Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Posted by at 12 januari , 2016

Linbanan är tänkt att vara med och skapa ett attraktivt boende i Väsjön, Sollentuna.

Linbanan är tänkt att vara med och skapa ett attraktivt boende i Väsjön, Sollentuna.

Nu genomför vi i Sollentuna kommun studier för att etablera en linbana från pendelstationen Häggvik till det nya bostadsområdet Väsjön med plats för cirka 10 000 nya invånare. Urban Nature är ett begrepp vi använder när vi presenterar detta attraktiva boende. En linbana är en del av ett attraktivt, smart sätt att skapa bra allmänna transporter.

Linbanor som kollektivtrafiklösning är nytt i Sverige. Internationellt är det däremot redan en etablerad och växande form för kollektivtrafik i städer.

En fördel med urbana linbanelinjer är att de kan ha liknande passagerarkapacitet som en spårvagnslinje, samtidigt som den är billigare att bygga och har lägre miljöpåverkan än flera andra kollektivtrafiklösningar. Andra fördelar är driftsäkerhet, bekvämlighet och att de vid byggande kräver ett litet markintrång.

Geografiskt ligger Väsjön drygt två kilometer från närmaste pendeltågsstation. För att maximera nyttan av linbanan planeras även två mellanstationer, bl a vid Rudbecksskolan som är en av landets största gymnasieskolor.

Ambitionen är att linbanan ska bli en del av den ordinarie kollektivtrafiken och gälla under SL:s biljettsystem.

Men för att nå dit finns en del utmaningar att övervinna. Exempelvis omfattas inte urbana linbanor av kollektivtrafiklagen. Frågan är om det trots detta går att bedriva linbana som kollektivtrafik och en del av SL-trafiken eller om det krävs en lagändring. En annan utmaning är att landa och komma överens med berörda om parter om en affärsmodell.

För att komma vidare i planeringen har Sollentuna bl a inlett ett samarbete med Göteborg. Där finns redan långt gångna planer på att bygga en linbana över Göta älv, som idag utgör en kraftig barriär med långa restider till följd.

Posted in: Inlägg

» Leave a Reply

You must be logged into post a comment.

Kristdemokraternas hemsida