Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Archive for the ‘religion’ Kategori

Skriven av den 31 december , 2015

Gott Nytt År

Gott Nytt År

Gott Nytt År och tack för år 2015!

Jag ser fram emot ett nytt år med tillförsikt. Att vara med som kommunalråd i ledningen för en av Sveriges bästa kommuner som har en stor fördel av att finnas mitt i en expansiv och produktiv region, är mycket stimulerande. Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden ser jag fram emot att vi får en ny friidrottshall vid Sollentunavallen och en ny fotbollshall. Kulturskolans nya lokaler lovar mycket gott. Våra bibliotek står inför stora förändringar som kommer att göra dem ännu mer användarvänliga. Och jag tror att både kultur och fritid kommer att ha en viktig roll för integrationen i Sollentuna.
I början av året kommer vår strategi mot våldsbejakande extremism att antas. Det är ett viktigt arbete och både lära sig mer om hur vi förebygger att unga människor hamnar i extremism, lära oss att upptäcka när något håller på att gå snett och sätta in rätt åtgärder.

Vi kan verkligen också se tillbaka på ett till brädden fyllt år 2015!

Inom politiken brukar man säga att man måste komma igång och leverera resultat under de första 100 dagarna efter ett val och sedan man tillträtt de nya posterna. Trots att Alliansen förlorade på riksplanet, och mitt parti Kristdemokraterna backade, så gick vi fram lokalt i Sollentuna. Vi ökade från blygsamma två mandat i fullmäktige till fyra mandat. Tillsammans med Moderaterna och Liberalerna har vi majoritet. Men vi stuvade om lite i ledningen av kommunen och vi kristdemokrater fick ordförandeposterna i Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Brottsförebyggande rådet. Detta var första gången någonsin kristdemokraterna fick ett kommunalråd på heltid.

Som ledamot i den centrala valberedningen för Kristdemokraterna, fick jag vara med om en historisk händelse då vår partiledare Göran Hägglund meddelade sin avgång och vi gick in i en process att välja en ny partiledare. Det finns många kompetenta kristdemokrater och jag tycker vi fick till en bra partistyrelse och en bra partiledare i Ebba Busch Thor. När hon talade som nybliven partiledare sa hon att opinionssiffrorna inte kommer att vända direkt, vilket de inte heller har gjort. Hon uppmanade oss också att jobba ännu hårdare för att komma igen i valet år 2018.

Kristdemokraterna har väl aldrig varit mer i media än under hösten, då vi hade vårt riksting i Västerås. Det var då rikstinget sa upp Decemberöverenskommelsen och skakade liv i den politiska världen. Det var då partiet också visade tydligt att vi vill ställa upp i kampen mot islamistisk terror och kan göra det med stort engagemang för att vi så tydligt tar ställning för religionsfrihet och att förtryck mot religion ska bekämpas internationellt. Där har inte minst vår EU-parlamentariker Lars Adaktusson varit tongivande.

Flyktingströmmarna på grund av islamistisk terror skapade under hösten ett historiskt starkt tryck på den svenska flyktingmottagningen. Kristdemokraterna var tidigt ute med att anpassa oss till den europeiska inställningen att tillhandahålla tillfälliga uppehållstillstånd, öka incitamentet för att jobba och komma in på den svenska arbetsmarknaden och ta bort bostadsstödet till de som fått asyl och fixat boende hos släktingar och vänner, eftersom det skapade ett alltför stort tryck på kommuner som redan tagit emot många flyktingar.

Jag är glad att vi det sista fullmäktige beslutade om att säga ja till ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 239 ensamkommande flyktingbarn. Det kommer att skapa ett tryck på skola, socialtjänst och fritidssysselsättning. Men jag är övertygad om att vi klarar det med hjälp av civilsamhället. Det är inspirerande att se de många som ställer upp ideellt för att hjälpa dessa barn in i samhället. Dessutom ska vi skaffa fram ett 80-tal nya boenden för personer som fått permanent uppehållstillstånd. Och detta ska vi göra utan att de äldre får sämre vård och utan att socialtjänsten fallerar vad gäller exempelvis andra barn och familjer som behöver stöd.

Vi är inne i en mellanvalsperiod där vi nu ska förverkliga de löften vi gav till väljarna i valet 2014. Vi ska också slipa på den politik vi ska presentera i valet år 2018. Det dagliga värvet att styra kommunen med smått och stort fyller med marginal varje arbetsdag. En händelse som präglade sommaren och hösten var den chockartade och tragiska bortgången av vår kommunstyrelseordförande Douglas Lithborn. Många av oss som har jobbat med Douglas känner en stor saknad och det var en overklig känsla att inse att han inte längre är med i arbetet här. Vi har dock ett fortsatt gott samarbete inom majoriteten och jobbar nu som ett team med Henrik Thunes som ny KSO.

Under året har jag som kommunalråd för Kristdemokraterna, varit engagerad i flera olika nätverk utanför kommunen: Ledamot i distriktsstyrelsen, Nordväxtsamarbetet (kollegor från grannkommuner) och kommunalrådsnätverket. Dessa kontakter ger värdefull insyn och inspiration för arbetet på hemmaplan.
Cirka en gång i månaden har jag kallat till möte med Team Sollentuna, de många som har olika förtroendeuppdrag i kommunen. Vi diskuterar aktuella frågor och beslutat om ett stort antal viktiga frågor. Bland dessa- förutom budgeten kan nämnas: interna utbildningar (t ex om barnperspektivet i samhällsplaneringen), flyktingsituationen och kommunens investeringsbehov.

Fullmäktigegruppen med sina fyra ledamöter och två ersättare utgör kärnan i den kristdemokratiska kommungruppen och kompletteras förtjänstfullt av ett stort antal förtroendevalda i samtliga styrelser och nämnder i kommunen. En fullständig lista över alla förtroendevalda hittar man här: http://wp.kristdemokraterna.se/sollentuna/vara-politiker/

I Sollentuna är vi glada över att ha två lokaltidningar – Vi i Sollentuna och Mitt i Sollentuna – som gör att den lokala debatten lever och att frågor som är viktiga för våra 70 000 invånare behandlas på ett seriöst och engagerat sätt. Annars är det svårt för oss i kommunerna runt Stockholm eftersom rikstidningarna inte ”ser” oss i de 25 kommuner som omger Stockholms stad. Under året har ca 115 olika utspel gjorts genom artiklar, insändare och pressmeddelanden. Publiceringsgraden är drygt 90 procent. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med intervall på ca en vecka och används som ett strategiskt instrument tillsammans med Twitter och Facebook för att kommunicera vår politik.

Så vi går in i år 2016 med en stark tilltro till vår politik och vår förmåga att leverera resultat till invånarna. Det är alltid inspirerande att ha kontakt med väljare. Många väldigt positiva och en del negativa, men de negativa kan vändas till att bli positiva, tror jag. Det är alltid bra att mötas i det verkliga livet och som kommunpolitiker finns alltid den chansen.

Som sagt ett riktigt Gott Nytt År tillönskar jag dig!

Skriven i: arbetsmarknad , Asylsökande , bibliotek , Ebba Busch Thor , Ensamkommande flyktingbarn , Främlingsfientlighet' , fullmäktige , Göran Hägglund , idrott , integration , KD , Kristdemokraterna , Lars Adaktusson , religion , sollentuna , Stockholm | Inga kommentarer »

Skriven av den 18 december , 2012

Birgitta Almeby sköts nyligen utanför sitt hem i Lahore i Pakistan. Hon överlevde inte skottskadorna utan dog på ett sjukhus i Sverige. I över 30 år hade hon jobbat i landet för utsatta flickor och kvinnor. Räddat många undan slavliknande förhållanden och varit som en mor för många föräldralösa flickar, de mest utsatta i ett fattigt land.

Det talas ganska tyst om den stora grupp av svenskar som genom missionen reser ut till olika delar av världen för att förmedla kärlek och omsorg och stärka självkänslan hos många som saknar en röst. Och berätta julbudskapet. I många fall är det ett livsfarligt uppdrag.

Tack vare Kristdemokraterna har nu flera biståndsorganisationer, däribland PMU som är en del av svensk pingstmission som också Birgitta jobbad igenom, fått möjlighet att ta emot gåvor som givaren får göra avdrag för i sin deklaration. En gåva på 2000 kronor ”kostar” bara 1500 kronor för givaren.(Regler för avdragsrätt för gåvor till erkänd organisation finns på Skatteverkets hemsida eller exempelvis på PMUs). Vi kristdemokrater ville ha ett ännu mer generöst system. Att exempelvis inte sätta högsta gränsen till 6000 kronor. Men ett genombrott har gjorts tack vare vårt parti.

Grundtanken är ju att stärka det civila samhället och stärka sociala insatser i länder som Pakistan. Så här i jultider har vi kampanjat för att berätta om denna nya möjlighet som kristdemokraterna skapat för att få ett mänskligare samhälle, både här bland givare och bland mottagare. Vi fortsätter det arbetet för att vi vet att det finns många som Birgitta Almeby därute som behöver allt stöd de kan få.

Birgitta Almeby satsade drygt 30 år av sitt liv i Pakistan. Det var hennes uppdrag. Många är de som tackar henne och tackar givare i Sverige som gjorde det möjligt för henne att fullfölja ett livsfarligt uppdrag. Sverige är rikt när vi har personer som Birgitta Almeby. Vi ska vara stolta över denna grupp av biståndsarbetare från vårt land.

Skriven i: bistånd , Insamling , KD , Kristdemokraterna , religion , samfund , Världens barn | Inga kommentarer »

Skriven av den 9 september , 2012

Idag besökte jag en av nio kyrkor i Sollentuna – Edsbergskyrkan. Och det var fullsatt, cirka 150 personer. Stor kör, mycket sång och musik och med mässan i centrum. Församlingen firade att den nu har funnits under 40 år. Det är verkligen värt att firas. Tyvärr uppmärksammans i de offentliga sammanhangen inte så ofta den stora och viktiga uppgift som kyrkan har i ett sekulariserat samhälle. I de olika kyrkorna i Sollentuna går säkert lika många sollentunabor som de som besöker olika idrottsarenor.

Edsbergskyrkan kom till som ett behov av en andlig samlingsplats eftersom Sollentuna kommuns befolkning växte starkt i de östra delarna. Här bor nu närmare 10 000 personer. Och lägger vi till de planerade boenden i Väsjöområdet så blir det en fördubbling av boende i den här delen av kommunen om ett antal år.

Prästen Kjell Dellert sa i sin korta predikan att Edsbergskyrkan funnits som en ”lykta på kullen”. Kyrkan sjuder av liv under olika tider under veckan. Församlingen vill vara en del av det pulserande livet i Sollentuna. Visst kan man möta sin Gud i vardagen men det tillför så mycket mer att samlas och få nya infallsvinklar på livet, påminde han.

I gudstjänsten tände man ljus för de som fötts och de som dött. Bland de döda fanns både 90-åringar men också en ett-åring. Glädje och sorg som delas av flera ger styrka.

Just den här söndagen samlade man in en kollekt till Kyrkornas världsråd. Det visar att kyrkan i Edsberg är en del av en större gemenskap. I kyrkan uppmuntrar man till engagemang utanför de egna kyrkväggarna, vilket jag tycker är strålande. I kyrkan frodas det ansvarstagande för varandra, den mellanmänskliga tilliten och ett stärkande av medmänsklighet som varje samhälle har ett skriande behov av. Grattis till de 40 åren säger jag.

Skriven i: KD , Kristdemokraterna , religion , samfund , sollentuna | Inga kommentarer »

Skriven av den 8 maj , 2012


Den här veckan anordnas Turebergs kulturvecka av Svenska kyrkan.

Ett gediget program har skapats med viktiga debatter om miljö och vård av våra äldre. Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, äldreminister Maria Larsson, KD, och Maria Sööder, VD Carema är några av topparna som varit här.

Turebergs kulturvecka visar om något att kyrkan är en levande och viktig del av vårt samhälle. Tyvärr finns det ibland en beröringsskräck för religion och samfund. Vi Kristdemokrater har inte en sådan rädsla. Vi ser alla samfund som oerhört viktiga delar av ett väl fungerande och engagerat samhälle. Vi vill utöka samverkan mellan samfund och kommunen i de delar vi kan samverka.

Alla de ideella insatser som görs kan inte nog överskattas. Jag tänker på alla de körer som kyrkan driver och som vi fått prov på under veckan. Turebergs kulturvecka avslutas med att minigospel och juniorgospel har ett program – Ogräs i rabatten nu på lördag. Men kyrkan gör så mycket mer, dag ut och dag in, året om. Läxhjälp, familjestöd, ungdomsverksamhet.

Turebergs kulturvecka kommer att innebära ett överskott som ska gå till kyrkans kulturprojekt; Turebergskyrkans klockstapel. Vi Kristdemokrater var med och tog initiativ till att kommunen skulle stödja Turebergskyrkans klockstapel. Tillsammans med Moderaterna och Socialdemokraterna beslöt vi att stödja detta kulturprojekt med 100 000 kr. Det är vi glada för.

Skriven i: föreningar , Insamling , KD , Kristdemokraterna , religion , samfund , sollentuna | Inga kommentarer »

Skriven av den 9 april , 2012

Dogge i kyrkan

Dogge Doggelito var en av tusentals kyrkbesökare den gångna påskhelgen. Han deltog i en gudstjänst i en av kyrkorna i Sollentuna, Pingstkyrkan.

Värsta feta dealen är hans kommentar till reklam för Elgiganten – att man får en cykel på köpet om man handlar för en viss summa. Men feta dealen för honom skulle också kunna vara att ha en gudstro. Han rappade en tacklåt till Gud i slutet av gudstjänsten.

– Jag har slutat be om en massa saker. Jag tror inte Gud egentligen håller på med en beskyddarverksamhet för att vi ber om det. Jag har börjat tacka Gud istället. För allt det fina jag fått.

I Sollentuna finns många kyrkor och det kanske är en ovanlig kommun i Stockholmsregionen. Vi är 65000 invånare ungefär. Jag skulle gissa att väldigt många sollentunabor var bortresta under påskhelgen, men trots det var det mycket folk i alla fall i de två gudstjänstlokaler jag besökte. Förutom Pingstkyrkan besökte jag den nya fina Turebergskyrkan. I båda kyrkorna var det också insamlingar till sociala ändamål. Samfunden gör en fantastisk insats för att göra kommunen till en varmare kommun. Det handlar om läxhjälp för ungdomar som har torftiga hemförhållanden. Det handlar om stöd till utsatta familjer som inte ens socialen räcker till för. Det handlar om stöd till utsatta kvinnor och barn som slås av sina män.

Kanske så många som ett par tusen sollentunabor gjorde ett besök i en kyrka under påskhelgen. Påsken är ju den största och viktigaste tiden för alla troende. Generositet, försoning, nåd, kärlek, befrielse, kraft och uppståndelse är centrala begrepp. Utöver Turebergskyrkan och Pingstkyrkan finns Kummelby kyrka, Helenelundskyrkan, Edsbergskyrkan, Missionskyrkan, Kyrkan för alla (spansktalande), Iranska församlingen ( som hyr in sig i Pingskyrkan), Rotebrokyrkan och Sollentunakyrka. Dessutom alla som går till olika ortodoxa kyrkor och till katolska och alla som åker till olika kyrkor i regionen.

Den här veckan börjar den ortodoxa påsken. Samtidigt med vår påsk har den judiska påskhögtiden också hållits. Jag önskar alla sollentunabor värsta feta dealen, på vars och ens sätt att tolka den devisen.

Påskdag i Turebergskyrkan

Skriven i: religion , samfund , sollentuna | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida