Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Archive for the ‘skolan’ Kategori

Skriven av den 19 juni , 2014

Vi i majoriteten i Sollentuna fr v Douglas Lithborn, M, Anna-Lena Johansson, FP, Magnus Ramstrand, KD.

Vi i majoriteten i Sollentuna fr v Douglas Lithborn, M, Anna-Lena Johansson, FP, Magnus Ramstrand, KD.

Nu har jag deltagit i mitt fjärde budgetfullmäktige som gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna. Det blev en stark budget vi i den politiska majoriteten (KD, M, FP) presenterade.

Sollentuna är en av Sveriges bästa kommuner med låg skatt (oförändrad 18,10) och god soliditet (drygt 80 %), nästa bästa företagsklimatet i landet, bra skolresultat och bra kultur- och fritidsutbud, med ett utmärkt kommunikationsläge – 15 minuter från Stockholms C och 20 minuter till Arlanda.

När en så omfattande verksamhet som en kommun ska behandlas i ett budgetfullmäktige med nio partier inblandade, ja då tar det tid. Det handlar om en budget på över tre miljarder och berör en kommun på 68 000 invånare och kommunen har cirka 2 500 anställda! Fullmäktige inleddes kl 09.00 på morgonen och slutade kl 21.00.

Det går bra för Sollentuna kommun, på tvärs mot den bild som den socialdemokratiskt ledda oppositionen försöker måla upp. Enligt Freddie Lundqvist är vi i majoriteten en trött majoritet. Inget kan vara mera fel. Det visar den budget vi lagt fram. Och vi klättrar på rankinglistorna nu senast på Svenskt näringslivs ranking över bästa företagsklimatet.
Vi har en av landets lägsta kommunalskatter, 18, 10 kronor. Det är bra. Valfrihet är att också att vi som invånare får mer pengar i våra egna plånböcker, utan att kommunen gör avkall på centrala kommunala angelägenheter inom kultur, fritid, infrastruktur, vård skola omsorg.

Vi har som riktmärke att bygga 500 bostäder per år. Vi har god beredskap för att uppfylla denna kvot. Vi vill se en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och villor. Studentbostäder är en självklar del av vårt strategiska arbete med den närhet vi har till viktiga lärosäten både i Stockholm och Uppsala.

Som vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott vill jag prioritera miljö och klimatfrågorna. Buller och partiklar är föroreningar i många sollentunabors vardagsmiljöer som vi ser som stora utmaningar. Vi som kommun måste ta en aktivare roll exempelvis gentemot Trafikverket. Medfinansiering diskuteras just nu för att lösa ut segdragna insatser, som exempelvis bättre bullervallar. Nyligen har en analys av klimatpåverkan från vår egen kommunala verksamhet presenterats och blir föremål för analys och åtgärder.

Halva budgeten går till barnomsorg, förskola och grundskola. Vi kristdemokrater vill fortsätta stärka insatser för att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa skolor. 12,7 miljoner lägger vi på för att lärare ska ha bättre betalt. Det är en av våra absolut viktigaste personalgrupper. Vi satsar också ytterligare m miljoner till elevhälsan, något vi Kristdemokrater vill. Vår minister Maria Larsson har agerat så att även vi i Sollentuna kunnat anställa fler personer inom elevhälsan.
Sollentuna är en kommun som välkomnar mångfald av utförare inom skolan. Det ska vi fortsätta göra.

En trygg kommun är för oss kristdemokrater en viktig fråga. Den senaste mätningen visar att den upplevda tryggheten i Sollentuna har förbättrats väsentligt sedan vi senast gjorde en undersökning 2006. Som ordförande i kommunstyrelsens brottsförebyggande rådet ser jag hur viktig samverkan med olika aktörer är, både det offentliga, civilsamhället och företagen. Vi har installerat en del övervakningskameror vilket gjort att skadegörelse exempelvis på våra skolor minskat drastiskt.

Som ordförande i kultur och fritidsnämnden har jag under den här mandatperioden varit med och invigt en tillfällig friidrottshall, tre utegym, en boulehall, tagit första spadtaget till en regional friidrottshall, påbörjat arbetet med en ny idrottshall i Rotebro och en fullstor fotbollshall.

Vi kristdemokrater har en stark tro på att samhället är större än det offentliga. Civilsamhället med alla dess aktörer gör ovärderliga insatser, det är idrottsföreningar och kulturföreningar, samfund och andra organisationer. Vi är mycket nöjda med att kommunen nu kommit långt med att få till en Överenskommelse med civilsamhället i Sollentuna. Det kan vara början till att exempelvis få igång sociala företag som vi vet av erfarenhet i andra delar av landet, har haft avgörande betydelse för att nå grupper i samhället som har stått långt utanför arbetsgemenskap.

En god uppväxtmiljö för våra barn och ungdomar är centralt tema i vår politik. Och där har exempelvis vår trafik- och fastighetsnämnd en nyckelroll. Vi behöver exempelvis bra och trafiksäkra vägar, inte minst för våra barn och ungdomar. Både till och från skolan och till och från idrottsanläggningar. Skolorna måste dessutom ha en bra inomhusmiljö. Och våra idrottsanläggningar ska hålla bra standard. Och våra parker och lekplatser ska inte växa igen och inte ha dålig belysning. Barnperspektivet ska alltid finnas med när vi planerar framtidens lösningar inom trafik och fastighet.

Våra naturreservat är en stor tillgång för folkhälsan. Här gör vi ett viktigt arbete för att sköta parkerna och göra dem tillgängliga för en bredare publik.
I den politiska majoriteten har vi satt som mål att resandet med cykel ska prioriteras. Från dagens cirka 7 procent av kommunikationerna ska vi nå ett mål på 20 procent år 2030. Det kräver investeringar som kommer att märkas. Och det har vi tagit höjd för i den budget vi la fram den 16 juni.

Skriven i: Bostad , Edsvik , föreningar , Företag , Hälsa , idrott , KD , Kristdemokraterna , Maria Larsson , samfund , skolan , sollentuna | Inga kommentarer »

Skriven av den 15 april , 2014

Förskolan spelar en viktig roll för barns allsidiga utveckling och bidrar till att skapa likvärdiga förutsättningar inför skolstarten. En bra förskola stärker familjernas trygghet.

För Kristdemokraterna är det prioriterat att minska barngruppernas storlek i förskolan, särskilt för de yngsta barnen. I dag utgör stora barngrupper en påfrestning för både barn och personal och det hotar kvaliteten i förskolan.

Det är huvudmännens ansvar att se till att barngrupperna har en lämplig storlek. För att stödja huvudmännen avser regeringen föreslå att riktade resurser, 125 miljoner kronor årligen, tillförs mellan 2015 och 2017.

För att förbättra de långsiktiga förutsättningarna för en god personalförsörjning inom förskolan avser regeringen att permanent öka antalet platser på förskollärarutbildningen. Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visar att det finns behov av ytterligare kompentensutveckling av personalen. Regeringen avser därför föreslå att förskolelyftet förlängs t.o.m. 2018 samtidigt som ett nytt förskolechefslyft införs 2015–2018.

Regeringen avser också föreslå en förstärkning av Skolinspektionens tillsyn över den kommunala förskolan, med fokus på kvalitet och måluppfyllelse. Barngruppernas storlek för barn under tre år ska i det sammanhanget särskilt analyseras.
Totalt omfattar förskolepaketet 650 miljoner kronor 2015–2018, exklusive satsningarna på fler utbildningsplatser till förskollärarna.

Skriven i: KD , Kristdemokraterna , skolan , sollentuna | Inga kommentarer »

Skriven av den 18 februari , 2014

Toppkvintetten i KD-valet 2014
Årsmötet för Kristdemokraterna i Sollentuna har fastställt kommunlistan för valet till fullmäktige den 14 september. På första plats återfinns kommunalrådet Magnus Ramstrand, Tureberg, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.
– Jag är glad över förtroendet och ser fram emot att lyfta fram Kristdemokraterna som familjens röst i valrörelsen. Vi värnar barn och ungdomars uppväxtvillkor, genom en bra skola och genom meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi vill bidra till ett bättre Sollentuna genom att lyfta fram betydelsen av värderingar och kvalitet i de saker som kommunen ska syssla med, säger Magnus Ramstrand.

Kommunlistan toppas av fem personer som alla har centrala uppdrag i kommunen idag:
Sonia Lunnergård, vice ordförande i Socialnämnden, Carlos Romero, ledamot i arbetsutskottet i Barn- och ungdomsnämnden, Eva Ireblad, ledamot i arbetsutskottet för Vård- och omsorgsnämnden samt Bert Christiansson, ledamot i arbetsutskottet för Trafik- och fastighetsnämnden.

Totalt finns 29 engagerade och kunniga personer på listan som representerar olika delar av samhället.
Magnus Ramstrand fortsätter:
– Vi Kristdemokrater betonar starkt betydelsen av den ideella sektorn. Jag är glad att exempelvis Fredrik Hahne, drivande ledare i Viby basket, står på vår lista. Likaså att Theresia Neve, systemvetare som rapporterat till Skanskas ledning och är ordförande i den fristående skolan Mikaelskolan, ställer upp. Dessutom har vi två KDU-are med på listan. En av dem är Sofia Haack, ombudsman i KDU-distriktet Stockholm. Sist men inte minst är det glädjande att avgående kyrkoherden Anders Roos är med. Vi Kristdemokrater betonar starkt att samfunden, oavsett religion, spelar en viktig roll i Sollentuna.

Här är hela listan som kan komma att fyllas på av ytterligare ett par namn. Beslutet i årsmötet innebär att styrelsen kan fylla på med namn i den nedre halvan av listan:
1 Magnus Ramstrand
2 Sonia Lunnergård
3 Carlos Romero
4 Eva Ireblad
5 Bert Christiansson
6 Anna von Essen
7 Håkan Larsson
8 Towe Ireblad
9 Gunnar Rubensson
10 Sofi Haack
11 Seppo Karmitsa
12 Simon Olsson
13 Fredrik Hahne
14 Theresia Neve
15 Anders Roos
16 Gert Nordin
17 Irmeli Patricius
18 Jakob Forssmed
19 Ragnar Ståhle
20 Carin Lindell
21 Karl-Åke Isaksson
22 Jan Better
23 Jonas Hedman
24 Johanna Patricius
25 Ivar Lundgren
26 Gunnar Lunnergård
27 Olle Ireblad
28 Jan Fjellstedt
29 Swen Bergling

Skriven i: KD , KDU , Kristdemokraterna , samfund , skolan , sollentuna | Inga kommentarer »

Skriven av den 12 april , 2013


Allt fler väljer att bo i städer. I Stockholmsregionen växer vi med 600 000 personer fram till 2030. Det ställer krav på att vi bygger bostäder, planerar för kollektivtrafik och skapar gröna ytor. Men också att vi stödjer de ”mjuka värdena” i stadsutvecklingen.
Var därför kul att vara med på ett seminarium som Handelskammaren i Stockholm anordnade på temat Hur filantropi kan bidra till en bättre stadsutveckling! Maria Rankka, VD på Handelskammaren,var tydlig med att filantropi skapar ett bättre samhälle. Det ger mångfald och även bättre ekonomisk utveckling!

En av mina roligare uppgifter som ordförande i kultur och fritidsnämnden i Sollentuna är att få vara med när engagerade människor ger av sitt kunnande och sin ekonomi för att ge ungdomar en bättre fritid!
Nyligen var jag med när hockeylegenden Mats Sundin, uppvuxen i Sollentuna, tillsammans med oss i kommunen och Sollentuna hockey Club anordnade ett hockeyläger för ungdomar.
– Den här formen av sociala insatser är vanliga i Kanada, berättar Mats Sundin. Vi erbjuder ungdomar som inte är med i någon hockeyklubb att uppleva hockey några dagar. Jag hoppas att vi i Sollentuna ska kunna arrangerar den här typen av event varje år.

Sollentuna kommun bidrar med lokaler, is och måltider till deltagarna. Mats Sundin står tillsammans med egna sponsorer för utrustning. Tröja nummer 13, Mats Sundins eget tröjnummer, syntes tydligt på isen under hockeylägret. Sollentuna Hockey Club svarar för servering av måltider och ungdomar som hjälptränare.
Detta är ett bra exempel på filantropi och hur kommun samverkar med ideell förening och en entreprenör som i sin tur knyter sponsorer till eventet.

Samtliga 60 ungdomar som deltog går i årskurserna 1-9. Sollentuna kommun hjälpte till med att kontakta två skolor i närheten av Sollentunavallen och erbjöd eleverna att delta. En förutsättning var att de inte var engagerade i en hockeyklubb. 180 ungdomar sökte och 60 lottades ut.

I en av skolorna har vi våra förberedelseklasser, det vill säga där går en hel del nyanlända elever. För dom är det extra exotiskt förstås att få hockeyutrustning och isträna.
I Sollentuna vill vi att alla ska få möjlighet att motionera och därmed lägga grunden till en god fysisk och psykisk hälsa. Vi vet att elever som har fysisk aktivitet också klarar skolan bättre. Kommunen satsar på ungdomar och vill att fler ska upptäcka vilka fritidsmöjligheter som finns hos oss. Därför passade det väldigt bra när Mats Sundin hörde av sig och ville samarbeta. Detta är ett sätt att få fler att prova på olika aktiviteter.

Skriven i: föreningar , Hockey , idrott , KD , Kristdemokraterna , Mats Sundin , skolan , sollentuna | Inga kommentarer »

Skriven av den 10 april , 2013


Skolornas placering är säkert en av de mest svårhanterade politiska frågorna i en kommun. I Sollentuna har vi bland de bästa skolorna i landet, bästa i Stockholmsregionen. Och vi har satsat mycket pengar för att också lokalerna och den fysiska miljön ska ligga i topp.
En av de mest infekterade frågorna i Sollentuna har varit var vi ska placera en ersättning för Eriksbergsskolan (Bilden av skolan fotograferad och Michael Folmer) . Skolan är ett 60-talsbygge som är i behov av en total renovering, eller en helt ny byggnad.
I flera år har tjänstemännen jobbat med frågan om var en ev ny skola ska byggas. Alternativet att renovera och bygga om för att få till en funktionell skola som passar 2010-talet och 40-50 år framåt i tiden, skippades ganska snart. Tjänstemännen tog fram ett flertal olika alternativ. Till slut pekade man ut två lösningar: En att bygga en helt ny skola på nuvarande plats. En annan att bygga på ett naturområde som heter Näckan som redan tidigare varit planlagd för en mindre skola.

Problemet med att få in en fullskalig skola på Näckan har varit många. Trafiksituationen i ett villaområde med trånga gator, omöjligheten att få in en idrottshall på området, och starka behov av att bevara ett naturområde i en växande stad.
Problemet med den nuvarande platsen är att den ligger granne med en av landets mest trafikerade vägar – E4:an och granne med en av landets mest trafikerade järnvägar – Ostkustbanan från Stockholm norröver och all trafik från och till Arlanda. Buller och partiklar är ett extremt stort problem.

Kristdemokraterna har vägt de båda alternativen mot varandra och har i den process som varit aktivt velat få fram ett tredje alternativ. Ingen av de båda alternativ som presenterats har kunnat samla en bred majoritet. I processen som varit inom Alliansen har det då kommit upp ett tredje alternativ som i dagens kommunstyrelse fick ett gillande av samtliga partier. Det är verkligen ett bra genombrott!

Alliansen föreslår en ny placering i centrumbygganden i Helenelunds centrum som då utvecklas för skolverksamhet. Det som känns viktigt är att vi har hittat en lösning som känns långsiktig och bra på många sätt. Dessutom kommer en fullskalig idrottshall i närheten bli optimal för både skola och föreningsliv med den kommunikationsknutpunkt som Helenelund/Kista blir.

I det helhetsgrepp som nu fattas beslut om ingår, förutom att centrumbyggnaden anpassas för skolverksamhet, en utveckling av centrumområdet vid Helenelund/Kista. I samband med detta läggs även ett uppdrag att undersöka möjligheten att etablera ett nytt affärscentrum i kilen mellan E4 och järnvägen. Tvärspårvägen kommer att ansluta till Ostkustbanan vid Helenelund/Kista och det kommer att utvecklas till ett viktigt nav i kommunikationen i Stockholmsregionen.

Vi har inlett ett utvecklingsarbete i Helenelund och då har tankegångarna fallit på plats. Området kring Helenelunds centrum och station står inför större förändringar. Då blev skolans placering på den plats vi nu föreslår en intressant idé.

På kommunstyrelsen den 10 april fattades beslut som ger möjlighet att påbörja detta arbete. Beslut fattas slutligen av kommunfullmäktige den 24 april.

Så kan det gå när en långvarig infekterad politisk fråga får en snabb och smidig lösning. Nu hoppas vi att planprocessen fortskrider som planerat. Att inga överklaganden och andra hinder sätter käppar i hjulet.

Skriven i: KD , Kristdemokraterna , skolan , sollentuna , Stockholm | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida