Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Author Archive

Skriven av den 18 februari , 2017

KDs partisekreterare Acko Ankarberg Johansson talare vid årsmötet 2017 för KD Sollentuna.


Årsmötestider också i partipolitiken. Så också i Sollentuna där KD-medlemmar samlades till sitt årsmöte. Ett 30-tal personer hade mött upp i den kulturella byggnaden Oxstallet som ligger inom kulturområdet Edsvik. Till ordförande valdes Simon Olsson och till vice ordförande Eva Ireblad. Tre motioner behandlades. En om EU-migranter och kommunens ansvar skickades vidare till lokalavdelningens styrelse. En motion om migrationspolitiken skickades vidare till distriktet och likaså en motion om utredning om ev namnbyte av partiet.

Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson var huvudtalare. Hon talade om det kristdemokratiska tilltalet i dagens lite turbulenta tid. Fyra nyckelområden är de områden som Kristdemokraterna kommer att fokusera på fram till valet i september 2018. Det är bara ett och ett halvt år kvar till valdagen och nu börjar det hetta till.

Familjepolitikem är och kommer alltid att vara huvudfokus för oss kristdemokrater. Så också i det kommande valet. Vi säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Föräldrarna själva ska besluta om hur den ska fördelas. Vi vill införa ett jobbskatteavdrag för föräldrar som jobbar så att de får 500 kr/förälder i månaden som en extra förstärkning. Vi vill också genomföra en barnomsorgspeng upp till 6 000 kr/månad för barn upp till tre år för den/de föräldrar som inte vill ta del av förskolan utan själva vill ta heltidsansvar för sina barn.

Seniorer/pensionärer är en annan grupp vi kristdemokrater vill sätta fokus på. Vi vill stänga gapet mellan den skatt de som arbetar och de som gått i pension betalar. Den sk pensionärsskatten vill vi alltså ta bort helt. Vi föreslår en höjd moms som förstås betalas av alla för att klara att stänga detta gap. Vi vill också att de som vill jobba efter 65 års ålder ska få göra det och att det ska vara billigare för företag att anställa pensionärer. Vi vill ta tillvara den kompetensen och den resursen i arbetslivet.

Jobb-politiken behöver förbättras. Inte minst nu när vi har många som flyr till Sverige och som inte får jobb. De ska snabbare kunna komma in i arbete och gemenskap på arbetsmarknaden. För många måste det fram enkla jobb och därför vill vi stärka satsningen på RUT-jobben, enklare jobb i servicesektorn. Dessutom vill vi införa introduktionsanställningar som stärker de unga och nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden, att få lära sig ett jobb på jobbet. 75% av grundlönen har de rätt till och 25% ska de ägna sig åt att lära sig jobbet. Vi vill fortsätta jobba för ett bra näringslivsklimat i kommunerna.

Tryggheten i samhället är grundläggande. Vi måste känna tillit till att samhället fungerar, att samhällsgemenskapen fungerar, att vi tar ett solidariskt ansvar för de som behöver gemensamma insatser. Polisen måste vara mer synlig i våra samhällen, vardagsbrott och mängdbrott som stölder och rån, måste tas på allvar och får inte behandlas nonchalant. Vi vill stärka poliskåren med ytterligare 2000 poliser men vi vill snabbt öka antalet civilanställda med 600 som kan gå in och ta jobb som man inte behöver vara polis för att klara av. Brottsoffren ska vara i fokus och vi vill öka stödet till brottsofferjourer. Vi vill också se skärpning av straffen för sexbrott och inte minst i de fall barn blir utsatta. Säkerhetspolisen behöver ökat stöd och kampen mot våldsbejakande extremism och näthat få ett ökat fokus.

Skriven i: Edsvik , Familjepolitik , KD , Kristdemokraterna , pensionärsorganisationer , seniorpolitik , sollentuna , Trygghet , val 2018 , valfrihet | Inga kommentarer »

Skriven av den 23 december , 2016

Tack för ett bra samarbetsår då vi kan konstatera att vi har fått vara med om mycket som del av ledningen av en stor och attraktiv kommun. Visst finns det både plus och minus när man summerar ett år, men överlag tycker jag att vi ska känna oss nöjda både med vårt eget arbete och vårt gemensamma arbete i majoriteten.

Ett stående samtalsämne som också berört flera nämnder är ju de ensamkommande barnen och de nyanlända som fått asyl. Vi har jobbat hårt med att ta fram bostäder och att skapa jobb men också med att integrera nyanlända. Vi har fått fram grunderna till en sk sollentunautbildning för nyanlända där man får introduktion till det svenska samhället. Vi kristdemokrater talar ju om vikten av att människor inte bara kommer hit, utan också in i samhället. I den processen är värderingsfrågan viktig. Kyrkorna och civilsamhället spelar en avgörande roll, vilket vi alltid betonar också.

Finalen på året då vi i sista fullmäktige tog beslut om en koncernstyrelse där vi samlar alla våra kommunala bolag, samt att ge Sollentunahem i uppdrag att bygga 1500 nya hyresrätter på åtta år samt att sälja 2000 hyresrätter till annan långsiktig hyresrättsförvaltare, var förstås något slags crescendo! Största beslutet jag varit med och fattat sedan jag 2006 – för tio år sedan alltså – kom in i fullmäktige. Nu får vi jobba vidare så att beslutet följs upp på ett kristdemokratiskt sätt.

Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden får jag vara med om fantastiskt roliga uppdrag. Som att inviga den nya friidrottshallen, som att få välkomna SM i friidrott till Sollentuna, som att inviga den slinga på Järvafältet som markerar OS i fältrytt 1956, ett samarbete med Stockholms stad. Och finalen då vi delade ut stipendier och utmärkelser till sollentunabor som gjort det där lilla extra för sin kommun och sina medmänniskor. Det känns bra!

Nu önskar jag er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

//Magnus Ramstrand
Kommunalråd för Kristdemokraterna i Sollentuna

Skriven i: Inlägg | Inga kommentarer »

Skriven av den 12 december , 2016

Vår kommun är attraktiv. Befolkningen växer med ungefär 1 000 invånare varje år tack vare födelseöverskott och inflyttning. Vi kristdemokrater tycker detta är bra. Vi vill göra det möjligt för fler att kalla Sollentuna för ”hemma”. Därför behövs många nya bostäder.

Vi vill nu ge vårt kommunala bostadsföretag Sollentunahem i uppdrag att fram till 2024 bygga 1 500 nya hyresrätter. Detta är en historiskt hög ambitionsnivå.
Men det räcker inte med bostäder. Det krävs även förskolor, skolor, äldreboenden, LSS-bostäder och idrottshallar.

Vi har framför oss investeringar på cirka fem miljarder kronor de närmaste tio åren. Det har ställt oss som leder kommunen inför alternativ: låna till hela investeringen eller se över lånealternativen i kombination med att använda oss av resurser vi redan har.

Vår övertygelse är att vi kan klara utmaningen genom en kombination av ökade skatteintäkter som kommer till följd av ökad befolkning, omstrukturering av bolagen, lån i viss mån och strategiska försäljningar.

Vi kristdemokrater har i majoriteten, tillsammans med Moderaterna och Liberalerna, med stöd av kommunens tjänstemän och konsulter, kommit fram till några avgörande beslut för att säkerställa att vi får en ekonomi i balans för hela kommunen:

Skapa en koncern – Sollentuna stadshus AB. Därmed kan vi dra nytta av möjligheten att överföra kapital från ett dotterbolag till ett annat.

Sollentunahem AB delas upp i två olika bolag. Sollentunahem AB blir ett renodlat bostadsbolag som ska fokusera på att förvalta och bygga nya hyresrätter. Bolaget får i uppdrag att bygga 1 500 nya hyresrätter de kommande åtta åren. Företaget kommer även i fortsättningen ha en ledande roll inom hyresmarknaden.

Bilda ett nytt fastighetsbolag Sollentuna kommunfastigheter AB. Alla fastigheter som inte är bostäder – skolor, äldreboenden, idrottshallar, centrumanläggningar – kommer att föras över till detta bolag.
Genom det nya fastighetsbolaget kan vi exempelvis sänka hyrorna till våra olika verksamheter. Det kommer att ge exempelvis vård- och omsorgsnämnden lägre kostnader för hyra av boenden.

Sollentunahem AB ska sälja cirka 2 000 hyreslägenheter för att finansiera kommunens behov av skolor, äldreboende och idrottshallar. Dessa lägenheter ska säljas till något annat bostadsbolag som har ett uttalat långsiktigt ägande i hyresrätter, som har högt nöjd-kund-index, som är minst lika bra som Sollentunahem AB för hyresgästerna och som kan bidra till trygghet och integration.

Skriven i: Inlägg | Inga kommentarer »

Skriven av den 15 november , 2016

Inga opinionssiffror gav honom en chans att vinna. Ändå stod han där som segrare och blivande USA:s 45e president, Donald Trump.

Ordet revolution förekommer då och då. En elefant dundrar in i en väv av politiskt finlir i Washington.

Med oro ser politiska bedömare hur den nya makttrojkan växer fram.
Medvetenheten om att en majoritet av amerikanerna inte röstade på honom, kanske får honom att backa, som den slipade affärsmannen han är.
Tonen från hans galet aggressiva kampanj har ändrats, från upprepade anklagelsen om att Hillary Clinton är kriminell, till att efteråt säga att USA har en stor tacksamhetsskuld till henne för hennes långa politiska karriär.

Protesterna mot honom fortsätter på många platser. Bernie Sanders entusiastiska ungdomar ger sig inte.
Plakat som Dump Trump och anspelningen på rasistirganisstionen KKK finns på plakat som Make Amerikkka Great Again.

President Obama försöker gjuta olja på vågorna genom att uppmana medborgare ge efterträdaren en chans att visa att han är pragmatiker och att vallöften inte alltid går att genomföra.

Republikanerna firar dock just nu stora segrar när partiet oxå dominerar Kongressen. Vicepresident Mike Pence har fått uppdraget att leda arbetet med att forma den kommande regeringen. Många intressanta utnämningar ser vi fram emot. Inte minst vem som blir utrikesministerkonferens.

Skriven i: Inlägg | Inga kommentarer »

Skriven av den 5 november , 2016

Befinner mig på en privat resa i USA under denna historiska valrörelse då två vitt skilda personligheter med helt olika agendor står till väljarnas förfogande.
– Det här är den med alla mått mätt märkligaste valrörelsen jag varit med under de 60 år jag har varit med, säger en kvinna och ger uttryck för stor frustration.
– Nu vill vi att det bara ska ta slut.
80 procent av väljarna uttrycker frustration inför valet och är besvikna, berätta en TVkanal..

Idag är jag i Phoenix, Arizona, en av nyckelstaterna där det kan svänga mellan demokrater o republikaner.
Bernie Sanders, som med sitt brinnande engagemang skapade en stark valrörelse, är i Phoenix på söndag för att kampanja för Clinton.
En av Trumps söner är på samma sätt här för att kampanja för sin far.

Man slås av den hårda o aggressiva tonen. Hatet mot Clinton finns och kommer till uttryck i stickers som ”Clinton for Prison”.
Epostskandalen är förstås på allas läppar och för många konservativa är det avgörande att om hon blir president kommer hon att utse domare till Högsta domstolen som är liberala. Det förändrar landet på sikt.

Trumpanhängarna vill se ngn som dundrar in i etablissemanget i Washington och skakar om bland ”korrupta” politiker.
Märkligt kan det tyckas att den person som strävar efter den viktigaste politiska posten ser som merit att aldrig haft politisk utbildning eller erfarenhet.

Fortsättning följer!

Tags: ,
Skriven i: Inlägg | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida