Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Archive for the ‘välfärd’ Kategori

Skriven av den 24 december , 2015

God Jul

God Jul

Den här julen firar vi i en omvärld som är mer konfliktfylld än på väldigt länge. 60 miljoner människor, varav många barn och ungdomar, befinner sig på flykt. En liten del kommer till vårt land. Jag är glad att vi i Sollentuna kommun på sista sammanträdet för i år, beslutade att ta emot 239 ensamkommande flyktingbarn.
Vi tar inte beslutet glättigt och enkelt, vi vet vad det betyder av ökade insatser både för att få fram bostäder, gode man och social trygghet, vård och skolgång och god fritidssysselsättning.

Vi behöver hjälpas åt i samhället i förvissningen om att samhället är större än det offentliga. Vi har sett hur många enskilda engagerar sig i språkcaféer och att bjuda hem någon på lunch eller en fika på stan. Personliga kontakter och möten är också avgörande för att komma in på arbetsmarknaden.

Under Alliansens tid vid makten, såg vi till att genom skattelättnader skapa en helt ny arbetsmarknad för nyanlända inom RUT och ROT sektorn. Där är ofta kraven på språkkunskaper inte är lika höga som inom andra sektorer. Där har också många fått sitt första jobb. Vi kommer nu att behöva fler sådana jobb, inte färre, vilket är risken med nuvarande regerings politik.

Vi Kristdemokrater föreslår i vårt budgetförslag flera åtgärder för att förbättra etableringen av nyanlända invandrare. Vi vill stärka kommunernas kapacitet att ta emot nyanlända invandrare och vill att de ska få högre ersättning för att ta emot nyanlända. De behöver resurser för att bland annat klara en bra skola för alla barn som kommer till Sverige.

Vi vill också se till att man snabbt tar reda på vilken kompetens de asylsökande har vad gäller arbets-och utbildningsbakgrund. Och språkträning i svenska för invandrare, sfi, behöver starta tidigt, redan i asylboendet. För de som har ett yrke så vill vi ha ett nationellt system där man kan träna svenska med inriktning mot ett yrke, precis som idag sker i vissa Stockholmskommuner. Vi vill att barnföräldrar ska ges bättre möjligheter att kunna delta i språkträning. Det kan behövas exempelvis barnpassning under tiden, så att båda föräldrarna kan delta.

Kristdemokraterna menar att det är viktigt att skapa ökade incitament att gå från bidrag till arbete. Därför föreslår vi att man ska få tjäna in sina första 500 000 skattefritt. Då kan man ta sitt första jobb som kanske inte är högbetalt, men blir ändå bättre än det bidrag som idag ges till den nyanlände. Det blir mer kvar i plånboken och personen får möjlighet att försörja sig på egen hand, vilket stärker självförtroendet och förbättrar integrationen i samhället.

Nya jobb skapas inte av politiker, de skapas i växande och lönsamma företag. Regeringen förlitar sig till massiva skattehöjningar på arbete och företagande med förhoppningen att så nå Europas lägsta arbetslöshet och klara integrationsutmaningen. Kristdemokraternas vill istället sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och förbättra förutsättningarna för företagande. Att få delta på arbetsmarknaden menar vi är det bästa sättet att bli en del av vårt samhälle.

Skriven i: arbetsmarknad , fullmäktige , föreningar , Företag , integration , KD , Kristdemokraterna , sollentuna , Stockholm , välfärd | Inga kommentarer »

Skriven av den 13 september , 2014

Bra annonsbudskap från Göran Hägglund

Bra annonsbudskap från Göran Hägglund

Sista kampanjdagen. Vi ska möte en massa väljare som fortfarande är tveksamma. Efter veckans partiledardebatter borde det vara ganska avgjort tycker jag vad gäller regeringsfrågan. Stefan Löfven har inte uppträtt statsmannamässigt. Och han har ett vänsterparti som han egentligen inte vill regera med och ett miljöparti som inte vill ha tillväxt. Och riskerar att få in ett Fi med en fd kommunist som ledare. Vilken soppa det kan bli.

Alliansledarna var samspelta. De kan visa på ett enastående ekonomiskt resultat – Sverige har knockat omvärlden i ekonomisk styrka. Välskötta finanser och en frihetsagenda som gjort livet lättare för miljoner människor.

Men än är det inte klart! It aint over till the fat lady sings!

Imorgon kl 20.00 vet vi resultatet. Vår valvaka i Sollentuna kommer att bli spännande. Kommer majoriteten att forfarande vara majoritet? Hur går det med Sollentunapartiet efter att grundaren Ingwar Åhman Eklund gått över till Centern? Hur går det för Centern som i Sollentuna inte klarade av att samarbeta med övriga allianspartier?

Skriven i: Ditt Sollentuna , KD , Kristdemokraterna , sollentuna , Stockholm , valfrihet , välfärd , äldreomsorg | Inga kommentarer »

Skriven av den 11 september , 2014

Partiledarna i Sollentuna intervjuas i Sollentuna C

Partiledarna i Sollentuna intervjuas i Sollentuna C

När partierna i Sollentuna skulle frågas ut i Sollentuna Centrum var en fråga: Ska vårdnadsbidraget avskaffas? Folkpartiets Anna-Lena Johansson svarade tveklöst ja på den frågan. Moderaternas Douglas Lithborn och Miljöpartiets Peter Godlund svarade nej.
Jag fick inte frågan, men skulle självklart svarat nej också. Det är Kristdemokraterna och Sonia Lunnergård som drivit den frågan under många år. Nu är det ett inslag bland de olika verktyg vi erbjuder familjerna i Sollentuna. Det är en jätteliten post i vår budget och ett 50-tal familjer använder sig av bidraget.

För oss kristdemokrater är det ett litet bidrag för att möjliggöra för föräldrar att få mer tid med sina barn när de är riktigt små, fram till tre års ålder.

Det liberala partiet i Sollentuna har hittat en grupp att slåss emot: Föräldrar som har fräckheten att avvika från normen och som använder vårdnadsbidraget att få mer tid med sina barn. Henry Ford förkunnade att man fick ha vilken färg man ville på sin bil, bara man valde svart. Folkpartiet Liberalerna försöker skapa en liknande situation inom familjepolitiken när man kräver att vårdnadsbidraget avskaffas.

Vi Kristdemokrater kommer att fortsätta vara liberaler i den här frågan. Vi kommer att fortsätta stötta familjerna i deras val, inte styra dem. Vi är också emot kvoteringar av föräldraförsäkringen, som folkpartisterna driver. Vi tillerkänner familjerna att själva välja. Familjer och barn ser olika ut. De är bäst skickade att hantera frågor som berör familjerna. Det ska inte Anna-Lena Johansson bestämma.

Anna-Lena Johansson och Folkpartiet hävdar att det är kvinnor som står långt utanför arbetsmarknaden som använder sig av bidraget. Dessa kvinnor borde ut i arbetslivet och inte vara hemma med barnen. Vi svarar återigen att det är föräldrarna som ska bestämma, inte politiker. Det tycker vi är en liberal hållning. Vi vill gå vidare med denna politik. Ersätta vårdnadsbidraget med en omsorgspeng som bör ligga på cirka 6 000 kronor. Se www.kristdemokraterna.se för mer info.

Skriven i: KD , Kristdemokraterna , sollentuna , Val 2014 , valfrihet , välfärd | Inga kommentarer »

Skriven av den 5 september , 2014

Pensionärsorganisationerna och demensföreningen inbjöd alla partier till utfrågning

Pensionärsorganisationerna och demensföreningen inbjöd alla partier till utfrågning


Har just avslutat en utfrågning av pensionärsorganisationerna och demensföreningen i Sollentuna. En fråga var: Vad tycker ditt parti om att de som fyllt 85 år ska få en rättighet att flytta in i ett äldreboende?

Klockren för mig som kristdemokrat. Det är en fråga vi drivit och har fått med oss hela Alliansen på. Jag framhöll att ensamhet är en av de allvarligare ”sjukdomarna” i vårt samhälle bland äldre. Därför satsar vi mycket på seniorträffar, seniorjympa, boulehall, utegym, busstur till naturskyddsområdet Järfafältet etc. Det stimulerar det friska åldrandet. Och de flesta vill bo kvar i sitt ordinarie hem så länge som möjligt. Men när man vill till ett gemensamt boende, då ska inte kommunen biståndsbedöma detta då man fyllt 85 år. Då är det bara att skaffa fram ett boende.

Stolt över att vara kristdemokrat när vi också har en äldreminister Maria Larsson som satt fokus på valfrihet, gemenskap, värdighet, kvalité och omsorgsutbildning för personal som nyckelområden. Jag tror att de flesta seniorer vet att en röst på Kristdemokraterna är en röst för just detta både på riks-, landsting- och kommunnivå!

Skriven i: KD , Kristdemokraterna , pensionärsorganisationer , seniorpolitik , sollentuna , Stockholm , Val 2014 , valfrihet , Vård , välfärd , äldreomsorg | Inga kommentarer »

Skriven av den 16 augusti , 2014

Blöjorna
Och så blöjorna, då. ”I alliansens Sverige väger man åldringarnas blöjor för att spara pengar”. Enligt socialstyrelsens riktlinjer ska vården ”tillhandahålla individuellt utprovade absorberande produkter”. Man väger blöjor för att kunna ge bästa möjliga vård, och inget annat. (Per Gudmunson, SvD)

Skriven i: Arbetslöshet , arbetsmarknad , KD , Kristdemokraterna , löneklyftor , Vård , välfärd | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida