Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Archive for the ‘Val 2014’ Kategori

Skriven av den 9 oktober , 2014

Den nya politiska ledningen i Sollentuna fr v sittande gruppledarna Anna-Lena Johansson, FP, Douglas Lithborn, M, Magnus Ramstrand, KD. Bakom dem förhandlarna Lennart Gabrielsson, FP, Thomas Ardenfors, M, Carlos Romero, KD.

Den nya politiska ledningen i Sollentuna fr v sittande gruppledarna Anna-Lena Johansson, FP, Douglas Lithborn, M, Magnus Ramstrand, KD.
Bakom dem förhandlarna Lennart Gabrielsson, FP, Thomas Ardenfors, M, Carlos Romero, KD.


Gruppledarna för Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet har undertecknat en överenskommelse om samverkan under den kommande mandatperioden. Partierna är överens om ny politisk plattform, samverkansformer och vilka uppdrag som ska fördelas mellan partierna.

Vi har ett bra samarbete mellan våra partier och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med mina kollegor Douglas Lithborn (M) och Anna-Lena Johansson (FP) den kommande mandatperioden för att göra en bra kommun ännu bättre. Vi står inför många utmaningar i vår växande kommun som jag ser fram emot att ta mig an tillsammans med hela vår grupp av engagerade kristdemokrater.

De tre majoritetspartierna kommer att ha var sitt kommunalråd.

Kristdemokraterna får ordförandeposterna i kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och i det lokala brottsförebyggande rådet. Dessutom vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden och i det kommunala energibolaget Sollentuna Energi AB. Kristdemokraterna har representation i samtliga arbetsutskott och styrelser.

Vi gick in i förhandlingarna med M och FP med ett mycket starkt mandat från väljarna. Vi har ökat med två mandat samtidigt som M tappat fyra och FP ett mandat. I dagsläget är vi alla tre partier beroende av varandra för att få majoritet.

Mitt eget mandat är också starkt som procentuellt den mest kryssade politikern i kommunen och den fjärde mest kryssade politikerna i kommunen (323).

I förhandlingarna har vi hela tiden haft som mål att skapa de bästa förutsättningarna för KD att göra ett bra arbete under mandatperioden som ligger framför. Vi har haft som mål att stärka partiets ställning både inom mjuka och hårda nämnder och i bolagen.
I slutrundan har vi också ingått en valteknisk samverkan med Sollentunapartiet som innebär att vi i KD får en extra ordinarie plats i barn- och ungdomsnämnden och trafik- och fastighetsnämnden.

Det är med tillförsikt jag ser fram emot en bra nomineringsprocess internt i partiet. Onsdag den 15 oktober möts det nya fullmäktige. Då är det kristdemokraten Sonia Lunnergård som öppnar mötet som nybliven ålderspresident. I det mötet ska vi besluta om det nya presidiet för fullmäktige för de kommande fyra åren samt besluta om ledamöter till kommunstyrelsen.

Skriven i: Folkpartiet , KD , Kristdemokraterna , Moderaterna , sollentuna , Val 2014 | Inga kommentarer »

Skriven av den 24 september , 2014

Det fanns en tid då Kristdemokraterna gavs rådet att inte lägga så mycket krut på storstadsregionerna, utan koncentrera sig på landsbygden. Den tiden är förbi.

Årets valresultat ger exempelvis Stockholmsregionen en ökad tyngd i partiets profil. Både i Stockholms stad och Göteborg gick partiet fram med ett mandat. I min kommun Sollentuna (51 000 röstberättigade) med 2 mandat och med ett mandat i Södertälje (68 600) och i Botkyrka (64900).

Ser man till riksdagsgruppen som nu på måndag ska börja sitt arbete, så är det en stor förändring. Dels har gruppen minskat men också att fler nya ledamöter kommer till som kommer att ge partiet bra förutsättningar att göra ett bra val 2018, tror jag.

Stockholmsregionen, inklusive Uppsala, är stark i den nya riksdagsgruppen. Den är representerad med sex av sexton ledamöter! Västra Götaland representerad av fyra riksdagsledamöter. De är därmed våra tyngsta distrikt sett till andelen väljare. Traditionellt starka Jönköping tappar två mandat och har bara ett kvar. Östergötland ett mandat, likaså Örebro och Halland. Skåne två mandat. Norr om Uppsala finns inget mandat, vilket är bekymmersamt.

Det är glädjande att många kommuner håller emot trenden på riks att backa och har behållit sina mandat. 16 kommuner har ökat. Särskilt glädjande är det att befolkningstäta orter ökat med ett mandat; Stockholms stad (715400 röstberättigade), Göteborg (425300), Linköping (118900), Sundsvall (76900), Karlstad (71200) och Södertälje (68 600). Och Sollentuna (51000) med 2 mandat.

Mindre kommuner som Årjäng (7800 röstberättigade) har ökat med 3 mandat – där KD i Töcksfors valdistrikt har 35,2 % av väljarstödet! – och Öckerö (9800) ökat med 2 mandat, Laxå (4500) plus 2 mandat och Knivsta (11300) oxå plus 2.

Nu är vi i olika kommuner inne i ett intensivt arbete med förhandlingar. Jag önskar alla kristdemokrater ett stort lycka till att lägga en bra grund för valet 2018!

Skriven i: KD , Kristdemokraterna , sollentuna , Stockholm , Val 2014 | Inga kommentarer »

Skriven av den 16 september , 2014

valvakan

Ett stort TACK till 2121 medborgare i Sollentuna som gav oss kristdemokrater sitt stöd i kommunvalet! Det var glädje och tacksamhet som dominerade när vi kristdemokrater i Sollentuna höll vår valvaka. Det preliminära valresultatet ger oss två nya mandat i fullmäktige där vi nu har fyra mandat. Vi har brutit ny mark. Det inspirerar inför den kommande mandatperioden.

Vi har gått fram med över tre procent i ett valdistrikt – Sjöberg och med cirka två procent i valdistrikt i Viby och Gillbo/Gillberga. Men vi har också stöd i hyresområden där annars det är kompakt stöd för vänstern och socialdemokraterna och miljöpartiet.

Tillsammans med våra vänner i moderaterna och folkpartiet har vi majoritet. En majoritet som förpliktigar.

Vi har varit med och tagit ansvar under de gångna fyra åren och vi vill ta ansvar den kommande perioden. Ibland är det tuffa beslut, ibland är det lätta och tacksamma. Men vi har navigerat kommunen till att vara en av de bästa i landet med låg kommunalskatt med hög service. Mångfald och öppenhet ska fortsätta prägla vår kommun.

Sverigedemokraterna har också i vår kommun skördat framgångar. De har fått ett nytt mandat och har nu två. Vi ska ta människors oro för brist på arbete och bostad för flyktingar på allvar. Jag tror inte att alla som lagt sin röst på Sverigedemokraterna är rasister. Men som jag sa i en valutfrågning; Vi i Sverige har haft fred i 200 år. Vi måste självklart stå upp för människor som flyr från krig. Och vi ska fortsätta kämpa för att alla länder inom EU tar sitt ansvar. Vår man i Bryssel, Lars Adaktusson, är en garant för att vi ska driva på för en solidarisk flyktingpolitik.

Skriven i: EU , Europa , Främlingsfientlighet' , KD , Kristdemokraterna , Lars Adaktusson , sollentuna , Val 2014 | Inga kommentarer »

Skriven av den 12 september , 2014

Fackpampsfasoner av Löfven gentemot Lööf

Fackpampsfasoner av Löfven gentemot Lööf

Det var riktigt dåligt av statsministerkandidaten Stefan Löfven i gårdagens partiledardebatt i TV4. Knuffa undan Annie Lööf när hon ville lämna över en rapport från energimyndigheten….
Han betedde sig som en liten grabb i en sandlåda. Det duger inte som statsminister! Fackpampsfasoner och härskarteknik får han ägna sig åt i andra sammanhang!
Och inte behöver vi Fi och Gudrun Schyman i riksdagen. Vi har ju Annie Lööf!

Annie Lööf var som vanligt nu i valspurten bra och taggad. Göran Hägglund utmanade på ett övertygande sätt pratkvarnen Åsa Romsson…Nu i den sista TV-debatten vill jag dock se mer av en opolerad Göran Hägglund. Lite mer slugger tror jag behövs nu. Och förstås humorn!. Lycka till Göran!

Skriven i: Göran Hägglund , KD , Kristdemokraterna , Val 2014 | Inga kommentarer »

Skriven av den 11 september , 2014

Partiledarna i Sollentuna intervjuas i Sollentuna C

Partiledarna i Sollentuna intervjuas i Sollentuna C

När partierna i Sollentuna skulle frågas ut i Sollentuna Centrum var en fråga: Ska vårdnadsbidraget avskaffas? Folkpartiets Anna-Lena Johansson svarade tveklöst ja på den frågan. Moderaternas Douglas Lithborn och Miljöpartiets Peter Godlund svarade nej.
Jag fick inte frågan, men skulle självklart svarat nej också. Det är Kristdemokraterna och Sonia Lunnergård som drivit den frågan under många år. Nu är det ett inslag bland de olika verktyg vi erbjuder familjerna i Sollentuna. Det är en jätteliten post i vår budget och ett 50-tal familjer använder sig av bidraget.

För oss kristdemokrater är det ett litet bidrag för att möjliggöra för föräldrar att få mer tid med sina barn när de är riktigt små, fram till tre års ålder.

Det liberala partiet i Sollentuna har hittat en grupp att slåss emot: Föräldrar som har fräckheten att avvika från normen och som använder vårdnadsbidraget att få mer tid med sina barn. Henry Ford förkunnade att man fick ha vilken färg man ville på sin bil, bara man valde svart. Folkpartiet Liberalerna försöker skapa en liknande situation inom familjepolitiken när man kräver att vårdnadsbidraget avskaffas.

Vi Kristdemokrater kommer att fortsätta vara liberaler i den här frågan. Vi kommer att fortsätta stötta familjerna i deras val, inte styra dem. Vi är också emot kvoteringar av föräldraförsäkringen, som folkpartisterna driver. Vi tillerkänner familjerna att själva välja. Familjer och barn ser olika ut. De är bäst skickade att hantera frågor som berör familjerna. Det ska inte Anna-Lena Johansson bestämma.

Anna-Lena Johansson och Folkpartiet hävdar att det är kvinnor som står långt utanför arbetsmarknaden som använder sig av bidraget. Dessa kvinnor borde ut i arbetslivet och inte vara hemma med barnen. Vi svarar återigen att det är föräldrarna som ska bestämma, inte politiker. Det tycker vi är en liberal hållning. Vi vill gå vidare med denna politik. Ersätta vårdnadsbidraget med en omsorgspeng som bör ligga på cirka 6 000 kronor. Se www.kristdemokraterna.se för mer info.

Skriven i: KD , Kristdemokraterna , sollentuna , Val 2014 , valfrihet , välfärd | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida