Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Archive for the ‘valfrihet’ Kategori

Skriven av den 18 februari , 2017

KDs partisekreterare Acko Ankarberg Johansson talare vid årsmötet 2017 för KD Sollentuna.


Årsmötestider också i partipolitiken. Så också i Sollentuna där KD-medlemmar samlades till sitt årsmöte. Ett 30-tal personer hade mött upp i den kulturella byggnaden Oxstallet som ligger inom kulturområdet Edsvik. Till ordförande valdes Simon Olsson och till vice ordförande Eva Ireblad. Tre motioner behandlades. En om EU-migranter och kommunens ansvar skickades vidare till lokalavdelningens styrelse. En motion om migrationspolitiken skickades vidare till distriktet och likaså en motion om utredning om ev namnbyte av partiet.

Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson var huvudtalare. Hon talade om det kristdemokratiska tilltalet i dagens lite turbulenta tid. Fyra nyckelområden är de områden som Kristdemokraterna kommer att fokusera på fram till valet i september 2018. Det är bara ett och ett halvt år kvar till valdagen och nu börjar det hetta till.

Familjepolitikem är och kommer alltid att vara huvudfokus för oss kristdemokrater. Så också i det kommande valet. Vi säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Föräldrarna själva ska besluta om hur den ska fördelas. Vi vill införa ett jobbskatteavdrag för föräldrar som jobbar så att de får 500 kr/förälder i månaden som en extra förstärkning. Vi vill också genomföra en barnomsorgspeng upp till 6 000 kr/månad för barn upp till tre år för den/de föräldrar som inte vill ta del av förskolan utan själva vill ta heltidsansvar för sina barn.

Seniorer/pensionärer är en annan grupp vi kristdemokrater vill sätta fokus på. Vi vill stänga gapet mellan den skatt de som arbetar och de som gått i pension betalar. Den sk pensionärsskatten vill vi alltså ta bort helt. Vi föreslår en höjd moms som förstås betalas av alla för att klara att stänga detta gap. Vi vill också att de som vill jobba efter 65 års ålder ska få göra det och att det ska vara billigare för företag att anställa pensionärer. Vi vill ta tillvara den kompetensen och den resursen i arbetslivet.

Jobb-politiken behöver förbättras. Inte minst nu när vi har många som flyr till Sverige och som inte får jobb. De ska snabbare kunna komma in i arbete och gemenskap på arbetsmarknaden. För många måste det fram enkla jobb och därför vill vi stärka satsningen på RUT-jobben, enklare jobb i servicesektorn. Dessutom vill vi införa introduktionsanställningar som stärker de unga och nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden, att få lära sig ett jobb på jobbet. 75% av grundlönen har de rätt till och 25% ska de ägna sig åt att lära sig jobbet. Vi vill fortsätta jobba för ett bra näringslivsklimat i kommunerna.

Tryggheten i samhället är grundläggande. Vi måste känna tillit till att samhället fungerar, att samhällsgemenskapen fungerar, att vi tar ett solidariskt ansvar för de som behöver gemensamma insatser. Polisen måste vara mer synlig i våra samhällen, vardagsbrott och mängdbrott som stölder och rån, måste tas på allvar och får inte behandlas nonchalant. Vi vill stärka poliskåren med ytterligare 2000 poliser men vi vill snabbt öka antalet civilanställda med 600 som kan gå in och ta jobb som man inte behöver vara polis för att klara av. Brottsoffren ska vara i fokus och vi vill öka stödet till brottsofferjourer. Vi vill också se skärpning av straffen för sexbrott och inte minst i de fall barn blir utsatta. Säkerhetspolisen behöver ökat stöd och kampen mot våldsbejakande extremism och näthat få ett ökat fokus.

Skriven i: Edsvik , Familjepolitik , KD , Kristdemokraterna , pensionärsorganisationer , seniorpolitik , sollentuna , Trygghet , val 2018 , valfrihet | Inga kommentarer »

Skriven av den 28 april , 2015

Nyvalde partiordförande Ebba Busch Thor tillsammans med Magnus Ramstrand

Nyvalde partiordförande Ebba Busch Thor tillsammans med Magnus Ramstrand


Det var en taggad, välformulerad och inspirerande Ebba Busch Thor som i lördags valdes till Kristdemokraternas partiledare.

Som ledamot i valberedelsen har jag tillsammans med övriga i detta partiorgan jobbat intensivt under ett antal månader, inte minst sedan Göran Hägglund meddelade sin avgång och hela partistyrelsen ställde sina platser till förfogande.

Jag tycker vi fått en riktigt bra partiledare som kring sig har många duktiga, kunniga och engagerade medarbetare.
Ebba Busch Thor betonade i sitt tal att kristdemokratin behövs allt mer i vår tid och i vårt samhälle. En politik som ser och tar tillvara varje människas okränkbara värde, underbara olikheter och ger utrymme för alla människor att påverka sitt eget liv. Det är kärnan i den kristna människosyn som bär vårt parti.

– Efter åtta år av alliansstyre med flera viktiga kristdemokratiska reformer som gett ökad valfrihet och självbestämmande för människor, sker nu en oroande vändning, säger hon. En vilja till ökad politisk detaljstyrning av människors liv finns både till höger och till vänster i svensk politik. Kristdemokratin behövs inte bara som en politisk gränsvakt utan som en kraft som pekar på vägen framåt mot ett frihetligt och varmt samhälle där alla människors lika och unika värde respekteras och där gemenskapen med varandra tas tillvara.

Ebba Busch Thor avslutade med ett uppfodrande budskap till alla ombud som varit med och röstat fram henne:
– Opinionssiffrorna kommer inte att vända imorgon. Det kommer att vi gör det där lilla extra i våra olika lokalavdelningar, att vi jobbar mer för att få ut och förverkliga vår politik.
Hon betonade att hon vill fortsätta det förnyelsearbete Göran Hägglund har inlett. Olika arbetsgrupper jobbar nu för högtryck för att prodocera konkret kristdemokratisk politik som ska vara vinnande i valet år 2018.

Vi vet att cirka 12 procent av väljarna tycker om kristdemokratisk politik. Men röstar inte KD. Att överbrygga detta gap är en stor kommunikativ uppgift som går hand i hand med en politikutveckling. Att Lars Adaktusson nu också tar plats i partistyrelsen är bra. Det europeiska perspektivet är viktigt där vi har starka förebilder inom den kristdemokratiska internationella rörelsen. Angela Merkel och Ebba Busch Thor. Vilka förebilder!

Skriven i: Ebba Busch Thor , EU , Europa , KD , Kristdemokraterna , Lars Adaktusson , sollentuna , Stockholm , val 2018 , valfrihet | Inga kommentarer »

Skriven av den 13 september , 2014

Bra annonsbudskap från Göran Hägglund

Bra annonsbudskap från Göran Hägglund

Sista kampanjdagen. Vi ska möte en massa väljare som fortfarande är tveksamma. Efter veckans partiledardebatter borde det vara ganska avgjort tycker jag vad gäller regeringsfrågan. Stefan Löfven har inte uppträtt statsmannamässigt. Och han har ett vänsterparti som han egentligen inte vill regera med och ett miljöparti som inte vill ha tillväxt. Och riskerar att få in ett Fi med en fd kommunist som ledare. Vilken soppa det kan bli.

Alliansledarna var samspelta. De kan visa på ett enastående ekonomiskt resultat – Sverige har knockat omvärlden i ekonomisk styrka. Välskötta finanser och en frihetsagenda som gjort livet lättare för miljoner människor.

Men än är det inte klart! It aint over till the fat lady sings!

Imorgon kl 20.00 vet vi resultatet. Vår valvaka i Sollentuna kommer att bli spännande. Kommer majoriteten att forfarande vara majoritet? Hur går det med Sollentunapartiet efter att grundaren Ingwar Åhman Eklund gått över till Centern? Hur går det för Centern som i Sollentuna inte klarade av att samarbeta med övriga allianspartier?

Skriven i: Ditt Sollentuna , KD , Kristdemokraterna , sollentuna , Stockholm , valfrihet , välfärd , äldreomsorg | Inga kommentarer »

Skriven av den 11 september , 2014

Partiledarna i Sollentuna intervjuas i Sollentuna C

Partiledarna i Sollentuna intervjuas i Sollentuna C

När partierna i Sollentuna skulle frågas ut i Sollentuna Centrum var en fråga: Ska vårdnadsbidraget avskaffas? Folkpartiets Anna-Lena Johansson svarade tveklöst ja på den frågan. Moderaternas Douglas Lithborn och Miljöpartiets Peter Godlund svarade nej.
Jag fick inte frågan, men skulle självklart svarat nej också. Det är Kristdemokraterna och Sonia Lunnergård som drivit den frågan under många år. Nu är det ett inslag bland de olika verktyg vi erbjuder familjerna i Sollentuna. Det är en jätteliten post i vår budget och ett 50-tal familjer använder sig av bidraget.

För oss kristdemokrater är det ett litet bidrag för att möjliggöra för föräldrar att få mer tid med sina barn när de är riktigt små, fram till tre års ålder.

Det liberala partiet i Sollentuna har hittat en grupp att slåss emot: Föräldrar som har fräckheten att avvika från normen och som använder vårdnadsbidraget att få mer tid med sina barn. Henry Ford förkunnade att man fick ha vilken färg man ville på sin bil, bara man valde svart. Folkpartiet Liberalerna försöker skapa en liknande situation inom familjepolitiken när man kräver att vårdnadsbidraget avskaffas.

Vi Kristdemokrater kommer att fortsätta vara liberaler i den här frågan. Vi kommer att fortsätta stötta familjerna i deras val, inte styra dem. Vi är också emot kvoteringar av föräldraförsäkringen, som folkpartisterna driver. Vi tillerkänner familjerna att själva välja. Familjer och barn ser olika ut. De är bäst skickade att hantera frågor som berör familjerna. Det ska inte Anna-Lena Johansson bestämma.

Anna-Lena Johansson och Folkpartiet hävdar att det är kvinnor som står långt utanför arbetsmarknaden som använder sig av bidraget. Dessa kvinnor borde ut i arbetslivet och inte vara hemma med barnen. Vi svarar återigen att det är föräldrarna som ska bestämma, inte politiker. Det tycker vi är en liberal hållning. Vi vill gå vidare med denna politik. Ersätta vårdnadsbidraget med en omsorgspeng som bör ligga på cirka 6 000 kronor. Se www.kristdemokraterna.se för mer info.

Skriven i: KD , Kristdemokraterna , sollentuna , Val 2014 , valfrihet , välfärd | Inga kommentarer »

Skriven av den 5 september , 2014

Pensionärsorganisationerna och demensföreningen inbjöd alla partier till utfrågning

Pensionärsorganisationerna och demensföreningen inbjöd alla partier till utfrågning


Har just avslutat en utfrågning av pensionärsorganisationerna och demensföreningen i Sollentuna. En fråga var: Vad tycker ditt parti om att de som fyllt 85 år ska få en rättighet att flytta in i ett äldreboende?

Klockren för mig som kristdemokrat. Det är en fråga vi drivit och har fått med oss hela Alliansen på. Jag framhöll att ensamhet är en av de allvarligare ”sjukdomarna” i vårt samhälle bland äldre. Därför satsar vi mycket på seniorträffar, seniorjympa, boulehall, utegym, busstur till naturskyddsområdet Järfafältet etc. Det stimulerar det friska åldrandet. Och de flesta vill bo kvar i sitt ordinarie hem så länge som möjligt. Men när man vill till ett gemensamt boende, då ska inte kommunen biståndsbedöma detta då man fyllt 85 år. Då är det bara att skaffa fram ett boende.

Stolt över att vara kristdemokrat när vi också har en äldreminister Maria Larsson som satt fokus på valfrihet, gemenskap, värdighet, kvalité och omsorgsutbildning för personal som nyckelområden. Jag tror att de flesta seniorer vet att en röst på Kristdemokraterna är en röst för just detta både på riks-, landsting- och kommunnivå!

Skriven i: KD , Kristdemokraterna , pensionärsorganisationer , seniorpolitik , sollentuna , Stockholm , Val 2014 , valfrihet , Vård , välfärd , äldreomsorg | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida