Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Archive for the ‘fullmäktige’ Kategori

Skriven av den 31 december , 2015

Gott Nytt År

Gott Nytt År

Gott Nytt År och tack för år 2015!

Jag ser fram emot ett nytt år med tillförsikt. Att vara med som kommunalråd i ledningen för en av Sveriges bästa kommuner som har en stor fördel av att finnas mitt i en expansiv och produktiv region, är mycket stimulerande. Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden ser jag fram emot att vi får en ny friidrottshall vid Sollentunavallen och en ny fotbollshall. Kulturskolans nya lokaler lovar mycket gott. Våra bibliotek står inför stora förändringar som kommer att göra dem ännu mer användarvänliga. Och jag tror att både kultur och fritid kommer att ha en viktig roll för integrationen i Sollentuna.
I början av året kommer vår strategi mot våldsbejakande extremism att antas. Det är ett viktigt arbete och både lära sig mer om hur vi förebygger att unga människor hamnar i extremism, lära oss att upptäcka när något håller på att gå snett och sätta in rätt åtgärder.

Vi kan verkligen också se tillbaka på ett till brädden fyllt år 2015!

Inom politiken brukar man säga att man måste komma igång och leverera resultat under de första 100 dagarna efter ett val och sedan man tillträtt de nya posterna. Trots att Alliansen förlorade på riksplanet, och mitt parti Kristdemokraterna backade, så gick vi fram lokalt i Sollentuna. Vi ökade från blygsamma två mandat i fullmäktige till fyra mandat. Tillsammans med Moderaterna och Liberalerna har vi majoritet. Men vi stuvade om lite i ledningen av kommunen och vi kristdemokrater fick ordförandeposterna i Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Brottsförebyggande rådet. Detta var första gången någonsin kristdemokraterna fick ett kommunalråd på heltid.

Som ledamot i den centrala valberedningen för Kristdemokraterna, fick jag vara med om en historisk händelse då vår partiledare Göran Hägglund meddelade sin avgång och vi gick in i en process att välja en ny partiledare. Det finns många kompetenta kristdemokrater och jag tycker vi fick till en bra partistyrelse och en bra partiledare i Ebba Busch Thor. När hon talade som nybliven partiledare sa hon att opinionssiffrorna inte kommer att vända direkt, vilket de inte heller har gjort. Hon uppmanade oss också att jobba ännu hårdare för att komma igen i valet år 2018.

Kristdemokraterna har väl aldrig varit mer i media än under hösten, då vi hade vårt riksting i Västerås. Det var då rikstinget sa upp Decemberöverenskommelsen och skakade liv i den politiska världen. Det var då partiet också visade tydligt att vi vill ställa upp i kampen mot islamistisk terror och kan göra det med stort engagemang för att vi så tydligt tar ställning för religionsfrihet och att förtryck mot religion ska bekämpas internationellt. Där har inte minst vår EU-parlamentariker Lars Adaktusson varit tongivande.

Flyktingströmmarna på grund av islamistisk terror skapade under hösten ett historiskt starkt tryck på den svenska flyktingmottagningen. Kristdemokraterna var tidigt ute med att anpassa oss till den europeiska inställningen att tillhandahålla tillfälliga uppehållstillstånd, öka incitamentet för att jobba och komma in på den svenska arbetsmarknaden och ta bort bostadsstödet till de som fått asyl och fixat boende hos släktingar och vänner, eftersom det skapade ett alltför stort tryck på kommuner som redan tagit emot många flyktingar.

Jag är glad att vi det sista fullmäktige beslutade om att säga ja till ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 239 ensamkommande flyktingbarn. Det kommer att skapa ett tryck på skola, socialtjänst och fritidssysselsättning. Men jag är övertygad om att vi klarar det med hjälp av civilsamhället. Det är inspirerande att se de många som ställer upp ideellt för att hjälpa dessa barn in i samhället. Dessutom ska vi skaffa fram ett 80-tal nya boenden för personer som fått permanent uppehållstillstånd. Och detta ska vi göra utan att de äldre får sämre vård och utan att socialtjänsten fallerar vad gäller exempelvis andra barn och familjer som behöver stöd.

Vi är inne i en mellanvalsperiod där vi nu ska förverkliga de löften vi gav till väljarna i valet 2014. Vi ska också slipa på den politik vi ska presentera i valet år 2018. Det dagliga värvet att styra kommunen med smått och stort fyller med marginal varje arbetsdag. En händelse som präglade sommaren och hösten var den chockartade och tragiska bortgången av vår kommunstyrelseordförande Douglas Lithborn. Många av oss som har jobbat med Douglas känner en stor saknad och det var en overklig känsla att inse att han inte längre är med i arbetet här. Vi har dock ett fortsatt gott samarbete inom majoriteten och jobbar nu som ett team med Henrik Thunes som ny KSO.

Under året har jag som kommunalråd för Kristdemokraterna, varit engagerad i flera olika nätverk utanför kommunen: Ledamot i distriktsstyrelsen, Nordväxtsamarbetet (kollegor från grannkommuner) och kommunalrådsnätverket. Dessa kontakter ger värdefull insyn och inspiration för arbetet på hemmaplan.
Cirka en gång i månaden har jag kallat till möte med Team Sollentuna, de många som har olika förtroendeuppdrag i kommunen. Vi diskuterar aktuella frågor och beslutat om ett stort antal viktiga frågor. Bland dessa- förutom budgeten kan nämnas: interna utbildningar (t ex om barnperspektivet i samhällsplaneringen), flyktingsituationen och kommunens investeringsbehov.

Fullmäktigegruppen med sina fyra ledamöter och två ersättare utgör kärnan i den kristdemokratiska kommungruppen och kompletteras förtjänstfullt av ett stort antal förtroendevalda i samtliga styrelser och nämnder i kommunen. En fullständig lista över alla förtroendevalda hittar man här: http://wp.kristdemokraterna.se/sollentuna/vara-politiker/

I Sollentuna är vi glada över att ha två lokaltidningar – Vi i Sollentuna och Mitt i Sollentuna – som gör att den lokala debatten lever och att frågor som är viktiga för våra 70 000 invånare behandlas på ett seriöst och engagerat sätt. Annars är det svårt för oss i kommunerna runt Stockholm eftersom rikstidningarna inte ”ser” oss i de 25 kommuner som omger Stockholms stad. Under året har ca 115 olika utspel gjorts genom artiklar, insändare och pressmeddelanden. Publiceringsgraden är drygt 90 procent. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med intervall på ca en vecka och används som ett strategiskt instrument tillsammans med Twitter och Facebook för att kommunicera vår politik.

Så vi går in i år 2016 med en stark tilltro till vår politik och vår förmåga att leverera resultat till invånarna. Det är alltid inspirerande att ha kontakt med väljare. Många väldigt positiva och en del negativa, men de negativa kan vändas till att bli positiva, tror jag. Det är alltid bra att mötas i det verkliga livet och som kommunpolitiker finns alltid den chansen.

Som sagt ett riktigt Gott Nytt År tillönskar jag dig!

Skriven i: arbetsmarknad , Asylsökande , bibliotek , Ebba Busch Thor , Ensamkommande flyktingbarn , Främlingsfientlighet' , fullmäktige , Göran Hägglund , idrott , integration , KD , Kristdemokraterna , Lars Adaktusson , religion , sollentuna , Stockholm | Inga kommentarer »

Skriven av den 24 december , 2015

God Jul

God Jul

Den här julen firar vi i en omvärld som är mer konfliktfylld än på väldigt länge. 60 miljoner människor, varav många barn och ungdomar, befinner sig på flykt. En liten del kommer till vårt land. Jag är glad att vi i Sollentuna kommun på sista sammanträdet för i år, beslutade att ta emot 239 ensamkommande flyktingbarn.
Vi tar inte beslutet glättigt och enkelt, vi vet vad det betyder av ökade insatser både för att få fram bostäder, gode man och social trygghet, vård och skolgång och god fritidssysselsättning.

Vi behöver hjälpas åt i samhället i förvissningen om att samhället är större än det offentliga. Vi har sett hur många enskilda engagerar sig i språkcaféer och att bjuda hem någon på lunch eller en fika på stan. Personliga kontakter och möten är också avgörande för att komma in på arbetsmarknaden.

Under Alliansens tid vid makten, såg vi till att genom skattelättnader skapa en helt ny arbetsmarknad för nyanlända inom RUT och ROT sektorn. Där är ofta kraven på språkkunskaper inte är lika höga som inom andra sektorer. Där har också många fått sitt första jobb. Vi kommer nu att behöva fler sådana jobb, inte färre, vilket är risken med nuvarande regerings politik.

Vi Kristdemokrater föreslår i vårt budgetförslag flera åtgärder för att förbättra etableringen av nyanlända invandrare. Vi vill stärka kommunernas kapacitet att ta emot nyanlända invandrare och vill att de ska få högre ersättning för att ta emot nyanlända. De behöver resurser för att bland annat klara en bra skola för alla barn som kommer till Sverige.

Vi vill också se till att man snabbt tar reda på vilken kompetens de asylsökande har vad gäller arbets-och utbildningsbakgrund. Och språkträning i svenska för invandrare, sfi, behöver starta tidigt, redan i asylboendet. För de som har ett yrke så vill vi ha ett nationellt system där man kan träna svenska med inriktning mot ett yrke, precis som idag sker i vissa Stockholmskommuner. Vi vill att barnföräldrar ska ges bättre möjligheter att kunna delta i språkträning. Det kan behövas exempelvis barnpassning under tiden, så att båda föräldrarna kan delta.

Kristdemokraterna menar att det är viktigt att skapa ökade incitament att gå från bidrag till arbete. Därför föreslår vi att man ska få tjäna in sina första 500 000 skattefritt. Då kan man ta sitt första jobb som kanske inte är högbetalt, men blir ändå bättre än det bidrag som idag ges till den nyanlände. Det blir mer kvar i plånboken och personen får möjlighet att försörja sig på egen hand, vilket stärker självförtroendet och förbättrar integrationen i samhället.

Nya jobb skapas inte av politiker, de skapas i växande och lönsamma företag. Regeringen förlitar sig till massiva skattehöjningar på arbete och företagande med förhoppningen att så nå Europas lägsta arbetslöshet och klara integrationsutmaningen. Kristdemokraternas vill istället sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och förbättra förutsättningarna för företagande. Att få delta på arbetsmarknaden menar vi är det bästa sättet att bli en del av vårt samhälle.

Skriven i: arbetsmarknad , fullmäktige , föreningar , Företag , integration , KD , Kristdemokraterna , sollentuna , Stockholm , välfärd | Inga kommentarer »

Skriven av den 24 oktober , 2015

image
Idag förvandlades fullmäktigesalen i Sollentuna till en FN-manifestation. Som kommunalråd öppnade jag manifestationen som initierats av FN-föreningen i Sollentuna. En av eldsjälarna i den föreningen är ordf Elsa Tegstam.

Hayan Ismail, från Migrationsverket berättade om den hårda arbetsbelastning som personalen lever under. Om de många öden de har att hantera med värme o respekt

Birgitta Ohlsson, FP, tidigare EU-minister i Alliansregeringen, tog konkreta exempel på familjer som lyckats återförenas i Sverige, efter att ha upplevt hur tre av barnen drunknat i Medelhavet. Hon betonade vikten av FN insatser o allas vårt ansvar.

Fullmäktiges ordf Björn Karlsson, M, berättade om hur Sollentuna har engagerat sig i arbetet för flyktingmottagandet.

Hela eventet inramades av vacker körsång. Cirka 110 personer var på plats.

Tags:
Skriven i: bistånd , Folkpartiet , fullmäktige , föreningar , KD , Kristdemokraterna , Moderaterna , sollentuna | Inga kommentarer »

Skriven av den 14 juni , 2015

Magnus Ramstrand i talarstolen vid budgetfullmäktige 11 juni 2015

Magnus Ramstrand i talarstolen vid budgetfullmäktige 11 juni 2015

Nu har sista fullmäktige för den här terminen avslutats. Under en hel dag debatterade vi vår budget för år 2016. En stark budget på cirka 3,5 miljarder. Vi behåller en låg kommunal skatt på 18.12 kr (till det kommer landstingsskatten på 12,10 kr). Kommunen har en soliditet på cirka 80 procent, vilket är mycket bra. I riket ligger den på cirka 50 procent. Vi har en mycket välskött ekonomi men med stora investeringar framför oss på grund av den expansion vi ser framför oss. Vi behöver investera för cirka 5 miljarder de kommande 5 åren. I skolor, omsorgsboenden, infrastruktur, idrottsanläggningar med mera.

Det här sa jag som gruppledare för Kristdemokraterna i budgetdebatten. Jag utgick från vår ideologi.

Ordförande, ledamöter och ordförande

Vi har olika visioner om vad det är för samhälle vi vill bygga i respektive parti. Ifrån Kristdemokraternas sida går vi in i arbetet med att leda Sollentuna kommun med våra idéer om hur det goda samhället formas.
Man kan sammanfatta det med fem pelare. Med fem enkla rubriker vill jag lotsa er igenom det vi kristdemokrater ser som viktigast i den budget vi nu ska anta senare idag.
• Vår människosyn
• Ingen är perfekt, alla kan göra fel
• Ansvar för framtiden
• Rätt beslut på rätt nivå
• Den gyllene regeln

Dessa fem trådar väver samman en god grund för att bygga ett gott samhälle och med budgetförslaget vi har lagt tror vi oss komma några steg åt rätt håll i det arbetet.

Till att börja med Vår människosyn
Den slår fast att varje människa är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande sätt utnyttja henne. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att leva och utvecklas. Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. Det kristdemokratiska samhällsarbetet tar därför sin utgångspunkt i människans helhet och betonar människans behov av gemenskap.
Den viktigaste gemenskapen är familjen. I denna lilla grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också att ställas inför krav och ta ansvar.

Det finns väldigt mycket i vår budget som kan motiveras utifrån denna grundpelare. Men jag vill bara ta några exempel.

Vi prioriterar i våra investeringar platser för gemenskap; skolor, idrottshallar, omsorgsboende. Kulturen – musik, bilder, dans, sång, berikar vår kommun. Och vi satsar en hel del inom detta område eftersom det är en del av det som skapar det attraktiva Sollentuna. Jag är väldigt glad och stolt över att vi har en så fin klenod i vår kommun som Edsviksområdet ned slottet, parken, museet och naturligtvis konsthallen. Vi har satsat mycket på att utveckla detta område och verksamheterna där. Denna satsning ska fortsätta. Inte för att lagen tvingar oss till detta, utan för att det är viktigt av andra skäl.

Vi har seniorträffar runt om i kommunen som är mötesplatser för alla de som har lämnat arbetslivet bakom sig. Men oavsett ålder har vi ett ständigt behov av gemenskap och vi mår bra av att träffa andra människor vi kan spegla oss i. Dessa seniorträffar är viktiga oaser som vi vill värna och utveckla.

Jag ser också mycket fram emot den satsning vi gör på kulturskolan där vi ska flytta till nya lokaler. Det är roligt att få vara med och leda en kommun med så mycket positiva saker som händer.

Den andra grundpelaren säger att: Ingen är perfekt, alla kan göra fel
Människan är förnuftig och kan välja mellan att göra bra och dåliga handlingar, och hon är ansvarig för sina egna handlingar. Ofullkomlighetstanken gör också att vi inser att alla kan göra fel, och att alla förtjänar en andra chans.

Därför är vårt Brottsförebyggande råd väldigt viktigt där vi tillsammans med andra aktörer som polisen och räddningstjänsten bygger nätverk för att förebygga otrygghet och kriminalitet. Vi samarbetar med olika krafter i civilsamhället som t ex rastfaddrar och ”tryggt o snyggt” för att bygga tillit i Sollentuna. Vi har mer att göra, men vi tror på uthållighet.

Den psykiska ohälsan bland ungdomar är en stor utmaning. Det är oerhört viktigt att elevvården finns nära och är tillgänglig. På samma sätt kan man som småbarnsförälder känna att man inte alltid räcker till, eller att frågorna är så många fler än svaren. Då kan en familjecentral vara ett sätt att få hjälp med att räta ut en del av problemen. Därför är jag väldigt glad över att vi denna gång kan planera för kommunens tredje familjecentral. Den är tänkt att ligga i Edsberg och jag är övertygad om att den kommer att tjäna familjerna i Sollentuna väl.

Den tredje grundpelaren handlar om: Med ansvar för framtiden
Vi har ett ansvar att bruka och bevara, i stället för att slita, slänga och förbruka. Kristdemokraterna vänder sig emot de avigsidor i konsumtionssamhället som lett till en materialistiskt inspirerad slit- och slängfilosofi. Det har hittills lett till en oansvarig hushållning med förgiftning av luft, vatten och mark som följd.
Vi har högt ställda mål i vår kommun. Det gäller vår energikonsumtion, att fasa ut miljögifter, att maten ska vara av god kvalitet, att bullret ska minska, att utsläppen av växthusgaser ska minska etc.
Det finns ingen snabb eller enkel quick fix för att möta alla dessa utmaningar, utan det är som det ofta är – ett ständigt pågående arbete.
Den extra satsning jag gärna vill nämna är den vi nu gör på vattenvårdsarbetet. Vi vill med denna budget höja tempot och sätter lite extra muskler bakom just vattenvårdsarbetet.

Den fjärde grundpelaren handlar om: Rätt beslut på rätt nivå
Kristdemokraterna eftersträvar att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Det familjen kan bestämma på egen hand, ska inte kommunerna eller politiker lägga sig i. Det kommunerna klarar på egen hand får inte bli en fråga för riksdag och regering.

Politiker älskar att få tycka och bestämma, det är väl därför många engagerar sig kan man tänka. Men det gäller att man också respekterar politikens gränser. Allt är inte politik och ska inte heller vara politik. Samhället är så otroligt mycket större än det offentliga.

I Sollentuna har vi under det gångna året jobbat mycket med överenskommelsen med civilsamhället och för några veckor sedan var det ett mycket givande avstamp med ett stort antal engagerade invånare som kom ifrån olika ideella föreningar.
Vi tror på att det finns många arenor där kommunen kan samverka med civilsamhället och med respekt för varandras särart hitta samverkanslösningar som är bra för båda parter. Stödet till Kvinnojouren är ett exempel på hur vi ska tänka.

Vi kristdemokrater vill att makt ska flyttas från sammanträdesborden till köksborden. Att de enskilda familjerna ska få mer att säga till om och att det ska skapas förutsättningar för att leva sitt liv på olika sätt och att man inte ska vara hänvisad till ”one size fits all”. Att få läsa socialdemokraternas skadeglädje att regeringen vill avskaffa vårdnadsbidraget för barnfamiljer eller att vänsterpartisterna rakt upp och ner vill ta bort lagen om valfrihet i äldreomsorgen, är exempel på politiska överifråntänkande som vi kristdemokrater säger nej tack till. Man blir ibland väldigt tydligt påmind om att kampen för självbestämmande och egenmakt måste föras ständigt.

För det femte vill Kristdemokraterna bygga på: Den gyllene regeln
Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och kärlek, som utgår från den gyllene regeln – allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Vi vill värna alla människors liv, frihet och värdighet, oavsett geografiskt avstånd. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta, sträva efter social rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och skapa en rättvis fördelning av samhällets goda. Alla räknas och omfattas av samhällsgemenskapen. Detta kallar vi för solidaritetsprincipen.

Detta gäller oavsett ålder, oavsett produktionsförmåga, oavsett precis allting. Det är med stolthet jag är med och skriver avtal med staten om att vi ska vara med och hjälpa till med att ta emot människor som är på flykt undan krig och förödelse.

Vi har alla sett de fruktansvärda bilder som har kablats ut ifrån Medelhavet och drunkningskatastroferna där. Flyktingläger i och utanför Syrien har bränts in i våra medvetanden. Många av de så kallade problem vi har i vår kommun och i vårt land blir väldigt futtiga när man vet att miljoner människor är på flykt i hopp om att kunna överleva ännu en dag. Ingen kan göra allt – men alla kan göra något. Vi i Sollentuna ska vara en del av lösningen för de människor som är på flykt. Det är en fråga om moral, och det är sådant som vi kristdemokrater gillar.

Med detta vill jag för Kristdemokraternas räkning yrka bifall till majoritetens förslag till politisk inriktning för 2016.

Skriven i: Budget , Edsvik , Edsviks konsthall , fullmäktige , KD , Kristdemokraterna , skatt , sollentuna | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida