Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Posted by at 9 maj , 2009

Valfrihet
Fler frågor ska beslutas vid köksbordet, inte av politiker. Till exempel barnomsrog med vårdnadsbidrag eller förskola, friskola eller kommunal skola, olika utförare av hemtjänsten. Rätt att välje ett särskilt boende för alla över 85 år.

Trygghet
Polisen ska vara mer synlig i våra bostadsområden. Det ideella arbetat mot vardagsbrotten, som till exempel Snyggt och tryggt i Rotebro ska uppmuntras. I skolan ska man fortsätta jobba med trygghet och studiero. Betyg i ordning och uppförande bör införas. Jag vill öka dialogen med olika områden, till exempel Malmrådet på Malmvägen.

Framtidstro
Sollentuna ska vara en bra kommun för företagen. Nya jobb är förutsättning för att ungdomar ska få jobb. För flyktingar och invandrare är en arbetsplats bästa vägen in i samhället. Kyrkor, kultur- och idrottsföreningar ska stimuleras och stödjas för att dialogen i samhället och uppmuntra ideellt engagemang.

Något om kristdemokratin
Kristdemokratin är förankrad i den kristna traditionen och västerländsk humanism. Inget annat politiskt parti tar så tydlig utgångspunkt i dessa värderingar. Kristdemokraterna är inget religiöst parti, men ett politiskt parti som tar med dessa goda värderingar i sina politiska beslut. Ingen enda människa är utbytbar. Det är en konsekvens av dessa värderingar. Människan är subjekt och inte objekt, från vaggan till graven, som kristdemokratins grand old man, Alf Svensson, upprepar så ofta han kan. (Läs honom. Han är en fantastisk berättare.) Kristna värderingar uppmuntrar till valfrihet, personligt ansvarstagande och respekt för mångfalden.

Tillbaka till mina frågor

No Comments »

Kristdemokraternas hemsida