun, Polisen och Brandkåren Attunda, utsåg Kerstin och Ingvar Myrehed till vinnaren av Sollentuna kommuns trygghetspris 2015 till med motiveringen:

”Med uthållighet och med stort engagemang har Kerstin och Ingvar Myrehed tagit ansvar och bidragit till arbetet med att Sollentuna kommun ska upplevas som en hel, ren och trygg plats att bo och vistas i. Genom ideell städning och klottersanering och genom att engagera andra invånare att ta ansvar i det trygghetsskapande arbetet är Kerstin och Ingvar Myrehed två viktiga förebilder i samhället. Ett sådant arbete och engagemang är viktigt för Sollentuna kommun. För dessa insatser tilldelas Kerstin och Ingvar Myrehed 2015 års Trygghetspris”.

I samband med att Trygghetspriset 2015 delades ut fick följande personer hedersomnämnande:

Marie Lindström med motiveringen: ”Genom sitt stora engagemang med att utbilda och entusiasmera har Marie Lindström fått medarbetare att verka för och stå upp för våra barns trygghet. Hon är en eldsjäl som inspirerar i det viktiga arbetet att motarbeta mobbning.”

Anna Kronstedt och Kristina Marchant Asplund med motiveringen: ”Genom rådigt ingripande har Anna Kronstedt och Kristina Marchant Asplund visat på stort civilkurage som bidragit till att bilinbrott runt om i Sollentuna har minskat.”

Skriven i: KD , Kristdemokraterna , polisen , sollentuna , Trygghet | Inga kommentarer »

Skriven av den 27 april , 2016

– Kraftig satsning på polisen
– Förenkla arbetsförmedling o renodla så att fler kommer i jobb genom yrkesintroduktion
– Bort med effektskatter på kärnkraften för att inte strypa 40% av vår energiförsörjning som drabbar jobben
– Låt äldre över 85 år bestämma mer om hur de vill bo

Några förslag i Kristdemokraternas vårbudget.

https://www.kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Reformer-for-tillit-och-framtidstro—Kristdemokraternas-varmotion/

Skriven i: Inlägg | Inga kommentarer »

Skriven av den 9 april , 2016

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor höll ett viktigt o bra tal under de nyligen avslutade partidagarna i Västerås där ca 800 politiker var samlade
Jag tror att partiets fokus nu läggs på de stora utmaningarna vi står inför, är självklart egentligen, men oerhört viktigt.
Hon lyft bristen på tillit, omsorgen om äldre o sjukvårdens arbetsmiljö och jihadismen som måste bekämpas ideologiskt.

Här ngr citat:
Partivänner, vår övertygelse är att frihet inte kan dikteras ovanifrån. Den måste byggas underifrån.
Det görs genom att vårda en samhällsgemenskap som gör friheten möjlig.
Det är på denna övertygelse vi ska förändra Sverige till ett varmare och tryggare land.

Och vidare:

Vi har föreslagit att Sverige ska göra mer i kampen mot IS, framförallt genom att erbjuda JAS Gripen i spaningssyfte i Syrien och framförallt Irak.
För att möta hotet i Sverige har vi föreslagit att Säkerhetspolisen ska få mer resurser.
Att lagstiftning förändras så att terroristerna ska kunna dömas för landsförräderi.
Men kampen mot den våldsbejakande islamismen kan inte slutgiltigt vinnas med enbart vapen.
Det är ytterst en strid om värden, etik, människosyn och världsbild.

Forum för levande historia har idag till uppdrag att bland annat informera om förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten.

Jag tycker att de ska få ytterligare ett viktigt uppdrag – att informera om den våldsbejakande islamismen.

Den svenska skolan kan inte vara tyst när IS propaganda sprids bland våra unga.

Vi ska ge kunskap, som blir till motargument, som tränger tillbaka den våldsbejakande islamismen.

Partivänner,

Jag har snart haft förmånen att vara partiledare för detta härliga parti i ett helt år. Det här är inget lätt uppdrag, men jag trivs riktigt bra och jag är väldigt glad över att på olika sätt arbeta tillsammans med er.

Jag vill tacka för all den värme och energi som ni har bidragit med.

Och om Stefan Löfven:

Sedan Stefan Löfven tog över statsministerposten har en viktig principiell fråga aktualiserats.

Frågan om hur man förvaltar ett förtroende.

För sedan han tog över som regeringschef har svenska folkets tilltro till Löfven störtdykt.

Idag är det inte ens var fjärde väljare som anser att regeringen gör ett bra jobb.

Vidare:

Vi kristdemokrater sammanfattar det ofta med orden: trygghet i det lilla är trygghet i det stora.

Vi står för en värderingsdriven politik som kombinerar frihet med omsorg om våra medmänniskor.

Frihet för den enskilda människan, familjer, föreningar och företag.

Som bygger samhället underifrån och upp.

Som är noga med att det offentliga sköter sina kärnuppgifter väl.

Men som heller inte räds att sortera bort sådant som inte hör dit.

Så att de som verkligen behöver stöd och hjälp får det.

Så att goda värdena, tryggheten och säkerheten värnas.

Vi är en kraft för ett Sverige byggt på gemenskap, tillit och hoppfullhet.

Tack för att ni lyssnade!

Skriven i: Inlägg | Inga kommentarer »

Skriven av den 20 mars , 2016

Lars Adaktusson, KDs representant i EU-parlamentet, var huvudtalare när Sthlms län KD-partidistrikt nyligen hade årsmöte.
– KDs grundvärden om människovärde o solidaritet med de mest utsatta, sätts på prov idag, sa han.
– EU saknar en gemensam politik o
avtalet med Turkiet är inte oproblematiskt. Vi köper oss fria med pengar. Turkiet begår grava brott mot mänskliga rättigheter. Vi ser en ovärdig inställsamhet mot Turkiet.
– Vi har all anledning att ifrågasätt Turkiet som partner.

Folkmordet mot de kristna minoriteterna är i fokus för Adaktusson. Nu har EU-parlamentet ställt sig bakom benämningen folkmord. Nu har kongressen i USA gjort samma sak. Det innebär tvingande åtgärder, något som den svenska regeringen med Margot Wallström, S, som ansvarig för utrikesfrågor, vägrat att göra.

– Nästa steg att ta detta vidare är till FN. Då blir det ett ytterligare tryck i den här viktiga frågan, säger han.

Lars Adaktusson är kritisk mot regeringen på flera plan:
Villkorslöst erkännande av Palestina utan motkrav att stoppa hetsen mot Israel.
Sveket mot Frankrike efter terrordådet i Paris där S-regeringen visade svalt intresse att bistå.

Skriven i: Inlägg | Inga kommentarer »

Skriven av den 11 mars , 2016

Den handlingsplan som antogs av fullmäktige i Sollentuna 10 mars är ett viktigt led för att motverka ungas psykiska ohälsa o utanförskap.

För oss kristdemokrater är barnkonventionen central. Bars o ungdomars uppväxtvillkor är i fokus inom alla politikområden. Därför är denna handlingsplan så viktig. Den pekar ut det kommunövergripande arbete som behöver samordnas för att stärka upp miljön kring barn o unga.

Som ordförande i kultur- o fritidsnämnden o vårt brottsförebyggande råd vill jag arbeta för att vi ska bli en vass kommun i den här frågan.

Mobbning på nätet o i vardagen, känslan av utanförskap o meningslöshet, arbetslöshet. Utmaningarna är stora men tillsammans kan vi göra skillnad!

Skriven i: Inlägg | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida