Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Posted by at 9 december , 2015

Biblioteket Aniara

Biblioteket kan bli ett ännu bättre centrum för integration. Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden har jag initierat ett förslag att utreda möjligheten att ”Låna en sollentunabo”.

Tanken, som jag lanserade och har hela min nämnd bakom mig, är att invånare ställer en liten del av sin tid till förfogande för någon som nyligen kommit till Sollentuna och fått uppehållstillstånd. Man kan ställa upp för en lunch, en fika eller ett biobesök exempelvis. Nyanlända under introduktionstiden som är två år, ska då få möjlighet att ”låna en sollentunabo” under en begränsad tid.

Min förhoppning är att biblioteket kan samarbeta med en ideell förening i det här uppdraget, så att det inte blir en kostsam apparat att hantera. Men alla praktiska frågor behöver besvaras innan vi kan gå till beslut om att införa detta. Om alla bitar faller på plats borde vi kunna gå igång innan sommaren år 2016.

Det finns många sollentunabor som frågar sig vad man kan göra för att hjälpa till i den situation vi har idag med många flyktingar och asylsökande i vår kommun. Svenska kyrkan och kommunen har exempelvis ett möte den 15 december 18.30 i Turebergskyrkan för att informera om situationen i Sollentuna och vad man som enskild kan göra.

Vi har redan många möten i bibliotekets lokalerna där människor med olika bakgrunder kommer för att läsa tidningar på modersmålet, låna böcker och tidsskrifter.
Dessutom arrangeras språkcaféer regelbundet och vi har också lässtunder för exempelvis somaliska barn.

Flera ideella organisationer och samfund är med i arbetet för att skapa ett bra mottagande för nyanlända. Det är hoppfullt. Nästa utmaning är att få ut nyanlända i arbete. Idag kan det gå 10-15 år innan ett barn får se sin mamma eller/och pappa gå till ett jobb. Det är inte rimligt. Det är inte bra.

De som fått uppehållstillstånd ska välkomnas inte bara hit, utan också hem. De ska kunna bygga sitt eget hem i Sollentuna, med stöd av oss alla.

Posted in: Arbetslöshet , bibliotek , föreningar , integration , KD , Kristdemokraterna , sollentuna

» Leave a Reply

You must be logged into post a comment.

Kristdemokraternas hemsida