Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Posted by at 8 maj , 2009

Frihet och trygghet

Grundläggande för mig som Kristdemokrat är att vara med och forma ett samhälle med ett stort mått av frihet. Politiker och olika eliter i samhället ska inte lägga sig i och mästra i den enskilda människans eller familjens liv.

Trygghet är att skapa ett samhälle där vi gemensamt finansierar en bra skola och förskola, tillgänglig vård och goda förutsättningar för våra seniorer. Det är också att skapa ett samhälle som inkluderar människor, oavsett vilka bakgrund eller förutsättningar den enskilde har.

Stärk den enskilda människan

För mig är Kristdemokrati att alltid se till att stärka den enskilda människan. Varje människa är unik. Ingen ska behöva bli behandlad efter schablonmallar. Kollektiva lösningar och mallar som begränsar den enskildes möjligheter vill jag ta bort. Där står en ideologiskt konflikt med vänsterkartellen. Den enskilde medborgaren ska ha lätt att komma i kontakt med exempelvis kommunen. Kommunen, landsting och stat ska stå bakom den enskilda människan, inte framför.

Familjen/den lilla gemenskapen

Familjen eller den lilla gemenskapen, oavsett hur den ser ut, är värd allt stöd. Det är där vi lär oss ta hand om varandra, bli sedda. Jag vill se till att friheten för den enskilda familjekonstellationen blir så stor som möjlig. Tvång inom exempelvis föräldraförsäkringen ska inte förekomma. Vårdnadsbidraget ska utvecklas för att öka valfriheten.

Entreprenörer

Flit och företagsamhet är andra nyckelbegrepp. Vetskapen om att det är enbart enskilda människor som driver företag som utvecklas, som gör det möjligt för oss att ha världens bästa skola, en värdig äldreomsorg och en gemensam finansierad sjukvård. Därför måste regelverk vara så enkelt som möjligt för småföretagare. Kommun, landsting och stat som är de största aktörerna på upphandlingsmarknaden ska se till att underlätta för småföretagare att delta i upphandlingar. En företagslots i kommunen ska vara behjälplig.

Inkludering

Jag vill ha ett inkluderande samhälle. Människor som kommer från andra länder och annan kultur ska inkluderas i vårt samhälle. Det ställer krav framför allt på de invånare som bott i landet sedan urminnes tider, och de nyanlända. Oftast är det starka människor som kommer som flyktingar. De har tagit sig ibland runt halva jordklotet för att komma hit. De behöver inte omhändertas, utan vill göra rätt för sig. Jobba och försörja sig och sin familj. Vi ska stärka den viljan inte passivisera dem i olika typer av åtgärder.

Vårt Europa
Du och jag är medborgare i Europa, inte bara i Sverige. Därför ska vi vara aktiva i EU.
Jag vill att vi ska slå vakt om alla människors lika värde, oavsett varifrån vi kommer eller vilken religion vi har. Vi ska vara solidariska mot varandra och mot fattigare länder. Vi ska se till att brottsligheten över gränserna förhindras. Vi ska göra allt vi kan för att rädda miljön.

Ett Europa nära oss
I ett tryggt Europa fattas besluten nära oss. EU finns inte till för sin egen skull utan är ett samarbete mellan länder, för att hantera gemensamma utmaningar. Jag vill ha ett EU där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt. Då får vi ett samarbete som värnar varje person och varje familj. Och ett EU som människor känner har betydelse i den egna vardagen.
• Stoppa flytten mellan Bryssel och Strasbourg – Europaparlamentet ska ha ett säte.
• Låt endast EU ta sig an frågor som är för stora för enskilda länder att hantera.
• Sverige bör införa Euron. Ett sådant beslut måste föregås av en folkomröstning.

Ett Europa som räddar Östersjön
Östersjön är ett känsligt hav som är drabbat av utfiskning, döda bottnar och algblomning. Problemen är skapade av oss, 84 miljoner människor runt havet. Utsläpp av kväve och fosfor, olagliga oljeutsläpp och alltför intensivt fiske är hot mot Östersjöns hälsa. Därför måste vi ta vårt ansvar. Våra barn och barnbarn ska ärva ett levande hav.
• Märk all olja så att oljeutsläpp kan spåras och höj bötesbeloppet för utsläpp.
• Förbjud fosfater i tvätt- och diskmedel i hela EU.
• Ersätt kvotsystemet för fisket i Östersjön med individuella fiskedagar, som införts i Västerhavet.

En tydlig aktör i världspolitiken
Efter Balkankriget sa vi: aldrig mer. Därför är skyddet av mänskliga rättigheter, och att förhindra konflikter, EU:s viktigaste uppgift. Både inom unionen och i resten av världen. EU har ställt sig bakom FN-principen ”skyldighet att skydda” och måste leva upp till det ansvaret. Det handlar om att värna fred och frihet, trygghet och rättvisa.
• Gynna länder som strävar efter demokratiutveckling, fria val och en fungerande opposition.
• Förbättra EU:s kapacitet att agera civilt och militärt för att förebygga och stoppa konflikter.
• Bekämpa fattigdomen i utvecklingsländerna, bland annat genom att avskaffa EU:s exportstöd och reformera jordbrukspolitiken.

Läs mer om min syn på viktiga lokala och ideologiska frågor.

No Comments »

Kristdemokraternas hemsida