Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Archive for the ‘Bostad’ Kategori

Skriven av den 19 januari , 2015

Så här skulle det kunna se ut vid pendelstationen  när Tvärbanan ansluts

Så här skulle det kunna se ut vid pendelstationen när Tvärbanan ansluts


Sollentuna och Kista är en av flera regionala stadskärnor som kommer att ligga som ett pärlband kring Stockholms innerstad. Hittills har all kommunikation, i stort sett, skett utifrån Stockholms stads innerstad och strålat ut till de 25 olika kommunerna i regionen. Med de regionala stadskärnorna skapas nya förutsättningar för att få till bra tvärförbindelser. Nu jobbar vi i Sollentuna hårt för, i samtal med bland andra SL, att Tvärbanan ska byggas klart fram till Helenelund, Tyvärr har miljöpartiets försök att stoppa Bromma flygplats skapat lite grus i maskineriet. Tvärbanan kommer då att ha sin vändstation vid nuvarande Helenelunds pendelstation. (Jag har inget emot att pendelstationen byter namn till Helenelund/Kista för det är till Kista de flesta resenärer vill, oavsett om de arbetspendlar eller pluggar på KTH eller kommer på besök via Arlanda)

Stadsomvandlingen kommer att vara gigantisk, med nya bostäder i ett extremt kommunikationsnära läge. Tillsammans med mina kommunalrådskollegor, Douglas Lithborn, M, och Anna-Lena Johansson, FP, besökte jag tillsammans med min politiske sekreteraren Jan Fjellsted, och flera tjänstemän med kommundirektör Katarina Kämpe och stadsarkitekt Jan Enfors, Helenelunds station nyligen. Syftet var att på ort och ställe se hur visionsbilderna av hur Helenelund ska kunna utvecklas att bli en av de mer attraktiva delarna av Sollentuna.

Tvärbanan kommer att gå till Helenelund och redan idag är trafikflödet genom Helenelund starkt. Många kommer till Kista arbetsplatser och KTH via pendelstationen Helenelund och via bussnätet.
Nu har vi ett intensivt arbete tillsammans med Stockholms stad och SL hur vi ska få till en bra ändstation för Tvärbanan. Breddning av tunnel under E4:an är ett av flera projekt. Dessutom skapas en attraktionskraft för marken som är mellan järnvägen och E4;an. Man skulle kunna tro att det är hopplös bullerstörd mark. Men genom ny byggtekning så går det att bygga bullernära. Vi vet att denna plats är attraktiv på grund av närheten till Stockholms stad och Kista arbetsplatser och Arlanda.

Får vi dessutom en öppning i södra delen av pendelstationen Helenelund, så skapar vi tillgänglighet för våra invånare i exempelvis Silverdal.

Helenelunds slitna centrum som ägs av kommunala Sollentunahem, kommer också att omvandlas och fler bostäder kommer att kunna byggas genom en förtätning. Vi tittar också på att bygga nuvarande Eriksbergsskolan i Helenelunds centrum, alternativt att bygga den på den nuvarande platsen, om vi klarar en bra livsmiljö för barnen och de anställda som vistas i skolan hela dagarna.

En ny idrottshall planeras också, antingen som bullerskydd mot järnvägen eller E4:an.

Mycket spännande är alltså på gång i Helenelund!

Skriven i: Bostad , Företag , Helenelund , KD , Kista , Kristdemokraterna , KTH , SL , sollentuna , Stockholm , Tvärbanan | Inga kommentarer »

Skriven av den 28 november , 2014

Första spadtaget av nya studentboenden i Sollentuna, november 2014.

Första spadtaget av nya studentboenden i Sollentuna, november 2014.


Glädjande att fått vara med när vi som kommun tog det första spadtaget till 150 nya studentlägenheter i Sollentuna centrum.
Vår region är het på många sätt! En av de mest kreativa och attraktiva regionerna i Europa! Och Sollentuna toppar listan över kommuner med bästa företagsklimatet och utmärkta kommunikationer.
Inte minst för unga människor är vår kommun attraktiv, med närhet till de högskolor som finns i Stockholm och Uppsala. Därför är det hög tid att vi fått igång byggandet av studentlägenheter. Bristen är skriande och det ser inte särskilt ljust ut i prognosen om vi inte börjar bygga. Vår kommun har planer på fler studentbostäder i den norra delen, i Rotebro.

GreenDoor Fastigheter AB vann arkitekttävlingen där vi som kommun sätter extra höga poäng för kreativitet och att bygga med miljömaterial. Studentbostäderna byggs vid Malmparken i västra Tureberg. GreenDoor Fastigheter AB avser att förvalta byggnaden i egen regi, med ambitionen att förmedla studentlägenheterna via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Vid spadtaget sa min politikerkollega Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- och exploateringsutskottet:
– Det är oerhört glädjande att vi får detta viktiga tillskott av studentlägenheter i Stockholms län. Detta är, utöver studentlägenheter, dessutom en viktig pusselbit i vårt arbete med området västra Tureberg. Ett område som vi upplever är något av det mest spännande att utveckla i den här delen av länet, säger .

År 2017 ska kommunen delta i Studentbostadsmässan i Stockholm. Syftet med mässan är att öka antalet studentbostäder i Stockholms län. Ambitionen är därför att Sollentunas nya studentbostäder ska vara färdigbyggda senast 2016-12-31.
Sollentuna är ett nav i regionen och vi ska självklart ta vår del i ansvaret att bygga studentlägenheter. Dessutom är det en framtidssatsning att unga människor får en fot in i Sollentuna, en av de mest attraktiva kommunerna i landet som dessutom leds av oss Kristdemokrater, Folkpartiet och Moderaterna.

Skriven i: Bostad , Företag , KD , Kristdemokraterna , sollentuna , Stockholm | Inga kommentarer »

Skriven av den 19 juni , 2014

Vi i majoriteten i Sollentuna fr v Douglas Lithborn, M, Anna-Lena Johansson, FP, Magnus Ramstrand, KD.

Vi i majoriteten i Sollentuna fr v Douglas Lithborn, M, Anna-Lena Johansson, FP, Magnus Ramstrand, KD.

Nu har jag deltagit i mitt fjärde budgetfullmäktige som gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna. Det blev en stark budget vi i den politiska majoriteten (KD, M, FP) presenterade.

Sollentuna är en av Sveriges bästa kommuner med låg skatt (oförändrad 18,10) och god soliditet (drygt 80 %), nästa bästa företagsklimatet i landet, bra skolresultat och bra kultur- och fritidsutbud, med ett utmärkt kommunikationsläge – 15 minuter från Stockholms C och 20 minuter till Arlanda.

När en så omfattande verksamhet som en kommun ska behandlas i ett budgetfullmäktige med nio partier inblandade, ja då tar det tid. Det handlar om en budget på över tre miljarder och berör en kommun på 68 000 invånare och kommunen har cirka 2 500 anställda! Fullmäktige inleddes kl 09.00 på morgonen och slutade kl 21.00.

Det går bra för Sollentuna kommun, på tvärs mot den bild som den socialdemokratiskt ledda oppositionen försöker måla upp. Enligt Freddie Lundqvist är vi i majoriteten en trött majoritet. Inget kan vara mera fel. Det visar den budget vi lagt fram. Och vi klättrar på rankinglistorna nu senast på Svenskt näringslivs ranking över bästa företagsklimatet.
Vi har en av landets lägsta kommunalskatter, 18, 10 kronor. Det är bra. Valfrihet är att också att vi som invånare får mer pengar i våra egna plånböcker, utan att kommunen gör avkall på centrala kommunala angelägenheter inom kultur, fritid, infrastruktur, vård skola omsorg.

Vi har som riktmärke att bygga 500 bostäder per år. Vi har god beredskap för att uppfylla denna kvot. Vi vill se en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och villor. Studentbostäder är en självklar del av vårt strategiska arbete med den närhet vi har till viktiga lärosäten både i Stockholm och Uppsala.

Som vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott vill jag prioritera miljö och klimatfrågorna. Buller och partiklar är föroreningar i många sollentunabors vardagsmiljöer som vi ser som stora utmaningar. Vi som kommun måste ta en aktivare roll exempelvis gentemot Trafikverket. Medfinansiering diskuteras just nu för att lösa ut segdragna insatser, som exempelvis bättre bullervallar. Nyligen har en analys av klimatpåverkan från vår egen kommunala verksamhet presenterats och blir föremål för analys och åtgärder.

Halva budgeten går till barnomsorg, förskola och grundskola. Vi kristdemokrater vill fortsätta stärka insatser för att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa skolor. 12,7 miljoner lägger vi på för att lärare ska ha bättre betalt. Det är en av våra absolut viktigaste personalgrupper. Vi satsar också ytterligare m miljoner till elevhälsan, något vi Kristdemokrater vill. Vår minister Maria Larsson har agerat så att även vi i Sollentuna kunnat anställa fler personer inom elevhälsan.
Sollentuna är en kommun som välkomnar mångfald av utförare inom skolan. Det ska vi fortsätta göra.

En trygg kommun är för oss kristdemokrater en viktig fråga. Den senaste mätningen visar att den upplevda tryggheten i Sollentuna har förbättrats väsentligt sedan vi senast gjorde en undersökning 2006. Som ordförande i kommunstyrelsens brottsförebyggande rådet ser jag hur viktig samverkan med olika aktörer är, både det offentliga, civilsamhället och företagen. Vi har installerat en del övervakningskameror vilket gjort att skadegörelse exempelvis på våra skolor minskat drastiskt.

Som ordförande i kultur och fritidsnämnden har jag under den här mandatperioden varit med och invigt en tillfällig friidrottshall, tre utegym, en boulehall, tagit första spadtaget till en regional friidrottshall, påbörjat arbetet med en ny idrottshall i Rotebro och en fullstor fotbollshall.

Vi kristdemokrater har en stark tro på att samhället är större än det offentliga. Civilsamhället med alla dess aktörer gör ovärderliga insatser, det är idrottsföreningar och kulturföreningar, samfund och andra organisationer. Vi är mycket nöjda med att kommunen nu kommit långt med att få till en Överenskommelse med civilsamhället i Sollentuna. Det kan vara början till att exempelvis få igång sociala företag som vi vet av erfarenhet i andra delar av landet, har haft avgörande betydelse för att nå grupper i samhället som har stått långt utanför arbetsgemenskap.

En god uppväxtmiljö för våra barn och ungdomar är centralt tema i vår politik. Och där har exempelvis vår trafik- och fastighetsnämnd en nyckelroll. Vi behöver exempelvis bra och trafiksäkra vägar, inte minst för våra barn och ungdomar. Både till och från skolan och till och från idrottsanläggningar. Skolorna måste dessutom ha en bra inomhusmiljö. Och våra idrottsanläggningar ska hålla bra standard. Och våra parker och lekplatser ska inte växa igen och inte ha dålig belysning. Barnperspektivet ska alltid finnas med när vi planerar framtidens lösningar inom trafik och fastighet.

Våra naturreservat är en stor tillgång för folkhälsan. Här gör vi ett viktigt arbete för att sköta parkerna och göra dem tillgängliga för en bredare publik.
I den politiska majoriteten har vi satt som mål att resandet med cykel ska prioriteras. Från dagens cirka 7 procent av kommunikationerna ska vi nå ett mål på 20 procent år 2030. Det kräver investeringar som kommer att märkas. Och det har vi tagit höjd för i den budget vi la fram den 16 juni.

Skriven i: Bostad , Edsvik , föreningar , Företag , Hälsa , idrott , KD , Kristdemokraterna , Maria Larsson , samfund , skolan , sollentuna | Inga kommentarer »

Skriven av den 21 mars , 2014

attefall på besök mars 2014a
Bostadsminister Stefan Attefall drog en rekordstor publik när han var huvudtalare vid en företagarlunch som Sollentuna kommun inbjöd till. Drygt 120 personer lyssnade till Stefan Attefall som berättade om den proposition som regeringen nyss lämnat till riksdagen och som förenklar byggandet för enskilda villaägare.

Ett av förslagen från regeringen är att en villaägare får bygga ett 25 kvadratmeter stort hus på sin tomt utan att söka bygglov. Man får dessutom bygga ut sin fastighet med 15 kvadratmeter utan bygglov och öppna två takkupor. Allt utan att belasta den kommunala beslutsapparaten och söka om bygglov.

Stefan Attefall gjorde sedan ett besök hos snickaren Sören Isaksson som har väntat på att få bygga en 25 kvadratmeter stor stuga på sin tomt. I första hand för att ha sitt kontor där, men även på sikt eventuellt kunna hyra ut den till en studerande.
– Det här är ett mycket bra förslag som ger oss valmöjligheter, säger han.

Skriven i: Bostad , KD , Kristdemokraterna , sollentuna , Stockholm | Inga kommentarer »

Skriven av den 23 januari , 2014

Väsjö mellersta
Ska det ta över två år från att kommunen beslutat om en detaljplan för att bygga till att man får börja? Ja, så är det i det i bostadsbristens Stockholmsregion. För det finns några som inte vill bygga, inte just där kommunen vill bygga i alla fall!

Nu är det dock, efter många turer i domstolen, efter överklaganden, klart att Sollentuna får börja bygga 800 nya bostäder i Väsjön. Det kommer att bli ett bostadsområde i världsklass. Närhet till natur men samtidigt nära stadens puls. Med friluftsområde i omedelbar närhet där Väsjöbacken, en vinteroas som en stor tillgång.

Detaljplanen för Väsjön Mellerst har nu vunnit laga kraft i Mark- och miljööverdomstolen. Under våren påbörjar kommunen förberedande arbeten för ett nytt flerbostadshusområde som omfattar cirka 800 bostäder med beräknad inflyttning 2018.

Som en del i den växande Stockholmsregionen ska Sollentuna bygga och utveckla den nya stadsdelen Väsjön med 3000 nya bostäder. Väsjön kommer att erbjuda ett stort urval av boende i småhus, radhus och flerbostadshus i olika upplåtelseformer. Området kommer att ha ett unikt utbud av aktiviteter och naturupplevelser i Väsjöbacken, på Edsbergs sportfält och i angränsande naturreservat och sjöar.

Att detaljplanen för Väsjön Mellersta vunnit laga kraft innebär att kommunen som fastighetsägare kan påbörja tävlingar för markförsäljning av de första 800 bostäderna under hösten. Bostadsbyggandet beräknas komma igång under 2016 med första inflyttning under 2018. I området kommer det även att byggas en ny skola, förskolor, äldreboende och annan service.

Kommunen och Sollentuna Energi AB börjar efter sommaren byggandet av infrastruktur avseende ombyggnation av Frestavägen, markstabilisering, restaurering av Väsjön och ledningsarbeten med mera. Vissa förberedande åtgärder kan komma i gång redan under våren.

Läs mer om Väsjön mellersta på www.sollentuna.se/vasjonmellersta

Vi lever i en expansiv region där vi vill bidra till att det byggs bostäder. Nu har vi fått ett godkännande av en av våra viktiga detaljplaner. Överklagande av detaljplaner har försenat byggstarten med många års på grund av processande i domstol. Nu kan vi gå in i skarpt läge.
Väsjöområdet kommer att bli ett av våra mest attraktiva bostadsområden med närhet till natur och idrottsanläggningar. Jag tror att området kommer att bli ett av de mer attraktiva i regionen.

20140123-221558.jpg

Skriven i: Bostad , Företag , KD , Kristdemokraterna , sollentuna , Stockholm | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida