Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Archive for the ‘samfund’ Kategori

Skriven av den 19 juni , 2014

Vi i majoriteten i Sollentuna fr v Douglas Lithborn, M, Anna-Lena Johansson, FP, Magnus Ramstrand, KD.

Vi i majoriteten i Sollentuna fr v Douglas Lithborn, M, Anna-Lena Johansson, FP, Magnus Ramstrand, KD.

Nu har jag deltagit i mitt fjärde budgetfullmäktige som gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna. Det blev en stark budget vi i den politiska majoriteten (KD, M, FP) presenterade.

Sollentuna är en av Sveriges bästa kommuner med låg skatt (oförändrad 18,10) och god soliditet (drygt 80 %), nästa bästa företagsklimatet i landet, bra skolresultat och bra kultur- och fritidsutbud, med ett utmärkt kommunikationsläge – 15 minuter från Stockholms C och 20 minuter till Arlanda.

När en så omfattande verksamhet som en kommun ska behandlas i ett budgetfullmäktige med nio partier inblandade, ja då tar det tid. Det handlar om en budget på över tre miljarder och berör en kommun på 68 000 invånare och kommunen har cirka 2 500 anställda! Fullmäktige inleddes kl 09.00 på morgonen och slutade kl 21.00.

Det går bra för Sollentuna kommun, på tvärs mot den bild som den socialdemokratiskt ledda oppositionen försöker måla upp. Enligt Freddie Lundqvist är vi i majoriteten en trött majoritet. Inget kan vara mera fel. Det visar den budget vi lagt fram. Och vi klättrar på rankinglistorna nu senast på Svenskt näringslivs ranking över bästa företagsklimatet.
Vi har en av landets lägsta kommunalskatter, 18, 10 kronor. Det är bra. Valfrihet är att också att vi som invånare får mer pengar i våra egna plånböcker, utan att kommunen gör avkall på centrala kommunala angelägenheter inom kultur, fritid, infrastruktur, vård skola omsorg.

Vi har som riktmärke att bygga 500 bostäder per år. Vi har god beredskap för att uppfylla denna kvot. Vi vill se en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och villor. Studentbostäder är en självklar del av vårt strategiska arbete med den närhet vi har till viktiga lärosäten både i Stockholm och Uppsala.

Som vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott vill jag prioritera miljö och klimatfrågorna. Buller och partiklar är föroreningar i många sollentunabors vardagsmiljöer som vi ser som stora utmaningar. Vi som kommun måste ta en aktivare roll exempelvis gentemot Trafikverket. Medfinansiering diskuteras just nu för att lösa ut segdragna insatser, som exempelvis bättre bullervallar. Nyligen har en analys av klimatpåverkan från vår egen kommunala verksamhet presenterats och blir föremål för analys och åtgärder.

Halva budgeten går till barnomsorg, förskola och grundskola. Vi kristdemokrater vill fortsätta stärka insatser för att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa skolor. 12,7 miljoner lägger vi på för att lärare ska ha bättre betalt. Det är en av våra absolut viktigaste personalgrupper. Vi satsar också ytterligare m miljoner till elevhälsan, något vi Kristdemokrater vill. Vår minister Maria Larsson har agerat så att även vi i Sollentuna kunnat anställa fler personer inom elevhälsan.
Sollentuna är en kommun som välkomnar mångfald av utförare inom skolan. Det ska vi fortsätta göra.

En trygg kommun är för oss kristdemokrater en viktig fråga. Den senaste mätningen visar att den upplevda tryggheten i Sollentuna har förbättrats väsentligt sedan vi senast gjorde en undersökning 2006. Som ordförande i kommunstyrelsens brottsförebyggande rådet ser jag hur viktig samverkan med olika aktörer är, både det offentliga, civilsamhället och företagen. Vi har installerat en del övervakningskameror vilket gjort att skadegörelse exempelvis på våra skolor minskat drastiskt.

Som ordförande i kultur och fritidsnämnden har jag under den här mandatperioden varit med och invigt en tillfällig friidrottshall, tre utegym, en boulehall, tagit första spadtaget till en regional friidrottshall, påbörjat arbetet med en ny idrottshall i Rotebro och en fullstor fotbollshall.

Vi kristdemokrater har en stark tro på att samhället är större än det offentliga. Civilsamhället med alla dess aktörer gör ovärderliga insatser, det är idrottsföreningar och kulturföreningar, samfund och andra organisationer. Vi är mycket nöjda med att kommunen nu kommit långt med att få till en Överenskommelse med civilsamhället i Sollentuna. Det kan vara början till att exempelvis få igång sociala företag som vi vet av erfarenhet i andra delar av landet, har haft avgörande betydelse för att nå grupper i samhället som har stått långt utanför arbetsgemenskap.

En god uppväxtmiljö för våra barn och ungdomar är centralt tema i vår politik. Och där har exempelvis vår trafik- och fastighetsnämnd en nyckelroll. Vi behöver exempelvis bra och trafiksäkra vägar, inte minst för våra barn och ungdomar. Både till och från skolan och till och från idrottsanläggningar. Skolorna måste dessutom ha en bra inomhusmiljö. Och våra idrottsanläggningar ska hålla bra standard. Och våra parker och lekplatser ska inte växa igen och inte ha dålig belysning. Barnperspektivet ska alltid finnas med när vi planerar framtidens lösningar inom trafik och fastighet.

Våra naturreservat är en stor tillgång för folkhälsan. Här gör vi ett viktigt arbete för att sköta parkerna och göra dem tillgängliga för en bredare publik.
I den politiska majoriteten har vi satt som mål att resandet med cykel ska prioriteras. Från dagens cirka 7 procent av kommunikationerna ska vi nå ett mål på 20 procent år 2030. Det kräver investeringar som kommer att märkas. Och det har vi tagit höjd för i den budget vi la fram den 16 juni.

Skriven i: Bostad , Edsvik , föreningar , Företag , Hälsa , idrott , KD , Kristdemokraterna , Maria Larsson , samfund , skolan , sollentuna | Inga kommentarer »

Skriven av den 18 februari , 2014

Toppkvintetten i KD-valet 2014
Årsmötet för Kristdemokraterna i Sollentuna har fastställt kommunlistan för valet till fullmäktige den 14 september. På första plats återfinns kommunalrådet Magnus Ramstrand, Tureberg, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.
– Jag är glad över förtroendet och ser fram emot att lyfta fram Kristdemokraterna som familjens röst i valrörelsen. Vi värnar barn och ungdomars uppväxtvillkor, genom en bra skola och genom meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi vill bidra till ett bättre Sollentuna genom att lyfta fram betydelsen av värderingar och kvalitet i de saker som kommunen ska syssla med, säger Magnus Ramstrand.

Kommunlistan toppas av fem personer som alla har centrala uppdrag i kommunen idag:
Sonia Lunnergård, vice ordförande i Socialnämnden, Carlos Romero, ledamot i arbetsutskottet i Barn- och ungdomsnämnden, Eva Ireblad, ledamot i arbetsutskottet för Vård- och omsorgsnämnden samt Bert Christiansson, ledamot i arbetsutskottet för Trafik- och fastighetsnämnden.

Totalt finns 29 engagerade och kunniga personer på listan som representerar olika delar av samhället.
Magnus Ramstrand fortsätter:
– Vi Kristdemokrater betonar starkt betydelsen av den ideella sektorn. Jag är glad att exempelvis Fredrik Hahne, drivande ledare i Viby basket, står på vår lista. Likaså att Theresia Neve, systemvetare som rapporterat till Skanskas ledning och är ordförande i den fristående skolan Mikaelskolan, ställer upp. Dessutom har vi två KDU-are med på listan. En av dem är Sofia Haack, ombudsman i KDU-distriktet Stockholm. Sist men inte minst är det glädjande att avgående kyrkoherden Anders Roos är med. Vi Kristdemokrater betonar starkt att samfunden, oavsett religion, spelar en viktig roll i Sollentuna.

Här är hela listan som kan komma att fyllas på av ytterligare ett par namn. Beslutet i årsmötet innebär att styrelsen kan fylla på med namn i den nedre halvan av listan:
1 Magnus Ramstrand
2 Sonia Lunnergård
3 Carlos Romero
4 Eva Ireblad
5 Bert Christiansson
6 Anna von Essen
7 Håkan Larsson
8 Towe Ireblad
9 Gunnar Rubensson
10 Sofi Haack
11 Seppo Karmitsa
12 Simon Olsson
13 Fredrik Hahne
14 Theresia Neve
15 Anders Roos
16 Gert Nordin
17 Irmeli Patricius
18 Jakob Forssmed
19 Ragnar Ståhle
20 Carin Lindell
21 Karl-Åke Isaksson
22 Jan Better
23 Jonas Hedman
24 Johanna Patricius
25 Ivar Lundgren
26 Gunnar Lunnergård
27 Olle Ireblad
28 Jan Fjellstedt
29 Swen Bergling

Skriven i: KD , KDU , Kristdemokraterna , samfund , skolan , sollentuna | Inga kommentarer »

Skriven av den 23 augusti , 2013

Ny lokal i Helenelund

Ny lokal i Helenelund

Tillsammans med mina moderata kollegor, Thomas Ardenfors och Tomas Franzén, hade jag förmånen att få en förhandsvisning av de nya lokalerna i Helenelund som Kummelby kyrka och Somaliska familjeföreningen kommer att ansvara för. En mötespunkt i Helenelunds centrum blir därmed verklighet tack vare samverkan mellan kommunen, det kommunala bostadsföretaget och civilsamhället.

Jag tycker som ordförande i kultur- och fritidsnämnden att detta är ett utmärkt exempel på hur vi i Allians för Sollentuna jobbar i en dialog med medborgarna.
Med gemensamma krafter från Sollentuna kommun och Kummelbykyrkan går vi äntligen i mål och kan öppna en lokal i centrala Helenelund där barn och ungdomar kan träffas och fika, få läxhjälp eller bara umgås.

Idén till att skapa en samverkan med den ideella sektorn föddes vid dialogmötet kommunen hade i Helenelunds centrum hösten 2011. Då var det Thomas Ardenfors som ordförande i kommunens plan- och exploateringsutskott, som ledde dialogmötet. Vi har haft givande samtal under resans gång där vi nu har fått till ett bra samarbetsavtal med Kummelbykyrkan.
Sollentunahem och dess ordförande Tomas Franzén är glad att vi kan fylla en centralt belägen lokal med bra aktiviteter som riktar sig till unga. Sollentunahems uppdrag är inte bara att bygga och förvalta hyresrätter utan vill vara med och ta ett större socialt ansvar för hela samhället.

Formellt öppnande av lokalen sker lördagen den 7 september kl 12-16 i samband med Helenelundsdagen

Skriven i: föreningar , KD , Kristdemokraterna , samfund , sollentuna | Inga kommentarer »

Skriven av den 18 december , 2012

Birgitta Almeby sköts nyligen utanför sitt hem i Lahore i Pakistan. Hon överlevde inte skottskadorna utan dog på ett sjukhus i Sverige. I över 30 år hade hon jobbat i landet för utsatta flickor och kvinnor. Räddat många undan slavliknande förhållanden och varit som en mor för många föräldralösa flickar, de mest utsatta i ett fattigt land.

Det talas ganska tyst om den stora grupp av svenskar som genom missionen reser ut till olika delar av världen för att förmedla kärlek och omsorg och stärka självkänslan hos många som saknar en röst. Och berätta julbudskapet. I många fall är det ett livsfarligt uppdrag.

Tack vare Kristdemokraterna har nu flera biståndsorganisationer, däribland PMU som är en del av svensk pingstmission som också Birgitta jobbad igenom, fått möjlighet att ta emot gåvor som givaren får göra avdrag för i sin deklaration. En gåva på 2000 kronor ”kostar” bara 1500 kronor för givaren.(Regler för avdragsrätt för gåvor till erkänd organisation finns på Skatteverkets hemsida eller exempelvis på PMUs). Vi kristdemokrater ville ha ett ännu mer generöst system. Att exempelvis inte sätta högsta gränsen till 6000 kronor. Men ett genombrott har gjorts tack vare vårt parti.

Grundtanken är ju att stärka det civila samhället och stärka sociala insatser i länder som Pakistan. Så här i jultider har vi kampanjat för att berätta om denna nya möjlighet som kristdemokraterna skapat för att få ett mänskligare samhälle, både här bland givare och bland mottagare. Vi fortsätter det arbetet för att vi vet att det finns många som Birgitta Almeby därute som behöver allt stöd de kan få.

Birgitta Almeby satsade drygt 30 år av sitt liv i Pakistan. Det var hennes uppdrag. Många är de som tackar henne och tackar givare i Sverige som gjorde det möjligt för henne att fullfölja ett livsfarligt uppdrag. Sverige är rikt när vi har personer som Birgitta Almeby. Vi ska vara stolta över denna grupp av biståndsarbetare från vårt land.

Skriven i: bistånd , Insamling , KD , Kristdemokraterna , religion , samfund , Världens barn | Inga kommentarer »

Skriven av den 5 oktober , 2012

Sedan den 1 januari i år är det möjligt att göra avdrag för gåvor till ideella organisationer och Sverige har därmed sällat sig till övriga Europa. Socialdemokraterna har nu lagt fram sitt budgetalternativ i riksdagen där en av punkterna är att ta bort denna möjlighet till avdrag.

–?Vi tar bort avdraget för gåvor. Det är väldigt märkligt att man ska skattesubventionera gåvor till ideella föreningar, säger Magdalena Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för socialdemokraterna.

Socialdemokraterna talar i andra sammanhang väl om civilsamhället, men deras handlingar säger något helt annat. I det här fallet talar partiet utifrån myndighetsperspektivet, vi kristdemokrater har lyssnat på föreningslivet och driver den här frågan ur ett underifrånperspektiv.

Sverige har en stor ideell sektor och engagemang och medmänsklighet är något som vi kristdemokrater vill uppmuntra. Självklart är det viktigt med en välutvecklad offentlig sektor. Men vi vill uppmuntra till ännu mer av ideella insatser. Ideella initiativ måste uppmuntras. Därför är avdragsrätten så viktig.

I veckan har media rapporterat att intresset för avdraget hittills varit ljummet. Jag tror inte att det beror på att människor inte vill ge utan att kännedomen om avdraget än så länge är låg. Här behöver vi tillsammans med berörda organisationer bli bättre på att sprida information om att möjligheten finns.

Samhället är så oändligt mycket större än det offentliga. Det är en tydlig ledstjärna för oss kristdemokrater. Skatteavdraget är inte alls i den nivå som vi skulle vilja ha det, men det är ett första steg i en riktning mot att ännu mer ”se” det civila samhället, föreningar och samfund, som omistliga i utvecklingen av samhället.

Min partiledare Göran Hägglund väljer att jämföra gåvoavdraget med RUT-avdraget, som till en början var omdiskuterat och det var relativt få som använde det. Nu har det ändrats, och avdraget har populariserats. Han hoppas och tror att samma sak ska hända med gåvoavdraget. På KD:s önskelista ligger också att utvidga avdraget.

Kristdemokraterna vill att fler allmännyttiga organisationer ska bli godkända, och även öppna upp för att företag som vill ge pengar ska få göra avdrag. Men det första är att göra avdraget bekant för allmänheten, det är nyckeln till allt det andra.

Skriven i: föreningar , Företag , Göran Hägglund , Insamling , KD , Kristdemokraterna , samfund | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida