Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Archive for the ‘Europa’ Kategori

Skriven av den 31 december , 2013

nyår
Jag går in i 2014 med förväntan och arbetslust. Jag vet att året kommer att innebära en stor arbetsinsats för att vi som kristdemokrater ska göra ett bra valresultat.

Ett stort arbete har redan gjorts med politikutveckling. Vi vet nu vilka personer som kommer att toppa partiets listor i både EU-valet (Lars Adaktusson, Ebba Busch,), riksdag (Göran Hägglund, Emma Henriksson)- och landstingsvalet (Ella Bohlin, Eva Lannerö). Listan för kommunvalet i Sollentuna spikas på årsmötet den 10 februari.

Som ledamot i distriktsstyrelsen för kristdemokraterna i Stockholms län känner jag ansvar för att vi får ett bra genomslag i stockholmsregionen. Den allra viktigaste regionen för partiet där vi i dagsläget är med och styr med andra allianspartier eller som i ett fall, Sundbyberg, också med socialdemokraterna! Dessutom är vi med och leder Stockholms läns landsting, den näst största demokratiska församlingen i landet.

I Sollentuna, som är en av de ekonomiskt starkaste kommunerna i regionen, kan vi se tillbaka på en bra befolkningsökning – cirka 1000 personer per år. Vi är snart uppe i 70 000 invånare.

Men expansion, särskilt i kommunikationsnära lägen, skapar utmaningar. Tack vare en offensiv kristdemokratisk bostadsminister, Stefan Attefall, skapas långsiktigt förutsättningar för att bygga i bullerutsatta lägen. Buller och partiklar är ett av våra stora utmaningar för framtiden. Sollentuna genomkorsas av E4:an med en ny anslutning av E18. Förbifart Stockholm kommer att mynna ut i Häggvik. Vi har Norrortsleden och Stäketleden. Dessutom stambanan med allt fler tåg och inflygningarna till Arlanda.

Efter diskussioner med Trafikverket kommer vi nu att få tyst asfalt i Rotebro som ett test. Vi kommer också att intensifiera vårt bullerskydd i de södra delarna av kommunen.

En bra skola är en av anledningarna till att vi i Sollentuna får allt fler som vill bo i kommunen. Vi har bland de bästa skolorna i landet. Ett hårt arbete och fokus på utbildningsuppdraget och en stark digitalisering av skolan är faktorer som bidragit till detta.

Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden har jag ansvar för en expansiv del av kommunens liv. Ny friidrottshall har börjat byggas, likaså är två fullstora idrottshallar långt framme i planeringen. Likaså en elvamanna fotbollshall.

Inom kulturlivet är det Edsviksprojektet som sticker ut där vi nu drar igång en slottsteater på nyåret. Första uppsättningen är Malla och kärleken. Samtliga föreställningar är slutsålda. Med våra grannkommuner i norrort har vi ett befolkningsunderlag på cirka 250 000 invånare. Nog bör det finnas utrymme för kultur här också, inte bara inne i Stockholm city!

Inom äldreomsorgen har vi kristdemokrater varit drivande för att få fram en värdighetsgaranti – en slags ribba på vad brukare och anhöriga ska kunna förvänta sig att kommunen ställer upp med. Denna värdighetsgaranti håller som bäst på att implementeras just nu.

Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden har jag också satt ett särskilt fokus på att barn med funktionsnedsättning ska erbjudas bra fritidssysselsättningar. Vi har gått med i ett regionalt digitalt nät som visar var i regionen det finns aktiviteter för barn och ungdomar. Kommuner behöver samverka för att skapa fler möjligheter. Här i Sollentuna har vi både dans och musikcafé samt Sollentuna melodifestival för personer med funktionsnedsättning.

Som ordförande i Brottsförebyggande rådet i Sollentuna kan jag också se tillbaka på ett bra 2013 som ger hopp inför 2014. Den trygghetsmätning vi gjorde under året visar att allt fler känner sig trygga i vår kommun. Vi har många frivilliga som nattvandrar och tar bort klotter, är med i grannsamverkansföreningar och deltar som frivilliga chaufförer i grannsamverkansbilen, stöder skolorna som rastfaddrar. Det civila samhället går inte att överskatta!

I teamet av kristdemokrater i Sollentuna finns många duktiga och engagerade personer som är taggade inför valåret 2014. Vi står inför stora utmaningar, men ser fram emot året med tillförsikt.

Gott Nytt År!

Skriven i: Edsvik , Edsviks konsthall , Europa , Funktionsnedsättning , Göran Hägglund , idrott , KD , Kristdemokraterna , polisen , sollentuna , Stockholm | Inga kommentarer »

Skriven av den 30 december , 2012


Jag lämnar år 2012 med tacksamhet och ser fram emot år 2013 med förväntan!

2012 har varit ett mycket händelserikt år. För mig som politiker är det mitt andra år som jag fått ägna mig åt Sollentuna kommun på heltid.
Under året har jag också haft möjlighet att följa det amerikanska presidentvalet på nära håll, vilket varit en dröm.
På riksnivå har jag fått förmånen att vara styrelseledamot i Folkbildningsrådet som fördelar drygt 3 miljarder kronor till landets folkhögskolor och studieförbund.
I Kristdemokraterna har jag varit ledamot i styrelsen för det näst största distriktet – Stockholms län.

I min roll som ordförande i kultur och fritidsnämnden har jag fått vara med på många spännande händelser under året. Särskilt vill jag lyfta fram Jubileumsmaraton som gick av stapeln 14 juli (en TV-dokumentär finns på www.sollentuna.se).

Närmare 8 000 löpare deltog i loppet, däribland en släkting till den japanske löparlegenden Kanakuri som sprang loppet genom Sollentuna för 100 år sedan och som tvingades bryta och gjorde det i Sollentuna. Den japanske ambassadören Wattanabee deltog vid en ceremoni vid Turebergs torg. Det var en riktig folkfest med tusentals åskådare, inte minst vid Turebergs torg där en mängd olika aktiviteter för hela familjen erbjöds. Tidstypisk musik, tidstypiska kläder och bilar bidrog till en härlig stämning.

Under året har vi fortsatt satsningen på att göra Edsvik Sollentuna till en attraktiv plats för hela norra storstockholm. Här finns Edsbergs slott med Musikhögskolans ensembleutbildning, Edviks konsthall och MC Collection samt Edsbacka Wärdshus och Café Brygghuset. Vi har tagit de första stegen till att skapa en lekpark som kommer att bli ett läckert ställe för barnfamiljer.

I slutet av året kunde jag inviga Boulehallen som pensionärsalliansen (PRO och SPF) jobbat hårt för att få fram. Jag invigde ett utegym i snöoväder vid Edsbergs sportfält, ett plus för utvecklingen av sportfältet. Vi har också kunnat ta beslut om att den länge utlovade friidrottshallen ska byggas, att en idrottshall kommer att byggas i den norra kommundelen och att de många aktiva fotbollsungdomarna ska få ett tält så att de kan träna även vintertid.

Som ordförande i det Brottsförebyggande rådet har jag varit med om att skapa den första formella överenskommelsen mellan kommunen och Polisen där vi pekat ut vad vi i första hand ska prioritera för att skapa ett tryggare Sollentuna. Vi har också fått den nya grannsamverkansbilen på plats som patrullerar i de olika kommundelarna.

Som ordförande i kommunstyrelsens beredning för integration och kommunikation har jag fått vara med och sjösätta kommunens nya kommunikationspolicy. Den nya policyn för öppenhet och mångfald har också överlämnats från min beredning. Båda dessa dokument kommer att strukturellt förändra kommunen så att vi blir en mer dialoginriktad kommun och en kommun som sätter fokus på integrationsfrågorna.

Slutligen som ledamot i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har jag det yttersta ansvaret för ledningen av en expansiv och framåtinriktad kommun med 66 600 invånare. Vi befinner oss i en extremt expansiv del av Sverige och Europa, vilket är mycket stimulerande. Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för ledningen av en kommun med cirka 3 000 anställda och en omslutning på cirka 4 miljarder kronor.

Flera viktiga miljöinsatser har gjorts under året. Vi har tagit beslut om att tillsammans med våra bolag gå in och köpa ett par vindkraftverk. Energieffektivisering av kommunens fastigheter och förbättringar för cykeltrafiken ingår i dessa insatser. Förbifart Stockholm kommer att beröra vår kommun starkt och vi har tagit viktiga beslut som rör det projektet.

Nu ser jag fram emot att vi under 2013 kan få spaden i jorden vad gäller fler bostäder, inte minst för studenter och ungdomar. Att vi börjar bygga friidrottshallen och idrottshallen i Rotebro. Att det nya fotbollstältet ska vara på plats nästa vinter. Och att den attraktiva lekplatsen börjar byggas under året. Och mycket, mycket mer spännande ligger framför.

Samtidigt börjar vi så sakta glida upp inför valen år 2014. Utöver kommun-, landsting- och riksdagsval kommer vi att ha ett EU-parlamentsval. Och om Sollentunapartiet lyckas få fram tillräckligt många namnunderskrifter så får vi en folkomröstning också om det stora bostadsprojektet Väsjön.

Så det kommer att bli en hel del internt partiarbete också för att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna göra bra val 2014.

Än en gång; Gott Nytt År!

Skriven i: Edsvik , Edsviks konsthall , Europa , idrott , KD , Kristdemokraterna , MC Collection , Olympiska kommittén , polisen , sollentuna , USA | Inga kommentarer »

Skriven av den 4 februari , 2012

För att lyfta upp de viktiga miljöfrågorna högre på den politiska agendan arrangerade Kristdemokraterna i Sollentuna ett miljöpolitiskt seminarium nyligen. Inbjudna talare var Anders Wijkman, tidigare EU-parlamentariker för Kristdemokraterna och numera vice ordförande i styrelsen för Tällberg Foundation

- Sverige som ett högteknologiskt och internationellt sett mycket rikt land har en nyckelroll att spela i arbetet med att hitta en väg där vi skapar en social och ekologiskt hållbar tillväxt som kommer alla länder till del, sa han.

Lars Thunberg, KD, kommunalråd i Helsingborg som för några år sedan fick utmärkelsen bästa miljökommun, inspirerade sollentunaborna att bli vassare med exempelvis avfallshanteringen. Lars Thunberg är  också ordförande i föreningen Sveriges Ekokommuner.

En röd tråd i Anders Wijkmans budskap är att vi på en global nivå måste bryta den ensidiga betoningen av BNP som enda måttet på välfärd. En tillväxt som baseras på att vi förstör skogar, odlingsbar mark, färskvatten eller som bidrar till ett instabilt klimat är ohållbar.

Lars Thunberg inledde sitt anförande med glimten i ögat och citerade Groucho Marx: ”Varför ska vi bry oss om kommande generationer – de har ju inte gjort något för oss”.  Med en gedigen förankring i förvaltarskapstanken guidade han sedan publiken i hur man på lokal nivå kan göra massor för att minska miljöbelastningen.

Sven Thunberg, ordförande för Kristdemokraterna i Sollentuna, var moderator för kvällen. Varför tog du initiativ till seminariet?

-                           Jag har alltid känt mycket för miljö och resursfrågor. Detta är ju en angelägen fråga för oss

alla, oavsett partitillhörighet.

Vad tog du med dig från Wijkmans inspel?

-                           Det handlade mycket om frågor för riks, hur vi mäter välstånd, ekonomisk tillväxt mm. Men han tog också upp att vi har ett ansvar för hur vi upphandlar för kommunens räkning. Detta jobbar vi med i den klimat- och miljöberedning som Kommunstyrelsen tillsatt och där jag är ledamot.

Vad tog du med dig från Thunbergs inspel?

-                           Utbildning av elever i grundskola o gymnasium som man systematiskt genomfört i Helsingborg. Tematisk utbildning i varje årskurs. Även sättet man jobbar på med uppsamling av hushållsavfall i Helsingborg. Möjligheten att sortera i 8 olika kärl vid varje hushåll varannan vecka!

 

Hur tror du att vi kan använda den inspiration vi fick i seminariet till vårt lokala arbete i Sollentuna?

-                           Jobba vidare med detta i våra olika nämnder, påminna oss alla att ha detta i åtanke vid planering av vår verksamhet! Ta reda på mer hur man gjort i Helsingborg för att åstadkomma detta där.

 

Vad tycker du är viktigaste frågan som vår egen klimat och miljöberedning jobbat med och vilket förslag tycker du är viktigast att följa upp?

-                           Viktigt att jobba vidare med upphandlingsfrågorna, se till att miljötänket kommer in som en parameter i alla upphandlingar. Försöka få till en klimatansvarig på heltid, till att börja med.

Skriven i: bistånd , Europa , KD , Kristdemokraterna , sollentuna | Inga kommentarer »

Skriven av den 26 september , 2011

Ställer helhjärtat upp på Diakonias kampanj med våra partiledare i spetsen – Ge din lunch till Afrikas horn ( postgiro 903304-4, märk talongen Afrikas horn. (Läs mer på diakonia.se/lunch). Jag tror att de cirka 34 000 svenskar med somaliska rötter också ställer upp helhjärtat!

Ge gärna mer än en lunch. För det  behövs. Desperat. De mångas engagemang är ovärderligt. Och kan vi långsiktigt skapa opinion för att bidra till fred och säkerhet i regionen, är det ytterligare en livsavgörande insats vi kan göra. Som Alf Svensson helt riktigt sa i Europaparlamentet, är det angeläget att fred och säkerhet skapas på Afrikas horn. Kan vi som land göra mer för ett område som är tämligen ointressant för storpolitiken.

Det är omvärldens ointresse som också bidrar till att vi nu får se bilder som vi inte vill se. Det är först när katastrofen är ett faktum, när CNN och annan media börjar mata oss med bilder, som vi agerar. Så uttrycker sig Annelie Bergdahl, chef för katastrofenheten vid Svenska Röda Korset sig. Tyvärr kommer reaktionerna alldeles för sent.

Och nu meddelar också Världsbanken ett livsviktigt besked att banken höjer stödet till de svältdrabbade från tidigare 500 miljoner dollar till 1,8 miljarder dollar.

När man läser om dessa stora belopp så finns en risk att mina hundralappar inte betyder så mycket. Men de gör skillnad. De räddar liv. Och Diakonias och alla vi andra behöver jobba vidare med opionionsarbetet.

Svenska Dagbladets Susanna Beltscheffsky hade söndagen den 25/9 ett bra dokument om orsakerna till svältkatastrofen på Afrikas horn (Somalia, Eritrea, Etiopien, Sudan, Sydsudan, Kenya och Djibuti). Av de 12 miljonerna som är drabbade riskerar 750 000 att dö de närmaste månaderna. Fyra miljoner av de drabbade är somalier.

Orsakerna till svältkatastrofen enligt Susanna Beltscheffsky:

1. Statsskicket – Somalia slits sönder av strider och terrororganisationen Al Shabab som stoppar hjälpsändingar. Helt avgörande är att de styrande prioriterar de fattigaste.

2. Torka och klimat. Torrperioderna kommer oftare och försämrar livschanserna samtidigt som befolkningen ökar. Idag bor cirka 160  miljoner på Afrikas horn.

3. Biståndet. Av katastrofbiståndet används enbart cirka 5 procent till förebyggande insatser. När katastrofen väl är ett faktum kommer pengarna. Men det skulle behöva mer insatser tidigt, men då finns inte trycket i form av skakande bilder och reportage…

4. Säkerheten. Krig, terror och övergrepp mot civilbefolkningen gör att människovärdet devalveras. De ständiga konflikterna inom Somalia och terrornätverket Al Shabab är en del av förklaringen till att svältkatastrofen förvärras. Kriget mellan Eritrea och Etiopien gör att den viktiga energi som skulle användas till att bygga upp länderna går åt till att rusta för krig.

5. Omvärlden. Det är först när CNN och media rapporterar om tusentals döda i katastrofen, som omvärlden vaknar. Regionen är tämligen ointressant för stormakterna.

 

 

 

 

Skriven i: Alf Svensson , bistånd , Europa , Insamling , KD , Kristdemokraterna | Inga kommentarer »

Skriven av den 24 september , 2011

Det har gått tio år sedan Dawit Isak, den svenske medborgaren med rötter i Eritrea, fängslades i sitt forna hemland Eritrea. Under den pågående bokmässan i Göteborg har han varit i fokus. Nobelpristagare, publicister och andra celebriteter har ställt upp i en manifestation för Dawit Isak. Flera av våra stora tidningar har gjort berömdvärda insatser, som till exempel Expressen. Att Kungen nu har engagerat sig i försöken att rädda och fria Dawit Isak är ytterligare en viktig pusselbit.

Carl Bildt har hela tiden hävdat att det är den tysta diplomatin som gäller. Men nu pressas han av många. En av hans argaste kritiker är journalisten Lars Adaktusson. I hans bok ”Världens bästa story”, skriver han om ett spektakulärt fritagningsförsök. Något som Dagens Media skrivit om:

– Uppmärksamhet är i själva verket det enda som kan rädda Dawit Isaak. Den tysta diplomatin har misslyckats, måtte vi aldrig få en tyst journalistik i det här fallet, säger Lars Adaktusson till dagensmedia.se.

Men hur ska han egentligen bli fri när landet sitter fast i ett bittert krigstillstånd med broderfolket i Etiopien?

Eritrea har en mycket tuff historia, med ett långt utdraget förödande krig mot broderfolket i Etiopien. Fortfarande är de båda länderna i krig, ett krig som binder upp hundratusentals unga människor i försvar och sporadiska attacker vid gränsen som går i de gamla kulturområdena som förenar folken. Länderna lever i ett krigstillstånd som tar enormt mycket energi från den utvecklingskraft båda länder behöver för att resa sig ur fattigdom.

Vem kan hjälpa till att medla mellan Eritrea och Etiopien? Länderna är tyvärr långt bort ifrån stora naturliga resurser och därmed inte så intressanta för stormakterna. Sverige är ett litet land med har många goda relationer till båda länderna. Inte minst olika samfund har haft goda relationer och varit med och byggt upp en del av de grund som finns i form av skolväsende och sjukvård och landsbygdsutveckling. Ett starkt internationellt engagemang för att åstadkomma fred i regionen skulle vara det bästa sättet att få loss Dawid Isak.

 

Skriven i: Europa , Kristdemokraterna , samfund | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida