Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Archive for the ‘Vård’ Kategori

Skriven av den 8 februari , 2016

Nytt apotek öppnat i Helenelund, Sollentuna. Med VD Kellen Njeru

Nytt apotek öppnat i Helenelund, Sollentuna. Med VD Kellen Njeru


Nyligen klippte jag bandet när nya Apoteket (Apoteksgruppen) öppnade i kommundelen Helenelund.
Äntligen, utropade en mycket nöjd kund.

Särskilt roligt tycker jag det är när våra nya medborgare, exempelvis med rötter i Afrika, visar att det går att bygga upp en verksamhet som oxå ger nya jobb.
VD Kellen Njeru är ägare som är en driftig entreprenör som redan har ansvar för två apotek i regionen.
– Jag ser fram emot att få vara med om ytterligare en nyetablering. Redan den här första dagen har jag fått bevis för att befolkningen här i Helenelund är glada, säger hon.

Det var kristdemokraternas fd partiledare Göran Hägglund som i Alliansen skapade förutsättningar för att bryta monopolmarknaden inom apoteksmarknaden o skapade valfrihet o möjligheter för sådana som Kellen att skapa sig o andra jobb.

Helenelund står inför stora förändringar o expansion. Tvärbanan ska anslutas till pendelstationen o vi bygger ihop Kista-Helenelund, en av de regionala centra i huvudstadsregionen. Ett apotek kommer som en liten byggsten i detta bygge.

Skriven i: arbetsmarknad , Helenelund , KD , Kristdemokraterna , sollentuna , Stockholm , Vård | Inga kommentarer »

Skriven av den 5 september , 2014

Pensionärsorganisationerna och demensföreningen inbjöd alla partier till utfrågning

Pensionärsorganisationerna och demensföreningen inbjöd alla partier till utfrågning


Har just avslutat en utfrågning av pensionärsorganisationerna och demensföreningen i Sollentuna. En fråga var: Vad tycker ditt parti om att de som fyllt 85 år ska få en rättighet att flytta in i ett äldreboende?

Klockren för mig som kristdemokrat. Det är en fråga vi drivit och har fått med oss hela Alliansen på. Jag framhöll att ensamhet är en av de allvarligare ”sjukdomarna” i vårt samhälle bland äldre. Därför satsar vi mycket på seniorträffar, seniorjympa, boulehall, utegym, busstur till naturskyddsområdet Järfafältet etc. Det stimulerar det friska åldrandet. Och de flesta vill bo kvar i sitt ordinarie hem så länge som möjligt. Men när man vill till ett gemensamt boende, då ska inte kommunen biståndsbedöma detta då man fyllt 85 år. Då är det bara att skaffa fram ett boende.

Stolt över att vara kristdemokrat när vi också har en äldreminister Maria Larsson som satt fokus på valfrihet, gemenskap, värdighet, kvalité och omsorgsutbildning för personal som nyckelområden. Jag tror att de flesta seniorer vet att en röst på Kristdemokraterna är en röst för just detta både på riks-, landsting- och kommunnivå!

Skriven i: KD , Kristdemokraterna , pensionärsorganisationer , seniorpolitik , sollentuna , Stockholm , Val 2014 , valfrihet , Vård , välfärd , äldreomsorg | Inga kommentarer »

Skriven av den 16 augusti , 2014

Blöjorna
Och så blöjorna, då. ”I alliansens Sverige väger man åldringarnas blöjor för att spara pengar”. Enligt socialstyrelsens riktlinjer ska vården ”tillhandahålla individuellt utprovade absorberande produkter”. Man väger blöjor för att kunna ge bästa möjliga vård, och inget annat. (Per Gudmunson, SvD)

Skriven i: Arbetslöshet , arbetsmarknad , KD , Kristdemokraterna , löneklyftor , Vård , välfärd | Inga kommentarer »

Skriven av den 6 maj , 2014

Socialminister Göran Hägglund, KD, och barn- och äldreminister Maria Larsson, KD, har varit del i ett team av ministrar som utgjort Alliansregeringen under nästan åtta år. Det har gett resultat. Resultat av regeringens reformer för tillväxt och full sysselsättning är imponerande!

Den svenska ekonomin har visat stor motståndskraft när finans- och skuldkrisen drabbade världsekonomin. En viktig förklaring till att Sverige har klarat krisen bättre än många jämförbara länder är att vi gick in i krisen med stora överskott i de offentliga finanserna.

Det har gjort att vi kunnat genomföra kraftfulla åtgärder för att upprätthålla jobb och välfärd. Regeringen har under krisen stöttat tillväxten med både temporära stimulansåtgärder och åtgärder som långsiktigt förbättrar tillväxtmöjligheterna.

I förhållande till ett flertal länder i vår omvärld har Sverige klarat sig väl:
– Sverige har tillsammans med Nederländerna högst sysselsättningsgrad i EU.
– Sverige har tillsammans med Österrike lägst långtidsarbetslöshet i EU.
– Antalet sysselsatta är över 250 000 fler än 2006.
– Utanförskapet har minskat med uppemot 200 000 personer sedan 2006.
– Sverige är det enda land i EU som förväntas minska sin statsskuld mellan 2006 och 2014.

Skriven i: Göran Hägglund , KD , Kristdemokraterna , Maria Larsson , sollentuna , Stockholm , Vård | Inga kommentarer »

Skriven av den 5 maj , 2014

Socialminister Göran Hägglund, KD, och barn- och äldreminister Maria Larsson, KD, föreslår tillsammans i Alliansregeringen en rad nya satsningar för att skapa ett bättre land att både växa upp i och åldras i.

Vi föreslår vissa skattehöjningar för att ha råd med nya satsningar. Det är viktigt att de finansieringar som regeringen har för avsikt att föreslå i budgetpropositionen för 2015 är strukturellt riktiga och inte slår mot välfärd, sysselsättning och tillväxt. Bärande inslag i regeringens finansiering är därför bl.a. höjda skatter på alkohol och tobak.

Ett övergripande mål för samhället och regeringen är att främja folkhälsan. Höjd skatt på alkohol och tobak utgör därför också ett led i regeringens arbete för främjandet av förbättrad folkhälsa. En erfarenhet är att mycket kraftiga skattehöjningar som genomförs under kort tid, riskerar att leda till resandeinförsel och smuggling. Storskalig smuggling är ett allvarligt problem om det gynnar organiserad brottslighet. Därför har nivåerna i skattehöjning noggrant övervägts för att inte bidra till ökad reseinförsel och smuggling.

Punktskatten på cigaretter föreslås höjas med 4 procent, vilket beräknas öka priset på ett paket cigaretter med 1,36 kronor. Punktskatten på snus föreslås höjas med 22 procent, vilket beräknas öka priset på en dosa snus med 2,54 kronor. Skattehöjningen på tobak beräknas ge ca 800 miljoner kronor i ökade skatteintäkter 2015.

Punktskatten på öl och vin föreslås höjas med 9 procent. Punktskatten på sprit med 1 procent. Förslagen beräknas medföra att priset på en flaska öl på 0,5 liter ökar med 50 öre. Priset på en flaska vin på 0,75 liter ökar med 2 kronor. Priset på en flaska sprit på 70 cl ökar med knappt två kronor. Skattehöjningen på alkohol beräknas ge ca 760 miljoner kronor i ökade skatteintäkter 2015.

Skriven i: Hälsa , KD , Kristdemokraterna , Maria Larsson , sollentuna , Stockholm , Vård | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida