Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Archive for the ‘Helenelund’ Kategori

Skriven av den 8 februari , 2016

Nytt apotek öppnat i Helenelund, Sollentuna. Med VD Kellen Njeru

Nytt apotek öppnat i Helenelund, Sollentuna. Med VD Kellen Njeru


Nyligen klippte jag bandet när nya Apoteket (Apoteksgruppen) öppnade i kommundelen Helenelund.
Äntligen, utropade en mycket nöjd kund.

Särskilt roligt tycker jag det är när våra nya medborgare, exempelvis med rötter i Afrika, visar att det går att bygga upp en verksamhet som oxå ger nya jobb.
VD Kellen Njeru är ägare som är en driftig entreprenör som redan har ansvar för två apotek i regionen.
– Jag ser fram emot att få vara med om ytterligare en nyetablering. Redan den här första dagen har jag fått bevis för att befolkningen här i Helenelund är glada, säger hon.

Det var kristdemokraternas fd partiledare Göran Hägglund som i Alliansen skapade förutsättningar för att bryta monopolmarknaden inom apoteksmarknaden o skapade valfrihet o möjligheter för sådana som Kellen att skapa sig o andra jobb.

Helenelund står inför stora förändringar o expansion. Tvärbanan ska anslutas till pendelstationen o vi bygger ihop Kista-Helenelund, en av de regionala centra i huvudstadsregionen. Ett apotek kommer som en liten byggsten i detta bygge.

Skriven i: arbetsmarknad , Helenelund , KD , Kristdemokraterna , sollentuna , Stockholm , Vård | Inga kommentarer »

Skriven av den 19 januari , 2015

Så här skulle det kunna se ut vid pendelstationen  när Tvärbanan ansluts

Så här skulle det kunna se ut vid pendelstationen när Tvärbanan ansluts


Sollentuna och Kista är en av flera regionala stadskärnor som kommer att ligga som ett pärlband kring Stockholms innerstad. Hittills har all kommunikation, i stort sett, skett utifrån Stockholms stads innerstad och strålat ut till de 25 olika kommunerna i regionen. Med de regionala stadskärnorna skapas nya förutsättningar för att få till bra tvärförbindelser. Nu jobbar vi i Sollentuna hårt för, i samtal med bland andra SL, att Tvärbanan ska byggas klart fram till Helenelund, Tyvärr har miljöpartiets försök att stoppa Bromma flygplats skapat lite grus i maskineriet. Tvärbanan kommer då att ha sin vändstation vid nuvarande Helenelunds pendelstation. (Jag har inget emot att pendelstationen byter namn till Helenelund/Kista för det är till Kista de flesta resenärer vill, oavsett om de arbetspendlar eller pluggar på KTH eller kommer på besök via Arlanda)

Stadsomvandlingen kommer att vara gigantisk, med nya bostäder i ett extremt kommunikationsnära läge. Tillsammans med mina kommunalrådskollegor, Douglas Lithborn, M, och Anna-Lena Johansson, FP, besökte jag tillsammans med min politiske sekreteraren Jan Fjellsted, och flera tjänstemän med kommundirektör Katarina Kämpe och stadsarkitekt Jan Enfors, Helenelunds station nyligen. Syftet var att på ort och ställe se hur visionsbilderna av hur Helenelund ska kunna utvecklas att bli en av de mer attraktiva delarna av Sollentuna.

Tvärbanan kommer att gå till Helenelund och redan idag är trafikflödet genom Helenelund starkt. Många kommer till Kista arbetsplatser och KTH via pendelstationen Helenelund och via bussnätet.
Nu har vi ett intensivt arbete tillsammans med Stockholms stad och SL hur vi ska få till en bra ändstation för Tvärbanan. Breddning av tunnel under E4:an är ett av flera projekt. Dessutom skapas en attraktionskraft för marken som är mellan järnvägen och E4;an. Man skulle kunna tro att det är hopplös bullerstörd mark. Men genom ny byggtekning så går det att bygga bullernära. Vi vet att denna plats är attraktiv på grund av närheten till Stockholms stad och Kista arbetsplatser och Arlanda.

Får vi dessutom en öppning i södra delen av pendelstationen Helenelund, så skapar vi tillgänglighet för våra invånare i exempelvis Silverdal.

Helenelunds slitna centrum som ägs av kommunala Sollentunahem, kommer också att omvandlas och fler bostäder kommer att kunna byggas genom en förtätning. Vi tittar också på att bygga nuvarande Eriksbergsskolan i Helenelunds centrum, alternativt att bygga den på den nuvarande platsen, om vi klarar en bra livsmiljö för barnen och de anställda som vistas i skolan hela dagarna.

En ny idrottshall planeras också, antingen som bullerskydd mot järnvägen eller E4:an.

Mycket spännande är alltså på gång i Helenelund!

Skriven i: Bostad , Företag , Helenelund , KD , Kista , Kristdemokraterna , KTH , SL , sollentuna , Stockholm , Tvärbanan | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida