Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Archive for the ‘Budget’ Kategori

Skriven av den 14 juni , 2015

Magnus Ramstrand i talarstolen vid budgetfullmäktige 11 juni 2015

Magnus Ramstrand i talarstolen vid budgetfullmäktige 11 juni 2015

Nu har sista fullmäktige för den här terminen avslutats. Under en hel dag debatterade vi vår budget för år 2016. En stark budget på cirka 3,5 miljarder. Vi behåller en låg kommunal skatt på 18.12 kr (till det kommer landstingsskatten på 12,10 kr). Kommunen har en soliditet på cirka 80 procent, vilket är mycket bra. I riket ligger den på cirka 50 procent. Vi har en mycket välskött ekonomi men med stora investeringar framför oss på grund av den expansion vi ser framför oss. Vi behöver investera för cirka 5 miljarder de kommande 5 åren. I skolor, omsorgsboenden, infrastruktur, idrottsanläggningar med mera.

Det här sa jag som gruppledare för Kristdemokraterna i budgetdebatten. Jag utgick från vår ideologi.

Ordförande, ledamöter och ordförande

Vi har olika visioner om vad det är för samhälle vi vill bygga i respektive parti. Ifrån Kristdemokraternas sida går vi in i arbetet med att leda Sollentuna kommun med våra idéer om hur det goda samhället formas.
Man kan sammanfatta det med fem pelare. Med fem enkla rubriker vill jag lotsa er igenom det vi kristdemokrater ser som viktigast i den budget vi nu ska anta senare idag.
• Vår människosyn
• Ingen är perfekt, alla kan göra fel
• Ansvar för framtiden
• Rätt beslut på rätt nivå
• Den gyllene regeln

Dessa fem trådar väver samman en god grund för att bygga ett gott samhälle och med budgetförslaget vi har lagt tror vi oss komma några steg åt rätt håll i det arbetet.

Till att börja med Vår människosyn
Den slår fast att varje människa är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande sätt utnyttja henne. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att leva och utvecklas. Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. Det kristdemokratiska samhällsarbetet tar därför sin utgångspunkt i människans helhet och betonar människans behov av gemenskap.
Den viktigaste gemenskapen är familjen. I denna lilla grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också att ställas inför krav och ta ansvar.

Det finns väldigt mycket i vår budget som kan motiveras utifrån denna grundpelare. Men jag vill bara ta några exempel.

Vi prioriterar i våra investeringar platser för gemenskap; skolor, idrottshallar, omsorgsboende. Kulturen – musik, bilder, dans, sång, berikar vår kommun. Och vi satsar en hel del inom detta område eftersom det är en del av det som skapar det attraktiva Sollentuna. Jag är väldigt glad och stolt över att vi har en så fin klenod i vår kommun som Edsviksområdet ned slottet, parken, museet och naturligtvis konsthallen. Vi har satsat mycket på att utveckla detta område och verksamheterna där. Denna satsning ska fortsätta. Inte för att lagen tvingar oss till detta, utan för att det är viktigt av andra skäl.

Vi har seniorträffar runt om i kommunen som är mötesplatser för alla de som har lämnat arbetslivet bakom sig. Men oavsett ålder har vi ett ständigt behov av gemenskap och vi mår bra av att träffa andra människor vi kan spegla oss i. Dessa seniorträffar är viktiga oaser som vi vill värna och utveckla.

Jag ser också mycket fram emot den satsning vi gör på kulturskolan där vi ska flytta till nya lokaler. Det är roligt att få vara med och leda en kommun med så mycket positiva saker som händer.

Den andra grundpelaren säger att: Ingen är perfekt, alla kan göra fel
Människan är förnuftig och kan välja mellan att göra bra och dåliga handlingar, och hon är ansvarig för sina egna handlingar. Ofullkomlighetstanken gör också att vi inser att alla kan göra fel, och att alla förtjänar en andra chans.

Därför är vårt Brottsförebyggande råd väldigt viktigt där vi tillsammans med andra aktörer som polisen och räddningstjänsten bygger nätverk för att förebygga otrygghet och kriminalitet. Vi samarbetar med olika krafter i civilsamhället som t ex rastfaddrar och ”tryggt o snyggt” för att bygga tillit i Sollentuna. Vi har mer att göra, men vi tror på uthållighet.

Den psykiska ohälsan bland ungdomar är en stor utmaning. Det är oerhört viktigt att elevvården finns nära och är tillgänglig. På samma sätt kan man som småbarnsförälder känna att man inte alltid räcker till, eller att frågorna är så många fler än svaren. Då kan en familjecentral vara ett sätt att få hjälp med att räta ut en del av problemen. Därför är jag väldigt glad över att vi denna gång kan planera för kommunens tredje familjecentral. Den är tänkt att ligga i Edsberg och jag är övertygad om att den kommer att tjäna familjerna i Sollentuna väl.

Den tredje grundpelaren handlar om: Med ansvar för framtiden
Vi har ett ansvar att bruka och bevara, i stället för att slita, slänga och förbruka. Kristdemokraterna vänder sig emot de avigsidor i konsumtionssamhället som lett till en materialistiskt inspirerad slit- och slängfilosofi. Det har hittills lett till en oansvarig hushållning med förgiftning av luft, vatten och mark som följd.
Vi har högt ställda mål i vår kommun. Det gäller vår energikonsumtion, att fasa ut miljögifter, att maten ska vara av god kvalitet, att bullret ska minska, att utsläppen av växthusgaser ska minska etc.
Det finns ingen snabb eller enkel quick fix för att möta alla dessa utmaningar, utan det är som det ofta är – ett ständigt pågående arbete.
Den extra satsning jag gärna vill nämna är den vi nu gör på vattenvårdsarbetet. Vi vill med denna budget höja tempot och sätter lite extra muskler bakom just vattenvårdsarbetet.

Den fjärde grundpelaren handlar om: Rätt beslut på rätt nivå
Kristdemokraterna eftersträvar att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Det familjen kan bestämma på egen hand, ska inte kommunerna eller politiker lägga sig i. Det kommunerna klarar på egen hand får inte bli en fråga för riksdag och regering.

Politiker älskar att få tycka och bestämma, det är väl därför många engagerar sig kan man tänka. Men det gäller att man också respekterar politikens gränser. Allt är inte politik och ska inte heller vara politik. Samhället är så otroligt mycket större än det offentliga.

I Sollentuna har vi under det gångna året jobbat mycket med överenskommelsen med civilsamhället och för några veckor sedan var det ett mycket givande avstamp med ett stort antal engagerade invånare som kom ifrån olika ideella föreningar.
Vi tror på att det finns många arenor där kommunen kan samverka med civilsamhället och med respekt för varandras särart hitta samverkanslösningar som är bra för båda parter. Stödet till Kvinnojouren är ett exempel på hur vi ska tänka.

Vi kristdemokrater vill att makt ska flyttas från sammanträdesborden till köksborden. Att de enskilda familjerna ska få mer att säga till om och att det ska skapas förutsättningar för att leva sitt liv på olika sätt och att man inte ska vara hänvisad till ”one size fits all”. Att få läsa socialdemokraternas skadeglädje att regeringen vill avskaffa vårdnadsbidraget för barnfamiljer eller att vänsterpartisterna rakt upp och ner vill ta bort lagen om valfrihet i äldreomsorgen, är exempel på politiska överifråntänkande som vi kristdemokrater säger nej tack till. Man blir ibland väldigt tydligt påmind om att kampen för självbestämmande och egenmakt måste föras ständigt.

För det femte vill Kristdemokraterna bygga på: Den gyllene regeln
Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och kärlek, som utgår från den gyllene regeln – allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Vi vill värna alla människors liv, frihet och värdighet, oavsett geografiskt avstånd. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta, sträva efter social rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och skapa en rättvis fördelning av samhällets goda. Alla räknas och omfattas av samhällsgemenskapen. Detta kallar vi för solidaritetsprincipen.

Detta gäller oavsett ålder, oavsett produktionsförmåga, oavsett precis allting. Det är med stolthet jag är med och skriver avtal med staten om att vi ska vara med och hjälpa till med att ta emot människor som är på flykt undan krig och förödelse.

Vi har alla sett de fruktansvärda bilder som har kablats ut ifrån Medelhavet och drunkningskatastroferna där. Flyktingläger i och utanför Syrien har bränts in i våra medvetanden. Många av de så kallade problem vi har i vår kommun och i vårt land blir väldigt futtiga när man vet att miljoner människor är på flykt i hopp om att kunna överleva ännu en dag. Ingen kan göra allt – men alla kan göra något. Vi i Sollentuna ska vara en del av lösningen för de människor som är på flykt. Det är en fråga om moral, och det är sådant som vi kristdemokrater gillar.

Med detta vill jag för Kristdemokraternas räkning yrka bifall till majoritetens förslag till politisk inriktning för 2016.

Skriven i: Budget , Edsvik , Edsviks konsthall , fullmäktige , KD , Kristdemokraterna , skatt , sollentuna | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida