Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Posted by at 25 februari , 2012

Över 70 procent av ungdomar anser att de har svårt eller mycket svårt att komma i kontakt med politiker, enligt en undersökning som jag fick redovisat för mig när vi träffade Ungdomar mot rasism. Det är en oroväckande siffra som stämmer till eftertanke.

Maktlöshet är en fattigdomsfråga. Har lärt mig i det internationella biståndsarbetet att fattigdom definieras inte bara som ekonomisk fattigdom, utan också om fattigdom att ge uttryck för sin åsikt. Och i ekonomiskt resurssvaga områden i kommunen, är maktlösheten och oförmågan att uttrycka sig och hävda sina rättigheter, en utmaning.

Särskilt oroväckande är det att så många ungdomar känner  maktlöshet.

Vi i Sollentuna har Sollentuna ungdomsråd som är kopplat till kommunstyrelsen och som får administrativt stöd från barn och ungdomskansliet. Men utöver det två dagar per år som man anordnar för att träffa politiker och prata om angelägna frågor, möter vi sälla ungdomar i vår kommun.

Som ett led i vårt arbete för integration och inkludering genomförde vi några gånger under förra mandatperioden besök i skolor av politiker från olika partier som fick prata om lokal demokrati.

Som ordförande i kommunstyrelsens beredning för integration och kommunikation jobbar jag en hel del med dessa frågor. En ny kommunikationspolicy kommer att tas fram och likaså en ny integrationspolicy som kommer att få namnet en policy för öppenhet och mångfald. Vi jobbar nu för att vi inte ska ha fina papper som blir hyllvärmare, utom om dokument som ska medverka till att det blir mer verkstad. Som kommun har vi i vår nya styrmodell också satt upp kommunikation och integrations som fokusområden där vi tar fram kommunövergripande mål.

I vårt arbete i Sollentuna kring integration/inkluderings politik, fick vi i veckan ett besök av projektledaren Jenny Lundskog som under två år genomfört projektet MAKT, inom ramen för Ungdomar mot rasism verksamhet. Fem olika exempel från kommuner har sammanställts i ett häfte som kan beställas från deras hemsida. De ger konkreta tips på hur ungdomar arbetat i olika kommuner för att vara med och sätta agendan för kommunen.

På seminariet fick Carolina Bruseman, ordförande för lokalavdelningen i Borås, berätta om hur de gjort för att stärka ungdomars delaktighet. Hur man konsekvent besökt fullmäktige och andra politiska samlingar för att göra sin röst hörd.

Visst skulle vi som politiker vilja se mer av kontakt med ungdomsgrupperna. Men vi måste nog ta mer konkreta steg för att möta ungdomarna där de är.

 

Posted in: föreningar , KD , Kristdemokraterna , skolan , sollentuna

» Leave a Reply

You must be logged into post a comment.

Kristdemokraternas hemsida