Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Archive for the ‘polisen’ Kategori

Skriven av den 22 juni , 2016

Trygghetspriset 2015 gick till Kerstin och Ingvar Myrehed i mitten. De tre andra som fick hedersomnämnande och jurygruppen med på den här bilden.

Trygghetspriset 2015 gick till Kerstin och Ingvar Myrehed i mitten. De tre andra som fick hedersomnämnande och jurygruppen med på den här bilden.

Sollentuna kommuns Trygghetspris 2015 går till Kerstin och Ingvar Myrehed för deras uthållighet och engagemang i arbetet med att Sollentuna ska upplevas som en hel, ren och trygg plats att bo och vistas i.

Det är svårt att tänka sig mer värdiga vinnare av Trygghetspriset än Kerstin och Ingvar Myrehed från ”Tryggt och snyggt”. I åratal har de troget och uthålligt arbetat ideellt för att göra Sollentuna till en tryggare plats. Det är med glädje jag som ordförande i Brottsförebyggande rådet delade ut priset till dem.

För att inspirera fler till att vara med och göra Sollentuna ännu tryggare delas ett trygghetspris ut av Sollentuna kommun. Många bra insatser har lett till flera bra nomineringar för 2015. En enig jury, bestående av representanter från; Sollentuna kommun, Polisen och Brandkåren Attunda, utsåg Kerstin och Ingvar Myrehed till vinnaren av Sollentuna kommuns trygghetspris 2015 till med motiveringen:

”Med uthållighet och med stort engagemang har Kerstin och Ingvar Myrehed tagit ansvar och bidragit till arbetet med att Sollentuna kommun ska upplevas som en hel, ren och trygg plats att bo och vistas i. Genom ideell städning och klottersanering och genom att engagera andra invånare att ta ansvar i det trygghetsskapande arbetet är Kerstin och Ingvar Myrehed två viktiga förebilder i samhället. Ett sådant arbete och engagemang är viktigt för Sollentuna kommun. För dessa insatser tilldelas Kerstin och Ingvar Myrehed 2015 års Trygghetspris”.

I samband med att Trygghetspriset 2015 delades ut fick följande personer hedersomnämnande:

Marie Lindström med motiveringen: ”Genom sitt stora engagemang med att utbilda och entusiasmera har Marie Lindström fått medarbetare att verka för och stå upp för våra barns trygghet. Hon är en eldsjäl som inspirerar i det viktiga arbetet att motarbeta mobbning.”

Anna Kronstedt och Kristina Marchant Asplund med motiveringen: ”Genom rådigt ingripande har Anna Kronstedt och Kristina Marchant Asplund visat på stort civilkurage som bidragit till att bilinbrott runt om i Sollentuna har minskat.”

Skriven i: KD , Kristdemokraterna , polisen , sollentuna , Trygghet | Inga kommentarer »

Skriven av den 31 december , 2013

nyår
Jag går in i 2014 med förväntan och arbetslust. Jag vet att året kommer att innebära en stor arbetsinsats för att vi som kristdemokrater ska göra ett bra valresultat.

Ett stort arbete har redan gjorts med politikutveckling. Vi vet nu vilka personer som kommer att toppa partiets listor i både EU-valet (Lars Adaktusson, Ebba Busch,), riksdag (Göran Hägglund, Emma Henriksson)- och landstingsvalet (Ella Bohlin, Eva Lannerö). Listan för kommunvalet i Sollentuna spikas på årsmötet den 10 februari.

Som ledamot i distriktsstyrelsen för kristdemokraterna i Stockholms län känner jag ansvar för att vi får ett bra genomslag i stockholmsregionen. Den allra viktigaste regionen för partiet där vi i dagsläget är med och styr med andra allianspartier eller som i ett fall, Sundbyberg, också med socialdemokraterna! Dessutom är vi med och leder Stockholms läns landsting, den näst största demokratiska församlingen i landet.

I Sollentuna, som är en av de ekonomiskt starkaste kommunerna i regionen, kan vi se tillbaka på en bra befolkningsökning – cirka 1000 personer per år. Vi är snart uppe i 70 000 invånare.

Men expansion, särskilt i kommunikationsnära lägen, skapar utmaningar. Tack vare en offensiv kristdemokratisk bostadsminister, Stefan Attefall, skapas långsiktigt förutsättningar för att bygga i bullerutsatta lägen. Buller och partiklar är ett av våra stora utmaningar för framtiden. Sollentuna genomkorsas av E4:an med en ny anslutning av E18. Förbifart Stockholm kommer att mynna ut i Häggvik. Vi har Norrortsleden och Stäketleden. Dessutom stambanan med allt fler tåg och inflygningarna till Arlanda.

Efter diskussioner med Trafikverket kommer vi nu att få tyst asfalt i Rotebro som ett test. Vi kommer också att intensifiera vårt bullerskydd i de södra delarna av kommunen.

En bra skola är en av anledningarna till att vi i Sollentuna får allt fler som vill bo i kommunen. Vi har bland de bästa skolorna i landet. Ett hårt arbete och fokus på utbildningsuppdraget och en stark digitalisering av skolan är faktorer som bidragit till detta.

Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden har jag ansvar för en expansiv del av kommunens liv. Ny friidrottshall har börjat byggas, likaså är två fullstora idrottshallar långt framme i planeringen. Likaså en elvamanna fotbollshall.

Inom kulturlivet är det Edsviksprojektet som sticker ut där vi nu drar igång en slottsteater på nyåret. Första uppsättningen är Malla och kärleken. Samtliga föreställningar är slutsålda. Med våra grannkommuner i norrort har vi ett befolkningsunderlag på cirka 250 000 invånare. Nog bör det finnas utrymme för kultur här också, inte bara inne i Stockholm city!

Inom äldreomsorgen har vi kristdemokrater varit drivande för att få fram en värdighetsgaranti – en slags ribba på vad brukare och anhöriga ska kunna förvänta sig att kommunen ställer upp med. Denna värdighetsgaranti håller som bäst på att implementeras just nu.

Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden har jag också satt ett särskilt fokus på att barn med funktionsnedsättning ska erbjudas bra fritidssysselsättningar. Vi har gått med i ett regionalt digitalt nät som visar var i regionen det finns aktiviteter för barn och ungdomar. Kommuner behöver samverka för att skapa fler möjligheter. Här i Sollentuna har vi både dans och musikcafé samt Sollentuna melodifestival för personer med funktionsnedsättning.

Som ordförande i Brottsförebyggande rådet i Sollentuna kan jag också se tillbaka på ett bra 2013 som ger hopp inför 2014. Den trygghetsmätning vi gjorde under året visar att allt fler känner sig trygga i vår kommun. Vi har många frivilliga som nattvandrar och tar bort klotter, är med i grannsamverkansföreningar och deltar som frivilliga chaufförer i grannsamverkansbilen, stöder skolorna som rastfaddrar. Det civila samhället går inte att överskatta!

I teamet av kristdemokrater i Sollentuna finns många duktiga och engagerade personer som är taggade inför valåret 2014. Vi står inför stora utmaningar, men ser fram emot året med tillförsikt.

Gott Nytt År!

Skriven i: Edsvik , Edsviks konsthall , Europa , Funktionsnedsättning , Göran Hägglund , idrott , KD , Kristdemokraterna , polisen , sollentuna , Stockholm | Inga kommentarer »

Skriven av den 10 oktober , 2013

olaglig graffiti i Rotebro
I Sollentuna driver centerpartiet frågan om en laglig graffitivägg i kommunen. Det säger vi kristdemokrater tillsammans med alla andra partier i fullmäktige nej till.

Vi har under många år haft en restriktiv linje mot den olagliga graffitin och klotter och skadegörelse i den offentliga miljön. Vi som kommun har utfärdat en garanti att inom 72 timmar ska klotter och graffiti på kommunens fastigheter vara borttagna.

Dessutom vill vi påverka andra fastighetsägare inom kommunen att följa samma utfästelser. Jag vet att bostadsrättsföreningar också har denna inriktning. Likaså vill vi att Trafikverket också ska ta bort graffiti och klotter på plank som omger spåren i Sollentuna.
Vår nolltolerans mot den olagliga graffitin och klotter och skadegörelse har varit framgångsrik. Vi har skapat tryggare offentliga miljöer. Vi har slagit vakt om vårt gemensamma ”vardagsrum”.

I våras fick jag förmånen att följa med Tryggare Sverige på en resa till New York. Där har brottslighet och kriminalitet minskat drastiskt. Kampen mot graffiti har varit en av framgångsfaktorerna i det arbetet. Genom att konsekvent hålla det gemensamma rummet snyggt och prydligt, skapar man trygghet. Det signalerar att det inte är graffitimålarna som tagit över, utan att det finns en ordningsmakt.

Vi har värnat våra ungdomar och tidigt markerat tydligt från kommunen att vi inte accepterar klotter och skadegörelse som i förlängningen kan skapa ett kriminellt beteende.
Nu centerpartiets främste företrädare riva upp denna linje och förordar en laglig graffitivägg. Det är oansvarigt. Våra brottsförebyggare säger bestämt nej till en sådan vägg. En laglig vägg riskerar att bli en övningsvägg för den olagliga graffitiverksamheten. Och polisen får svårt att ta personer som är på väg att göra en olaglig handling med sprayburkar. Personerna kan hävda att de är på väg till den lagliga graffitiväggen.

Skattebetalarna i Sollentuna belastas med närmare en miljon kronor årligen på grund av den olagliga graffitin och klottret. Så mycket kostar den oss att sanera. Men vi vill sanera för att slå vakt om ett tryggt och snyggt Sollentuna.
Vi övriga partier i fullmäktige värnar om skattebetalarnas pengar och vill minska kostnader för olaglig graffiti och klotter.

Skriven i: KD , Kristdemokraterna , polisen , sollentuna | Inga kommentarer »

Skriven av den 19 juni , 2013

20130619-213025.jpg

Under Almedalsveckan kommer jag att delta i ett seminarium om det lokala brottsförebyggande arbetet.
I den nyligen genomförda trygghetsundersökningen i Sollentuna, kan vi konstatera att medborgarna inte tycker att polisen verkar bry sig om våra närområden. De är inte synliga. Och det är ett problem där jag som kommunpolitiker kan känna mig maktlös. Risken med den nu beslutade omorganisationen av polisen till en mer centraliserad polis, riskerar att urholka det lokala perspektivet ännu mer.

Trafiken som en otrygghetsfaktor slår igenom starkt, likaså att nedskräpning ger otrygghetskänslor.

Det är stiftelsen Tryggare Sverige som har en mängd seminarier ( på www.tryggaresverige.org kan man läsa mer om programmet och sedan också ta del av alla seminarierna). Dess generalsekreterare Magnus Lindgren på bilden, kommer att vara moderator.

Tryggare Sverige har gjort en rad mätningar i landet om hur människor upplever trygghet och otrygghet. Mätningen för Sollentunas del har jag nyligen fått sel av. Som ordförande för Brottsförebyggande rådet, kan jag glatt konstatera att vår kommun ligger hyfsat bra till trots att vi är en del av storstadsregionen Stockholm.

På en skala 0-6 i mätningen av trygghet där 0 står för total trygghet o 6 för total otrygghet, hamnar vi på 1,58 där 2 är medel i landet. Malmö ligger på 2,24 och Rinkeby, en av Stockholms stadsdelar på 4,12

Men det går åt rätt håll i Sollentuna. År 2009 var siffran 2,27 i kommunen som helhet.
Vi har många ideella som nattvandrar, vi jobbar aktivt mot klotter och skadegörelse och vi har ett samverkansavtal med polisen.

Går man ner på de enskilda kommindelarna kan vi konstatera att Rotebro fortfarande är en av de områden där otryggheten är som störst. Men där har siffrorna sjunkit rejält från 2,61 år 2009 till vårens mätning på 1,79. Likaså har den folkrikaste delen , Tureberg, gjort en bra resa från 2,79 till 1,79. Den tryggaste delen är Vaxmora som har siffran 1,55.

Jag är säker på att den här frågan kommer att bli en viktig fråga framöver som kommer att kräva ett starkt fokus från oss politiker.

Skriven i: KD , Kristdemokraterna , polisen , sollentuna , Stockholm | Inga kommentarer »

Skriven av den 30 december , 2012


Jag lämnar år 2012 med tacksamhet och ser fram emot år 2013 med förväntan!

2012 har varit ett mycket händelserikt år. För mig som politiker är det mitt andra år som jag fått ägna mig åt Sollentuna kommun på heltid.
Under året har jag också haft möjlighet att följa det amerikanska presidentvalet på nära håll, vilket varit en dröm.
På riksnivå har jag fått förmånen att vara styrelseledamot i Folkbildningsrådet som fördelar drygt 3 miljarder kronor till landets folkhögskolor och studieförbund.
I Kristdemokraterna har jag varit ledamot i styrelsen för det näst största distriktet – Stockholms län.

I min roll som ordförande i kultur och fritidsnämnden har jag fått vara med på många spännande händelser under året. Särskilt vill jag lyfta fram Jubileumsmaraton som gick av stapeln 14 juli (en TV-dokumentär finns på www.sollentuna.se).

Närmare 8 000 löpare deltog i loppet, däribland en släkting till den japanske löparlegenden Kanakuri som sprang loppet genom Sollentuna för 100 år sedan och som tvingades bryta och gjorde det i Sollentuna. Den japanske ambassadören Wattanabee deltog vid en ceremoni vid Turebergs torg. Det var en riktig folkfest med tusentals åskådare, inte minst vid Turebergs torg där en mängd olika aktiviteter för hela familjen erbjöds. Tidstypisk musik, tidstypiska kläder och bilar bidrog till en härlig stämning.

Under året har vi fortsatt satsningen på att göra Edsvik Sollentuna till en attraktiv plats för hela norra storstockholm. Här finns Edsbergs slott med Musikhögskolans ensembleutbildning, Edviks konsthall och MC Collection samt Edsbacka Wärdshus och Café Brygghuset. Vi har tagit de första stegen till att skapa en lekpark som kommer att bli ett läckert ställe för barnfamiljer.

I slutet av året kunde jag inviga Boulehallen som pensionärsalliansen (PRO och SPF) jobbat hårt för att få fram. Jag invigde ett utegym i snöoväder vid Edsbergs sportfält, ett plus för utvecklingen av sportfältet. Vi har också kunnat ta beslut om att den länge utlovade friidrottshallen ska byggas, att en idrottshall kommer att byggas i den norra kommundelen och att de många aktiva fotbollsungdomarna ska få ett tält så att de kan träna även vintertid.

Som ordförande i det Brottsförebyggande rådet har jag varit med om att skapa den första formella överenskommelsen mellan kommunen och Polisen där vi pekat ut vad vi i första hand ska prioritera för att skapa ett tryggare Sollentuna. Vi har också fått den nya grannsamverkansbilen på plats som patrullerar i de olika kommundelarna.

Som ordförande i kommunstyrelsens beredning för integration och kommunikation har jag fått vara med och sjösätta kommunens nya kommunikationspolicy. Den nya policyn för öppenhet och mångfald har också överlämnats från min beredning. Båda dessa dokument kommer att strukturellt förändra kommunen så att vi blir en mer dialoginriktad kommun och en kommun som sätter fokus på integrationsfrågorna.

Slutligen som ledamot i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har jag det yttersta ansvaret för ledningen av en expansiv och framåtinriktad kommun med 66 600 invånare. Vi befinner oss i en extremt expansiv del av Sverige och Europa, vilket är mycket stimulerande. Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för ledningen av en kommun med cirka 3 000 anställda och en omslutning på cirka 4 miljarder kronor.

Flera viktiga miljöinsatser har gjorts under året. Vi har tagit beslut om att tillsammans med våra bolag gå in och köpa ett par vindkraftverk. Energieffektivisering av kommunens fastigheter och förbättringar för cykeltrafiken ingår i dessa insatser. Förbifart Stockholm kommer att beröra vår kommun starkt och vi har tagit viktiga beslut som rör det projektet.

Nu ser jag fram emot att vi under 2013 kan få spaden i jorden vad gäller fler bostäder, inte minst för studenter och ungdomar. Att vi börjar bygga friidrottshallen och idrottshallen i Rotebro. Att det nya fotbollstältet ska vara på plats nästa vinter. Och att den attraktiva lekplatsen börjar byggas under året. Och mycket, mycket mer spännande ligger framför.

Samtidigt börjar vi så sakta glida upp inför valen år 2014. Utöver kommun-, landsting- och riksdagsval kommer vi att ha ett EU-parlamentsval. Och om Sollentunapartiet lyckas få fram tillräckligt många namnunderskrifter så får vi en folkomröstning också om det stora bostadsprojektet Väsjön.

Så det kommer att bli en hel del internt partiarbete också för att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna göra bra val 2014.

Än en gång; Gott Nytt År!

Skriven i: Edsvik , Edsviks konsthall , Europa , idrott , KD , Kristdemokraterna , MC Collection , Olympiska kommittén , polisen , sollentuna , USA | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida