Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Posted by at 9 september , 2011

Härligt att Expressen spyr galla över Kristdemokraterna. Då är vi säkert på rätt väg! Det gäller alltså de småsmulor på tolv miljoner extra som samfunden får av det budgetutrymme på 5,4 MILJARDER som finns enligt M och C till att göra det billigare att gå på krogen. Bra förslag av den kristdemokratiske ministern Stefan Attefall. Bidraget har inte rörts på tio år, nu justeras det upp.

Att liberala Expressen inte har känsla för samfunden i Sverige, är kanske inte förvånande. Men att tidningen uttrycker sig så nedsättande om de cirka 750 000 medlemmarna som av egen övertygelse satsar stora egna belopp av skattade medel i samfundens verksamhet, är förvånande. Det skulle aldrig förre chefredaktören Bo Strömstedt ha gjort, tror jag. Tidningen visar på total okunnighet och brist på känsla för samfundens viktiga roll i det så kallade civila samhället. På den viktiga roll samfunden spelar för att råda bot på ensamhet och utslagning, för att skapa mötesplatser för människor med olika bakgrunder, för att ge barn och ungdomar bra fritidsupplevelser, för det sjudande sång- och musiklivet och för det omfattande social arbete för människor drabbade av fattigdom och svält. Inte helt oväntat visar Expressen också brist på insikt om trons betydelse i många enskilda människors liv. Inte minst för de många som kommer från andra länder.

Allt detta skriver tidningen Dagens opinionsredaktör Elisabeth Sandlund mycket bra om. Håller helt med henne när hon skriver: Även om beloppen i kronor och ören är allt annat än svindlade, är färdriktningen den rätta.

Av de 22 samfunden som nu får ta del av stödet ingår både de kristna frikyrkorna, varav Katolska kyrkan och Pingstkyrkan till hör de största, även stora ortodoxa kyrkor som samlar många från kristna i Mellanöstern och delar av Europa och Ryssland. Bland samfunden finns en rad olika muslimska samfund med olika bakgrunder, från arabvärlden, Iran, Pakistan och Somalia för att nämna några.

Pengar kommer att gå till att hjälpa till att anpassa lokaler till funktionsnedsatta, stöd till olika projekt i samfunden, för att hjälpa till i centralt viktiga frågor och för att stödja myndigheten SST (Nämnden för statligt stöd till trossamfund).

 

Posted in: KD , Kristdemokraterna , religion , samfund

» Leave a Reply

You must be logged into post a comment.

Kristdemokraternas hemsida